reduktionstid

Produkttemperaturreduktionstid (fra fremføringstemperatur til driftstemperatur i Coldroom-design eller, når det er valgt, produktudgangstemperatur) kan indstilles fra 1,5 timer til 48 timer eller ved at markere afkrydsningsfeltet 'Indstil tid i dage' fra 2 til 30 dage.

Når indstillingen til at indstille en produktudløbstemperatur højere end temperaturen i kølerummet er valgt, er indstillingen "Indstil tid i dage" deaktiveret.

Brugere rådes til at være forsigtige, når de indtaster meget korte produkttemperaturreduktionstider. Selvom den beregnede kølebelastning vil være korrekt, kan det ikke garanteres, at produktet er i stand til at opgive sin energi i løbet af den specificerede tid. Dette skyldes, at programmet ikke tager højde for produktets varmeoverførselskoefficient (kun de specifikke varme, latente varme og, hvor det er relevant, værdier for respirationsvarme). Ingen pålidelige data er generelt tilgængelige for disse andre kritiske værdier, og ingeniører skal enten stole på deres egen erfaring eller empiriske søgningsdata fra pålidelige kilder.

Se også:-

Produktvalg Produkt
input/output temperaturer
produktomsætning