sortera kopior

Et trykt resume af alle beregningsoplysninger, inklusive resultater, kan fås. Klik eller åbn Fil i den øverste menulinje, og derefter Udskriv i rullemenuen, der vises. Der vises en standard Windows-printerboks, der giver dig mulighed for at specificere det nødvendige antal kopier. Klik knappen OK for at starte udskrivningen. Hvis du vil udskrive til en fil i stedet for en printer, skal du klikke på Udskriv til fil, før du klikker på OK . Se din Windows ™ -dokumentation om opsætning af en printer, hvis du ikke har en printer installeret.

Hvis afkrydsningsfeltet Sorter kopier ikke er markeret, så længe der også anmodes om mere end en kopi, udskrives flere af den ene side før den anden. For at udskrive flere oversigter som sæt skal afkrydsningsfeltet Sorter kopier være markeret (klik f.eks. På afkrydsningsfeltet for at få vist et X. Dette er også standardindstillingen).

De muligheder, der tilbydes, når der klikkes på knappen Indstillinger, afhænger af den installerede printerdriver og er uden for programmets kontrol. Igen afhænger udskriftskvalitetsindstillingerne af den installerede printerdriver.