produktreduktionscyklus (tid)

Produkttemperaturreduktionstid (fra fremføringstemperatur til driftstemperatur i Coldroom-design eller, når det er valgt, produktudgangstemperatur) kan indstilles fra 1,5 timer til 48 timer eller ved at markere afkrydsningsfeltet 'Indstil tid i dage' fra 2 til 30 dage.

Når indstillingen til at indstille en produktudløbstemperatur højere end temperaturen i kølerummet er valgt, er indstillingen "Indstil tid i dage" deaktiveret.

Der skal udvises forsigtighed for ikke at specificere produkttemperaturreduktionstider, der er upraktiske for produkttypen. især når man indtaster tider i dage, hvilket er en softwarefacilitet, der virkelig er designet til store landbrugsbutikker (eller lignende).

Blastkøling og frysning

Brugere rådes til at være forsigtige, når de indtaster meget korte produkttemperaturreduktionstider. Selvom den beregnede kølebelastning er korrekt , kan der ikke være nogen garanti for, at produktet er i stand til at opgive sin energi i løbet af den specificerede tid . Dette skyldes, at programmet ikke tager højde for produktets varmeoverføringskoefficient. Kun specifik varme , latent varme og, hvor det er relevant, værdierne for åndedrætsvarme . Ingen pålidelige data er generelt tilgængelige om disse yderligere kritiske værdier, og derfor kompletterer hele processen med at designe Blast Chillers og Blast Freezers dette program.

Se også:-

valg af fødevareprodukt
input
/ output temperaturer
produktomsætning