zoomfunktion (verdenskort)

Skalaen på verdenskortet i geografisk placeringsfacilitet kan ændres ved at klikke på ikonet nederst til venstre i geografisk placeringsformular og derefter ved at zoome ind. En stiplet omrids vises derefter, og denne kan placeres over kortet for at blive forstørret med musen. Venstreklik på museknappen, når rammen er over den ønskede position. Gentag handlingen for at zoome ind på successive niveauer.

Bemærk, at bynavne kun vises på det maksimale zoomniveau.

Se også:-

Geografi