Błąd # zgłoś wyjaśnienia.

Podręcznik instalacji strona 2 z 10

Program instalacyjny rozpocznie się od formularza zawierającego proste menu z opcjami Uruchom (zainstaluj) lub Anuluj instalację.

Uwaga:- Z przyczyn marketingowych i związanych z rozwojem komputerowego systemu operacyjnego, Mistral czasami zmienia wygląd swoich podstawowych formularzy konfiguracji programu, a wyświetlana kopia może wyglądać zupełnie inaczej niż próbka użyta w tym przewodniku. Ze względu na spójność Mistral zawsze dokłada jednak starań, aby wszystkie funkcje programu instalacyjnego pozostały pozornie takie same i aby procedury były uruchamiane w tych samych miejscach i w tej samej kolejności.

Kliknij tutaj, aby przejść do następnej strony instrukcji instalacji.

Zobowiązanie Mistral:

Korzyści z komputeryzacji dla naszej branży - bez historycznie powiązanych problemów.