tip

Klik eller åbn Indstillinger i den øverste menulinje, og klik derefter på Vis tip for at skifte eller deaktivere hjælpetip.

For at se et hjælpetip skal du placere musemarkøren over et objekt på hovedskærmen, og der vises kort en besked om, hvad objektet laver.

BEMÆRK: I nogle versioner af Microsoft Windows-operativsystemet er denne funktion muligvis deaktiveret. Se dokumentationen til operativsystemet for yderligere rådgivning.