Vis tip

Klik eller åbn Indstillinger i den øverste menulinje, og klik derefter på Vis tip for at slå hjælpetip til eller fra. For at se et hjælpetip skal du placere musemarkøren over et objekt på hovedskærmen, og der vises kort en besked om, hvad objektet laver.