andre belastninger

Kun følsom eller, hvor det er relevant, følsom og latent varmebelastning svarende til forskellige genstande fra (hovedsageligt elektrisk) udstyr kan vælges fra programmet 'Andre belastningsdatabaser, der åbnes ved at klikke på knappen Andre belastninger . Databasen er arrangeret i logiske grupper under typeoverskrifter, for eksempel: - Restaurant; Kontor; Øl kælder. En rulleliste er tilgængelig i menuen for at vise databaseoverskrifter, der midlertidigt er skjult i formularen. For at vælge et udstyr skal du først fokusere musemarkøren over objektet og derefter venstre museknap. Der vises en formular, hvor den mængde, der gælder for hver vare, kan specificeres, og hvor det er relevant, en kvalificeret klassificeringsmultiplikator. Klassificeringsmultiplikatoranvendes, når et udstyr har en klassifikation, der gælder for dets størrelse. For eksempel: 100 watt pr. Skål. Karaktermultiplikatoren henviser derefter til antallet af retter, som det valgte udstyr skal dimensioneres. For at slette et tidligere valgt udstyr skal du blot klikke med musemarkøren fokuseret over det valgte afkrydsningsfelt for at annullere fæstningen.

Se også:-

Effektfaktorer