måleenheder

Programmet kan skiftes til at arbejde med enten Imperial- eller SI-enheder (metrisk). Klik bare på ikonet i den øverste menulinje for at skifte mellem Imperial og SI-drift. Dette kan gøres når som helst under programdriften, og programmet konverterer automatisk både alle viste og beregnede data.