højde

Rumhøjde (Intern til 'Airwind' og 'Cellwind' og eksternt, som kan ændres som standard for 'Coldwind') indtastes ved at klikke på højde Wall -knappen. Der er tilvejebragt et system til at indtaste ekstra luftrum i tagrummet inden for tagfremføringsrutinerne, som man åbner separat via tag- knappen . Dette er f.eks. Velegnet, når der findes et hvælvet rum over og åbent for det generelle lofthøjdeniveau, men det bør ikke forveksles med luftrummet over taget, som betragtes separat i tagkonstruktionsindgange. Rummets højdebegrænsninger er mindst 0,5 meter og højst 20 meter.