zoner

Et ubegrænset antal "zoner" kan oprettes, og rum tildeles til disse zoner. Klik på knappen 'Rumzone' i den øverste menulinje for at oprette en ny zone. Det aktuelt valgte rum kan placeres i en zone ved blot at vælge (vælge) en zone, inden den forlader (ved at klikke på OK) i form af 'Rumzone'. Det betyder, at du skal sikre dig, at en rumzone ikke ændres ved et uheld, før du forlader formularen til rumzonen.