standardindstillinger

For at fremskynde beregningsinputprocessen og også hjælpe begyndere til det tekniske emne, at programmet adresserer et antal inputværdier, er indstillet til "standard". Dette betyder, at programmet "antager" værdien af ​​det input, som brugeren ønsker at indtaste. Dette system til indtastning af standardværdier bruges kun, når det er "sikkert" at gøre det, og brugeren altid har mulighed for at tilsidesætte standardværdier. Standardværdier kan også være "dynamiske", hvilket betyder, at de justeres automatisk som et resultat af andre inputværdier, som brugeren muligvis allerede har indtastet eller efterfølgende redigeret.