produkt


Produkter til opbevaring af kølerum er valgt fra lister arrangeret i fødevaregrupper. Hver gruppe har en liste over almindelige produkter, og for disse gemmes alle relevante termiske egenskaber i programmet som standardværdier. Standardværdierne inkluderer Specifik varme over produktets frysetemperatur, Specifik varme under produktets frysetemperatur, Produktets frysetemperatur og Latent Heat. Frugt og grøntsager og den generiske gruppe, der er beskrevet som "General Purpose", inkluderer værdier for åndedrætsvarme.

Vælg "Andet" for at specificere produkttyper, der ikke er på listen eller for at specificere produkter på listen, men med forskellige termiske egenskaber som standardværdier. Du bliver derefter bedt om at indtaste produktnavnet og indtaste den termiske værdi (kun egnet til kolde rumforhold).

Se også:-

Produkt input/output temperaturer
Produktets temperaturreduktionscyklus (tid)
Produktomsætning
Beholdere og opbevaring