Klik på gitteret

I form af rumdesign er det undertiden mere praktisk at lade programmet automatisk "justere" vægge. Denne funktion kaldes 'Snap to Grid', og når den er tændt, vil det resultere i, at vægknudepunkter "afrunder" deres positioner til de nærmeste 25 centimeter (i SI-tilstand) eller en fod (i Imperial-tilstand). Når behovet for nøjagtig nøjagtighed opvejer behovet for programhastighed, kan 'Snap to Grid' deaktiveres. En knap er placeret øverst til venstre i rumdesignformularen for at skifte til eller fra Snap til nettet. Denne omskiftningsfunktion gentages også ved at indtaste 'Indstillinger' gennem den øverste menulinje.

Når ikke-justerede vægknudepunkter er blevet anbragt i værelsesdesignformen med 'Snap to Grid' slået fra og derefter 'Snap to Grid' derefter tændt som en sikkerhedsforanstaltning, vil vægknudepunkter ikke justeres med deres nærmeste gitterlinje før venstre mus der klikkes på knappen med markøren fokuseret over noden.

Se også:

Vægknuder