kontrol (ctrl) nøglefunktion

Ved at holde kontrolknappen (Ctrl) nede samtidig med, at du klikker på vægmærker, er det muligt at vælge tilfældige grupper af vægge for samtidig at vælge byggematerialer og / eller tilføjelser til vinduer og døre. Man skal dog være forsigtig med at bemærke, at hvis der vælges fire vægge samtidigt, og derefter tilføjes tre vinduer, vil dette resultere i, at 4 X 3 = 12 vinduer føjes til projektet. Det er selvfølgelig muligt først at vælge en gruppe vægge, der har fælles detaljer, og derefter vende tilbage til værelsesdesignformularen for at vælge en anden gruppe vægge eller individuelle vægge for at specificere unikke detaljer.

Se også: Valg af flere vægge
Se også: Træk og slip (rum)