Sprog

sprog_icon.png

'Airwind', 'Cellwind' , 'Coldwind' og andre softwaremoduler kan have deres betjeningssprog skiftet mellem tysk, hollandsk, engelsk, fransk, italiensk, polsk, portugisisk, spansk, svensk og engelsk USA ved at åbne sprogmenuen ved at klikke på detsprog_icon.pngikon i hvert program øverste menubjælke.

Sprogændring er kun afsluttet, når programmet er genstartet. Ændring af sprog igen sker simpelthen ved at åbne menuen til valg af sprog igen.

Hvert programmodul skal have sin egen sprogindstilling ændret individuelt. Dette betyder, at ændring af sproget i 'Coldwind' for eksempel ikke vil medføre, at sproget ændres samtidigt i valg af køleudstyrsprogram eller størrelsen på kølemiddelrørene. Som en bekvemmelighed for programbrugere bevares sprogændringer, når de er indstillet, i hukommelsen, så selv når computeren er slukket og derefter tændt igen, tilbagekaldes den sidst anvendte sprogindstilling.

* Flere sprog er planlagt. I modsætning til anden software er Mistrals programmer sprogsvejsbare efter softwareinstallation og er ikke kun valgt og dermed rettet inden installation. En uendeligt mere nyttig programfunktion.