gitterstørrelse kølerum

Kamre med ternet størrelse med et sæt 'forudkonstrueret' til specifikke producenters design kan vælges ved at klikke på Ny i menuen Filer og vælge Raster, inden du starter en ny beregning. En menuliste med producenter kan præsenteres (afhængigt af programspørgsmålet), hvor brugerne kan vælge rum i netstørrelse, og i nogle tilfælde vil disse give komplet prisfastsættelse, valg af udstyr og rutiner for kundelister.

Valg af gitre i gitre er "dynamiske", fordi de kan redigeres, så de passer bedre til slutbrugernes krav. Men redigerede værelser i gitterstørrelse, der ikke længere matcher standardprodukttilbudet fra deres originale producenter, er naturligvis et spørgsmål til diskussion med de respektive rumproducenter.

Standardudgaven af ​​'Coldwind' leveres med en database indeholdende 4.740.768 "præ-designet", "Grid Size" kølerum og frysedesign . Det tættest på et nyt projektdesign kan åbnes, og kun de dele, der skal justeres for at matche det nøjagtige projekt, kan redigeres. Dermed spares mange minutter på at skabe et nyt design. Med den ekstra fordel, at programmet allerede vil have inkluderet den bedste standard designpraksis til design af vigtige emner som produktsalg , produkttemperatur og nedskæringstider osv.

ADVARSEL! Vær forsigtig, når du åbner et 'Raster Size' kølerum eller fryser design og derefter foretager ændringer i det, og husk at også redigere referencebeskrivelsen for at matche det nye design.