diverse belastninger

Kun følsom eller, hvor det er relevant, følsom og latent varmebelastning, der svarer til forskellige objekter af (hovedsageligt elektrisk) udstyr, kan vælges fra programmet 'Andre belastningsdatabaser, som du åbner ved at klikke på knappen Andre belastninger . Databasen er arrangeret i logiske grupper under typeoverskrifter, for eksempel: - Restaurant; Kontor; Øl kælder. En rulleliste er tilgængelig i menuen for at vise databaseoverskrifter, der midlertidigt er skjult i formularen. For at vælge et udstyrsprodukt skal du først fokusere musemarkøren over objektet og derefter venstre museknap. Der vises en formular, hvor den mængde, der gælder for hvert emne, kan specificeres og, hvor det er relevant, en kvalificeret forstærker. Klassificeringsmultiplikatoranvendes, når et udstyr har en klassifikation, der gælder for dets størrelse. For eksempel: 100 watt pr. Skål. Bedømmelsesmultiplikatoren henviser derefter til antallet af diske, som det valgte udstyr skal dimensioneres for. For at slette et tidligere valgt udstyrselement skal du blot klikke med musemarkøren over det valgte afkrydsningsfelt for at annullere afkrydsningen.

Se også:-

Effektfaktorer