roterende genstande i et rum

For at rotere et objekt ('flise') i et rum skal du holde markøren over objektet og højreklikke for at få vist en menu med indstillinger. Vælg Egenskaber i menuen og derefter Vinkel. En fri vinkel kan indtastes, eller en af ​​fire præpositioner (retvinklet) kan vælges.

Alternativt kan du klikke på venstre museknap direkte over objektet ('flisen'), hvor der vises 'noder' i hvert hjørne af 'flisen'. Hvis du holder venstre museknap nede, mens markøren er fokuseret over en "node", kan du "trække og slippe" noden for at "dreje" flisen omkring dens midterakse.

Et par tip!

1. Det er meget lettere at rotere en flise på denne måde, hvis du først zoomer ind over flisen.

2. Hvis du stadig holder venstre museknap nede, vil en flytning af markøren væk fra knudepunktet "øge gearingen" i styringen af ​​skivens rotation. På denne måde kan du få meget finere vinkelpositionskontrol.

Bemærk, at placeringsvinklen for den aktuelt valgte flise i forhold til den lodrette kant af tegningsformen vises nederst til venstre for tegningsformen.