© Copyright Mistral Associates 1984 - 2022

CONDWIND©, COMPWIND©, COOLWIND©, PACKWIND©, SPLITWIND©, VALVEWIND©

Inclusief derivaten

Houd er rekening mee dat deze Help-pagina's van toepassing zijn op alle zes delen (CONDWIND©, COMPWIND©, COOLWIND©, PACKWIND©, SPLITWIND©, VALVEWIND©) van Mistral's selectieprogramma's voor koel- en airconditioningapparatuur. Sommige genoemde functies zijn daarom mogelijk niet van toepassing op de programmavariant die u momenteel gebruikt.

Index

Invoering

Mistral-apparatuurselectieprogramma's zijn op Windows™© gebaseerde computerprogramma's en volgen als zodanig de typische Windows-programmabedieningsconventies. Praktische kennis van Windows is daarom wenselijk bij het gebruik van deze programma's. Verwijzingen naar Windows-handleidingen en 'Help'-pagina's zullen dus dienen om veel vragen te behandelen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het programma.

Programma's die zo zijn ontworpen dat alle relevante informatie wordt weergegeven rond een enkele hoofdschermpresentatie. Programma's zijn ook ontworpen om te werken met een logische volgorde van 'gebruikersinvoer' die nauw nabootst hoe ingenieurs het equivalente handmatige proces zouden aanpakken. Dus als aan een vraag (verzoek om invoer) is voldaan, hetzij door een geschikte waarde in te typen of door een item uit een 'menu' te selecteren, gaat het programma automatisch door naar de volgende logische invoerroutine. Dit verhindert niet altijd dat de programmagebruiker invoer in een andere volgorde invoert, hoewel het programma soms een foutmelding weergeeft als een andere invoerroutine moet worden ingevoerd voordat de huidige kan worden beantwoord. Dit komt omdat sommige inputs afhankelijk kunnen zijn van het ophalen of berekenen van informatie uit eerdere routines voordat een logisch resultaat kan worden berekend. Bijvoorbeeld: Het programma staat geen invoer van condensatietemperatuur toe totdat de omgeving is vastgesteld. Dit maakt deel uit van de unieke zorg van Mistral bij het maken van programma's die geen onlogische of tegenstrijdige resultaten opleveren.

™©Copyright Microsoft Corp. 1985-2019. Alle rechten worden erkend.

Index

extra drukval

Extra drukvallen die de ontwerpvoorwaarden voor de keuze van expansieventielen kritisch beïnvloeden.
Typische, veilige waarden zijn 'vooraf ingevoerd' als standaardwaarden en deze kunnen worden bewerkt om aan individuele ontwerpsituaties te voldoen.

Index

geselecteerde apparatuur toevoegen aan bestelformulieren of klantoffertes

De apparatuurselectieprogramma's bieden de mogelijkheid om automatisch inkooporders van leveranciers en offertedocumenten van klanten te genereren.

Subroutines maken het mogelijk dat prijzen die automatisch uit apparatuurdatabases worden opgehaald, worden overschreven en dat er kortingen worden toegepast.

Index

geselecteerde apparatuur toevoegen aan kamerontwerpvormen

Geselecteerde apparatuur kan aan tekeningen worden toegevoegd als een schaalplanweergave.

Nadat u een productselectie hebt gemaakt en ervoor hebt gezorgd dat uw keuze is gemarkeerd (als er meer dan één keuze wordt aangeboden), klikt u op de buitenste X om het selectieformulier te sluiten.

Dit zal resulteren in een prompt display uitnodiging om ofwel gebruik of geen gebruik van de geselecteerde apparatuur.

Door ervoor te kiezen om de geselecteerde apparatuur te gebruiken, vindt u een weergave in schaalaanzicht van de geselecteerde apparatuur op het ontwerpformulier van het kamervlak.

Door de muiscursor over de afbeelding van het product te bewegen en vervolgens de linkermuisknop ingedrukt te houden, kan de afbeelding vervolgens 'gesleept en neergezet' worden naar de gewenste locatie op het kamerontwerp. Foutvallen voorkomen dat de locatie van een verdamper (koeler) zich buiten een gekoelde ruimte bevindt nadat deze is verstoord. Dezelfde foutvanger is echter NIET van toepassing op condensatie-units, omdat deze zich heel goed boven het plafond van de ruimte kunnen bevinden die temperatuurgestuurd is, omdat ze in bovenaanzicht binnen de ruimte zouden kunnen lijken.

Door 'rechtsklikken' op de afbeelding die wordt weergegeven in het kamerplanontwerp, wordt een verder menu met opties gepresenteerd. Deze omvatten toegang tot foto's en andere afbeeldingen van de geselecteerde apparatuur (waar deze zijn opgenomen in de database van de fabrikant).

Schaalafbeeldingen van geselecteerde apparatuur worden automatisch automatisch geschaald wanneer op het kamerontwerp wordt ingezoomd. De geselecteerde apparatuurafbeelding kan ook over een volledige 360 ​​graden worden geroteerd, hetzij door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken om hoekknooppunten in elk van de vier hoeken van de afbeelding weer te geven, of door met de rechtermuisknop te klikken om de extra opties te produceren menu en selecteer vervolgens eigenschappen gevolgd door hoek .

Index

hoogte

Hoogte-instelling (en dus luchtdruk en massa) zijn van cruciaal belang bij de keuze van condensors en condensatie-units. Door fabrikanten verstrekte correctiefactoren worden over het algemeen gebruikt in Mistral-programma's waar fabrikanten deze gegevens hebben verstrekt. Anders, als deze gegevens niet in de geselecteerde database zijn opgenomen, is het programma ontworpen om een ​​veilige 'standaard' set correctiefactoren te gebruiken en die zijn gebaseerd op gevestigde psychrometrische eigenschappen van lucht.

Index

ambient

Omgevingstemperatuurbereik van 20°C tot 55°C.

Als u de omgeving verandert nadat een condensatietemperatuur is ingevoerd, wordt de condensatietemperatuur opnieuw ingevoerd.

Index

Een back-up maken van eerder opgeslagen selectiebestanden voor koelapparatuur

Bijvoorbeeld voor het later laden naar een bijgewerkte programma-installatie.

Back-up (opslaan) selectiebestanden van koelapparatuur door te klikken op het back-uppictogram op het indexformulier van de masterprogrammagroep dat wordt geleverd bij geavanceerde programmaversies.

Standaard slaat Windows automatisch selectiebestanden voor koelapparatuur op onder de map Documenten of, in eerdere Windows-versies, de enigszins betuttelende map Mijn documenten .

Mistral biedt echter de optie om deze bestemming te wijzigen in een meer logisch mappad van de creatie van de gebruiker met behulp van de back- upfunctie van het Mistral-programma .

Als bestanden zijn opgeslagen in een meer logisch benoemd mappad maar dit pad is vergeten, gebruik dan gewoon Windows Search om ze te zoeken met behulp van de volgende bestandsextensie-aanwijzingen: -

Zoek voor alle selectiebestanden voor koelapparatuur naar * .mes

Zie ook: Herstellen van eerder geback-upte selectiebestanden van koelapparatuur

Index

evenwichtspunt

Na selectie van een of meer verdampers (koelers) kunnen de geselecteerde items (of items), wat betekent dat het totaal voor veelvouden als er meer dan één zijn, het volledige operationele prestatiebereik kan worden geladen in een balanspuntgrafiek . Hieraan kan tegelijkertijd de prestatiecurve voor een selectie van een condensatie-eenheid worden toegevoegd. De balanspuntgrafiek toont dan correct de werkelijk gecorrigeerde en gebalanceerde taak die is verkregen wanneer de combinatie van de geselecteerde items samenwerkt. De gecorrigeerde en uitgebalanceerde taak kan hoger of lager zijn dan de nominale taak van de koeler (s), afzonderlijk beschouwd.

Slechts één selectie van koeler of koelers zal een balanspunt weergeven met één selectie van condensoreenheid tegelijk. Als er meer dan één koelere selectie of condensatie-eenheid op een willekeurige tijd aan de balanspuntgrafiek wordt toegevoegd, worden de balanspuntlijnen niet weergegeven om verwarring te voorkomen. Om een ​​eerdere productselectie uit de balanspuntgrafiek te verwijderen , focust u deze eenvoudig door te klikken met de muiscursor en vervolgens op de knop Verwijderen (minteken) te klikken.

Door de muiscursor over de grafiek te bewegen, kunnen de precieze werkprestaties onder de genoemde omstandigheden worden afgelezen.

Zowel de unitkoeler als de condensatie-unit selectieroutines kunnen opnieuw worden bekeken (om bijvoorbeeld nieuwe selecties te maken) door op het betreffende programmapictogram linksonder in de balanspuntgrafiek te klikken .

Index

keuze van compressor

Compressoren worden geselecteerd uit databases met gegevens die zijn geleverd, gecontroleerd en goedgekeurd door 'Sponsoring'-fabrikanten of hun aangestelde agenten of officiële distributeurs in het programma genaamd Compwind . De toegangslink voor Compwind is beschikbaar op het Mistral-hoofdprogrammagroepsformulier en is ook rechtstreeks toegankelijk via andere programma's zoals Coldwind en Cellwind indien van toepassing en wanneer resultaten en ontwerpvoorwaarden dan automatisch worden doorgegeven. Dit helpt niet alleen om tijd en toetsaanslagen te besparen, maar het helpt ook om een ​​mogelijke kans op fouten te voorkomen.

Wanneer gegevens door een ander programma aan Compwind zijn doorgegeven , wordt de mogelijkheid om kritieke inputs zoals ontwerpplicht en bedrijfstemperaturen die in het 'communicerende' programma bestaan, te wijzigen, geblokkeerd. Nogmaals om het risico van fouten te voorkomen. Maakt deel uit van de uitzonderlijke en unieke zorg die Mistral heeft geleverd om 's werelds beste RAC Application Engineering-software te produceren!

Compressoren kunnen worden geselecteerd op basis van bekende totale warmte van afwijzing of wanneer dit niet bekend is, de netto koeler (s) . In het laatste geval zal het programma ofwel de werkwarmtesnelheden berekenen en opnemen, of, indien de fabrikant harde gegevens heeft verstrekt, deze bij voorkeur gebruiken.

Er is de mogelijkheid om verschillende compressortypen te selecteren en dus typische werkwarmtesnelheden voor toepassing.

Index

Subkoeldoelen kunnen worden ingevoerd om selectieparameters verder te definiëren door op het subkoelpictogram te klikken

Compressorpakketten kunnen worden ontworpen door simpelweg op de knop met meerdere compressoren te klikken.

Zoals gebruikelijk is bij het ontwerpen van compressorpakketten en om rekening te houden met ongebalanceerde laadomstandigheden, kan een contingentiefactor worden ingevoerd.

Het programma verdeelt de som van de ingevoerde totale koelbelasting en eventuele onvoorziene factoren in streefpercentages voor gebruikersinvoer voor elke compressor. Uiteraard is het toegestaan ​​om een ​​groep compressoren te selecteren met een gecombineerd bedrijf van meer dan 100% van de beoogde totale belasting.

Index

condensor selectie

Condensors worden geselecteerd uit databases met gegevens die zijn aangeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd door 'Sponsoring'-fabrikanten of hun aangestelde agenten of officiële distributeurs in het programma genaamd Condwind . De toegangslink voor Condwind is beschikbaar op het Mistral-hoofdprogrammagroepsformulier en is ook rechtstreeks toegankelijk via andere programma's zoals Coldwind en Cellwind indien van toepassing en wanneer resultaten en ontwerpvoorwaarden dan automatisch worden doorgegeven. Dit helpt niet alleen om tijd en toetsaanslagen te besparen, maar het helpt ook om een ​​mogelijke kans op fouten te voorkomen.

Wanneer gegevens door een ander programma aan Condwind zijn doorgegeven , wordt de mogelijkheid om kritieke inputs zoals ontwerpplicht en bedrijfstemperaturen die in het 'communicerende' programma bestaan, te wijzigen, geblokkeerd. Nogmaals om het risico van fouten te voorkomen. Maakt deel uit van de uitzonderlijke en unieke zorg die Mistral heeft geleverd om 's werelds beste RAC Application Engineering-software te produceren!

Index

condensatietemperatuur

Condensatietemperaturen kunnen worden ingevoerd tussen 5K en 15K hoger dan Ambient. Het wijzigen van de omgevingstemperatuur na het invoeren van de condensatietemperatuur zal het opnieuw invoeren van de condensatietemperatuur forceren als de herziene omgeving het verschil uit het toegestane bereik van 5K tot 15K haalt.

Index

onvoorziene factor

Onvoorziene factoren kunnen worden ingevoerd bij het instellen van het doel dat moet worden gebruikt bij het zoeken in databases naar compressoren in ontwerpen van compressorpakketten . Dit komt omdat het conventioneel is om een ​​contingentiefactor toe te passen waarbij ongebalanceerde belastingen tijdelijk op compressorpakketten kunnen worden toegepast. Op alle andere gebieden van ontwerp betekent het beleid van Mistral om te streven naar absolute nauwkeurigheid, in overeenstemming met de toepassing van altijd 'worst case'-factoren, dat er geen voorziening is getroffen om contingentiefactoren toe te voegen.

Index

selectie van condensatie-eenheid

Condensatie-units worden geselecteerd uit databases met gegevens die zijn aangeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd door 'Sponsoring'-fabrikanten of hun aangestelde agenten of officiële distributeurs in het programma genaamd Condunit . De toegangslink voor Condunit wordt aangeboden op het Mistral-hoofdprogrammagroepsformulier en is ook rechtstreeks toegankelijk via andere programma's zoals Coldwind en Cellwind indien van toepassing en wanneer resultaten en ontwerpvoorwaarden dan automatisch worden doorgegeven. Dit helpt niet alleen om tijd en toetsaanslagen te besparen, maar het helpt ook om een ​​mogelijke kans op fouten te voorkomen.

Wanneer gegevens door een ander programma aan Condunit zijn doorgegeven , wordt de mogelijkheid om kritische inputs, zoals ontwerpplicht en bedrijfstemperaturen die in het 'communicerende' programma bestaan, te wijzigen. Nogmaals om het risico van fouten te voorkomen. Maakt deel uit van de uitzonderlijke en unieke zorg die Mistral heeft geleverd om 's werelds beste RAC Application Engineering-software te produceren!

Index

unit koelers

Koelers (verdampers) worden geselecteerd uit databases met gegevens die zijn aangeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd door 'Sponsoring'-fabrikanten of hun aangestelde agenten of officiële distributeurs in het programma genaamd Coolwind . De toegangslink voor Coolwind is beschikbaar op het Mistral-hoofdprogrammagroepsformulier en is ook rechtstreeks toegankelijk via andere programma's zoals Coldwind en Cellwind indien van toepassing en wanneer resultaten en ontwerpvoorwaarden dan automatisch worden doorgegeven. Dit helpt niet alleen om tijd en toetsaanslagen te besparen, maar het helpt ook om een ​​mogelijke kans op fouten te voorkomen.

Wanneer gegevens door een ander programma aan Coolwind zijn doorgegeven , wordt de mogelijkheid om kritieke inputs zoals ontwerpplicht en bedrijfstemperaturen die in het 'communicerende' programma bestaan, te wijzigen, geblokkeerd. Nogmaals om het risico van fouten te voorkomen. Maakt deel uit van de uitzonderlijke en unieke zorg die Mistral heeft geleverd om 's werelds beste RAC Application Engineering-software te produceren!

Index

databases

Er worden vele duizenden databases (onderzoeks- en compilatiekosten tot nu toe † 7,5 miljoen euro) meegeleverd met de Mistral-softwaresuite en ze kunnen vrijwel allemaal worden geopend en bewerkt door gebruikers *. Een paar waarschuwende woorden. Een enkele koeler kan bijvoorbeeld tot tweehonderd gegevensvelden nodig hebben om elk aspect van zijn prestaties en kenmerken te 'vastpinnen' en een enkele fout kan verwoestende gevolgen hebben bij toekomstige nauwkeurige selectie. Als u niet zeker weet wat u doet of niet weet hoe u software moet testen op integriteit, dan is het bij sommige databases misschien beter om het aan de experts over te laten. Andere databases, zoals die met meteorologische informatie of eigenschappen van bouw- en isolatiematerialen, zijn iets eenvoudiger te bewerken en te beheren. Ook door geavanceerde 'error trapping' logische code, Mistral-software is ontworpen om potentiële kritieke fouten te herkennen en te waarschuwen. We hebben een gezegde bij Mistral."Het is al erg genoeg om een ​​contract te schatten op het moment van aanbesteding en het op prijs te verliezen, maar er is één situatie die veel erger is. De kosten inschatten en dan winnen!"

Hebt u veel tijd besteed aan het toevoegen van uw eigen gegevens aan de programma's, wat gebeurt er wanneer u deze samen met uw persoonlijke gegevens naar een andere computer wilt verplaatsen?

Vanaf Windows 7 en verder staat Microsoft niet langer toe dat programmagebruikers hun eigen gegevens, zoals opgeslagen berekeningsbestanden of bewerkingen van programmadatabases, mogen opslaan onder de voorgeschreven map waarin programma-uitvoerbare bestanden (apps of 'exe'-programma's) zijn opgeslagen. Originele databases die bij programma's worden geleverd en essentieel zijn voor de werking van het programma, mogen echter worden opgeslagen naast de bijbehorende programmabestanden, mits deze zijn ingesteld op 'Alleen lezen'. Dit heeft voor grootschalige complicaties gezorgd voor ontwikkelaars zoals Mistral, die in hun pogingen om de zaken eenvoudig te houden, in het verleden de gebruikers de mogelijkheid hebben geboden om gegevens in bepaalde programmadatabases 'on the fly' toe te voegen, te verwijderen of te bewerken. Dat wil zeggen, terwijl de programma's daadwerkelijk worden uitgevoerd. Om nog een andere onnodige complicatie die door Microsoft Mistral is geïntroduceerd, te overwinnen, is het gedwongen om automatisch nieuwe parallelle of spiegelbeelden van databases te maken voor gebruikers die hun eigen gegevens willen maken of bewerken. Deze dubbele databases zijn vervolgens ingesteld om toegankelijk te zijn voor gebruikers door de aanvullende gegevens automatisch te laten verschijnen in de oorspronkelijk geleverde databases. Met andere woorden, Mistral 'mengt' gegevens uit de oorspronkelijk geleverde database en de nieuwe, door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase, zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. Deze dubbele databases zijn vervolgens ingesteld om toegankelijk te zijn voor gebruikers door de aanvullende gegevens automatisch te laten verschijnen in de oorspronkelijk geleverde databases. Met andere woorden, Mistral 'mengt' gegevens uit de oorspronkelijk geleverde database en de nieuwe, door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase, zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. Deze dubbele databases zijn vervolgens ingesteld om toegankelijk te zijn voor gebruikers door de aanvullende gegevens automatisch te laten verschijnen in de oorspronkelijk geleverde databases. Met andere woorden, Mistral 'mengt' gegevens uit de oorspronkelijk geleverde database en de nieuwe, door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase, zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt.

Misschien is de enige kleine irritatie voor gebruikers dat Microsoft erop staat dat dergelijke 'spiegelbeeld'-databases worden opgeslagen in delen van de computer die niet gemakkelijk te vinden zijn. Deze gebieden worden normaal gesproken niet 'in kaart gebracht'. Met andere woorden, de map 'paden' verschijnt bijvoorbeeld niet automatisch in Windows Explorer. Het is alsof Microsoft opzettelijk de inspanningen en het werk van hun klanten wil frustreren!

Om het nog erger te maken, zullen de 'verborgen' paden naar deze mappen in feite verschillen van de Windows-installatie van de ene gebruiker tot de andere. Mistral onmogelijk maken om een ​​universeel toepasbare gids te geven over waar ze naar moeten zoeken!

Enkele aanwijzingen echter: -

Ten eerste , welke databases slaan wat op?

AWUSER.blb + AWUSER.dat + AWUSER.idx slaan samen producten (voedsel), constructie- en isolatiematerialen, deuren, ramen en diverse apparatuur, warmtebelastingen op.

MISTGEOU.dat + MISTGEOU.idx slaan samen Wereld Meteorologische Klimaatgegevens en Stad Geografische Locatie coördinaten op.

STDPARAG.dat slaat de Standaard Alinea-tekst van de klantofferte op .

Ten tweede , waar zijn deze databasebestanden waarschijnlijk te vinden?

De locatie varieert van Windows-versie tot Windows-versie en zelfs van de configuratie van de individuele gebruiker tot de configuratie. (Geef Mistral niet de schuld van deze complicatie. Mistral is alleen de boodschapper en niet de boosdoener!)

Voor het vroegste Windows-besturingssysteem dat nog steeds wordt ondersteund door Mistral en dat Windows XP is, is het standaard 'pad' naar opgeslagen bestanden en ook naar schaduwkopieën van bewerkte databases zoiets als: -

C: \ Documents and Settings \ de naam die aan uw computer is gegeven - bijvoorbeeld John \ Application Data \ Mistral \ samen met een van misschien drie of vier andere mapnamen erna.

Voor latere Windows-besturingssystemen, zoals Windows 7, 8 en 10, is een algemene regel dat de map op het hoogste niveau Admin is en dat het volgende mapniveau AppData is .

Daaronder zal het volgende mapniveau waarschijnlijk Roaming heten en daaronder Mistral , de standaard mapnaam voor de installatie van het Mistral-programma. De standaardnaam van Mistral voor de installatie is echter mogelijk gewijzigd door het oorspronkelijke installatieprogramma. Vervolgens moet u met de rechtermuisknop op het pictogram van het Mistral-bureaubladprogramma klikken en 'Eigenschappen' openen om de naam van de installatiemap te achterhalen.

Lees ten slotte de BELANGRIJKE opmerking hieronder. Het is essentieel . Je bent gewaarschuwd!

BELANGRIJK: Sommige Mistral-databases zijn 'multi-relationeel' en daarom kan de ene database op elk moment 'communiceren' met een andere en soms nog twee databases. In deze gevallen zal een 'familie' van databases altijd een gemeenschappelijke naam hebben, maar noodzakelijkerwijs met verschillende 'extensies'. Bijvoorbeeld. AWUSER.blb, AWUSER.dat en AWUSER.idx . In dergelijke gevallen is het absoluut essentieel dat alle overeenkomende databasesets altijd worden gekopieerd en geplakt. Dit betekent dat ze allemaal dezelfde tijd- en datumstempel moeten vertonen. Het combineren van dergelijke sets met datumstempels uit verschillende tijden zal resulteren in een mislukking en vrijwel zeker in het verlies van de hele database. Het enige verhaal dat nog over was, was om de database helemaal opnieuw te maken!

Door de gebruiker gegenereerde aanvullende gegevens worden in de databasemenu's geïdentificeerd met een toegevoegd pictogram

We hopen dat bovenstaande uitleg duidelijk is, maar zoals altijd is computersoftware een groot onderwerp en soms is jargon dat verwarrend kan zijn, hoewel ongewenst, onvermijdelijk. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mistral via de 'On-line Help'- service die u kunt vinden op https://www.mistralassociates.com

* Sommige databases bevatten 'eigendomsgegevens' en worden geleverd door betalende bijdragers. In opdracht van deze betalende medewerkers kan toegang tot deze databases alleen worden verkregen na het invoeren van een wachtwoord. Het wachtwoord is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met een licentie en Mistral kan geen enkele garantie geven met betrekking tot deze kwestie. Neem contact op met Mistral voor meer informatie in het geval dat toegang nodig is tot een database die geblokkeerd blijkt te zijn.

† vanaf het begin tot 01 januari 2022

Index

ontdooien

Opties van het ontdooisysteem, indien aangeboden door de fabrikant voor gebruik met de ingevoerde bedrijfsomstandigheden, kunnen worden geselecteerd in een vervolgkeuzemenu dat toegankelijk is door op het ontdooipictogram te klikken .

Opties die in het vervolgkeuzemenu verschijnen, worden bestuurd door links naar de bedrijfsomstandigheden en ook door limieten die door elke fabrikant zijn ingesteld. Deze limieten kunnen van fabrikant tot fabrikant verschillen. Neem bij twijfel over een bepaalde selectieoptie contact op met de fabrikant of met hun officieel aangestelde en dus voldoende gekwalificeerde agent.

Aanvullende details over het ontdooisysteem van een geselecteerde koeler, zoals de elektrische watt en de spoelbak, kunnen worden gevonden door op de knop met aanvullende details te klikken .
Als er geen aanvullende details worden vermeld, komt dit omdat de informatie van de fabrikant niet beschikbaar was voor het productassortiment op het moment van database-compilatie.

Index

droge koeler

Dry Cooler- selecties kunnen worden gemaakt met behulp van de Condwind- programmamodule en door het juiste selectievakje in het selectiemethode-formulier aan te vinken.

Droge koelers worden geselecteerd uit databases met gegevens die zijn aangeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd door 'Sponsoring'-fabrikanten of hun aangestelde agenten of officiële distributeurs in het programma genaamd Condunit . De toegangslink voor Condwind is beschikbaar op het Mistral-hoofdprogrammagroepsformulier en is ook rechtstreeks toegankelijk via andere programma's zoals Coldwind indien van toepassing en wanneer resultaten en ontwerpvoorwaarden dan automatisch worden doorgegeven. Dit helpt niet alleen om tijd en toetsaanslagen te besparen, maar het helpt ook om mogelijke fouten te voorkomen.

Wanneer gegevens door een ander programma aan Condwind zijn doorgegeven , wordt de mogelijkheid om kritieke inputs zoals ontwerpplicht en bedrijfstemperaturen die in het 'communicerende' programma bestaan, te wijzigen, geblokkeerd. Nogmaals om het risico van fouten te voorkomen. Maakt deel uit van de uitzonderlijke en unieke zorg die Mistral heeft geleverd om 's werelds beste RAC Application Engineering-software te produceren!

Index

plicht

Het recht voor het selecteren van kapitaalgoederen voor koeling en voor airconditioningstoepassingen kan worden ingevoerd in het bereik van 10 watt tot 1.500 kW.

Wanneer koeling (of verwarming) ladingen zijn doorgegeven aan de selectieprogramma's voor kapitaalgoederen vanuit een belastingsberekeningsprogramma, wordt de routine voor invoer van invoer geblokkeerd. Dit is om het risico op fouten te voorkomen bij communicatie tussen verschillende programmamodules. Vooral wanneer een open programmavorm tijdelijk een ander formulier verbergt voor een programma dat er momenteel achter loopt. De praktische aspecten van typische werkomgevingen waar constante onderbrekingen en afleidingen kunnen voorkomen, maken dit de enige zinvolle manier van programmabediening. Hoewel helaas weinig andere softwareontwikkelaars dan Mistral deze hoeveelheid extra zorg lijken te nemen!

Zie ook: keizerlijke eenheden

Index

elektrische stroom

Waar de fabrikant de nodige gegevens heeft verstrekt en de mogelijkheid bestaat in hun productassortiment (en), wordt voorzien in de mogelijkheid om selecties te 'filteren' door het definiëren van elektrische stroom. Bijv. 50Hz of 60Hz elektrische voeding of enkelfasig en driefasig .

Index

verdampingstemperatuur

Verdampingstemperaturen kunnen alleen worden ingevoerd nadat de ontwerptemperatuur van de kamer is ingevoerd en het doorzochte productassortiment van de fabrikant is geselecteerd. Wijzigingen in een van deze eerdere ingangen zullen ertoe leiden dat de verdampingstemperatuur opnieuw moet worden bevestigd of opnieuw moet worden ingevoerd. De invoerbereiken van de verdampingstemperatuur worden geregeld door limieten die zijn ingesteld in elke productdatabase en variëren van modelbereik tot modelbereik. Aanbevolen temperatuurverschillen (TD) tussen de ontwerptemperatuur van de kamer en de verdampingstemperatuur voor de specifieke ontwerpomstandigheden die in aanmerking worden genomen, verschijnen automatisch. Deze kunnen echter worden overschreven. Het is niet mogelijk om een ​​verdampingstemperatuur in te voeren voor een bepaald merk apparatuur dat de bedrijfsparameters buiten de voorgeschreven limieten brengt.

Wanneer gegevens door een ander programma aan de apparatuurselectiemodule zijn doorgegeven, wordt de mogelijkheid om kritische inputs zoals ontwerpplicht en bedrijfstemperaturen die in het 'communicerende' programma bestaan, te wijzigen. Nogmaals om het risico van fouten te voorkomen. Maakt deel uit van de uitzonderlijke en unieke zorg die Mistral heeft geleverd om 's werelds beste RAC Application Engineering-software te produceren!

Index

selectie van expansieklep

Expansieventielen worden geselecteerd uit databases met gegevens die zijn aangeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd door 'Sponsoring'-fabrikanten of hun aangestelde agenten of officiële distributeurs in het programma genaamd Valvewind . De toegangslink voor Valvewind wordt aangeboden op het Mistral-hoofdprogrammagroepsformulier en is ook rechtstreeks toegankelijk via andere programma's zoals Coldwind en Cellwind indien van toepassing en wanneer resultaten en ontwerpvoorwaarden dan automatisch worden doorgegeven. Dit helpt niet alleen om tijd en toetsaanslagen te besparen, maar het helpt ook om een ​​mogelijke kans op fouten te voorkomen.

Wanneer gegevens door een ander programma aan Valvewind zijn doorgegeven , wordt de mogelijkheid om kritische inputs, zoals ontwerpplicht en bedrijfstemperaturen die in het 'communicerende' programma bestaan, te wijzigen. Nogmaals om het risico van fouten te voorkomen. Maakt deel uit van de uitzonderlijke en unieke zorg die Mistral heeft geleverd om 's werelds beste RAC Application Engineering-software te produceren!

Index

ventilator snelheid

Wanneer een fabrikant variabele prestaties van de producten aanbiedt door middel van variabele ventilatorsnelheidsregeling, zal de faciliteit lijken te zoeken naar een product wanneer het werkt met een vooraf ingestelde ventilatorsnelheid. Dit is met name handig wanneer u probeert te voldoen aan precieze geluidsniveaucriteria, aangezien het programma tegelijkertijd geluidsdrukniveaus (dbA) berekent op door de gebruiker gedefinieerde afstanden van de apparatuur. Een uiterst moeilijke en tijdrovende taak om nauwkeurig uit te voeren met handmatige berekeningsmethoden. Vooral waar meerdere units en met meerdere fans bij betrokken zijn!

Index

lamelafstand

De lamelafstand kan worden gekozen wanneer de fabrikant alternatieven biedt voor het geselecteerde bereik en de ontwerpbedrijfstemperatuur geschikt is. Met andere woorden, in sommige gevallen is het mogelijk dat kleine vinafstanden, hoewel aangeboden door een fabrikant als geschikt voor koelmachinetoepassingen in een bepaald modelbereik, verboden zijn voor gebruik in vriezertoepassingen (vanwege bevriezingsproblemen). Afhankelijk van de wensen van de fabrikant van de database kan de mogelijkheid worden geboden om te zoeken in een hele reeks alternatieve lamelafstanden of slechts enkele opties tegelijk.

Index

grafische afbeeldingsbestanden online

Mistral's RAC-apparatuurselectieprogramma's halen gegevens op van vele duizenden items, waaronder koelkoelers, compressoren, condensors, condensatie-units, airconditioning en koelverpakte systemen en randapparatuur zoals expansieventielen enz. In de meeste gevallen, en waar de informatie officieel is gemaakt beschikbaar voor Mistral, wordt elk geselecteerd product automatisch gekoppeld aan een of meer grafische beeldbestanden.

De mappen met deze, in sommige gevallen vele duizenden afbeeldingen, zijn relatief groot. Daarom zijn programma's voor het gemak van Licentienemers om toegang te krijgen tot de grotere programmasystemen van Mistral standaard ontworpen om deze afbeeldingen automatisch op te halen van de online webserver van Mistral .

In overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation law worden er geen digitale gegevens verzameld of opgeslagen wanneer Mistral-programma's toegang krijgen tot internet.

Voor Licentienemers die de standaardinstelling voor het online ophalen van afbeeldingen niet kunnen of willen accepteren, is er de mogelijkheid om dit uit te schakelen. Gebruikers kunnen ook, als ze dat willen, het volledige compendium van afbeeldingsmappen downloaden voor installatie op hun eigen computer, waarbij de programma's automatisch afbeeldingen lokaal zoeken en ophalen.

De eenvoudig te gebruiken procedure voor het in- of uitschakelen van de online grafische functie en ook de mogelijkheid om het volledige compendium van afbeeldingsmappen te downloaden, is te vinden in Mistral's 'Corporate' suite-programma Launcher Group- formulier via het pictogram Index

grafische afbeeldingen

Klik op de grafische knop of de miniatuur (wanneer er een wordt weergegeven) om toegang te krijgen tot kleurenfoto's en maatlijntekeningen, wanneer de informatie aan Mistral is verstrekt door RAC-apparatuurfabrikanten of hun officieel aangestelde distributeurs te sponsoren.

Gebruik de pijl om omhoog te bladeren door aanvullende afbeeldingen met betrekking tot het geselecteerde product wanneer deze beschikbaar zijn (zie onderstaande voorbeelden).

Meer dan 16.000 afbeeldingen van RAC-producten zijn momenteel opgenomen in Mistral's programma's voor apparatuurselectie en elk is 'dynamisch gekoppeld' aan de bijbehorende database-productinvoer voor automatisch correct ophalen.

Alle afbeeldingen kunnen eenvoudig worden afgedrukt via de afdrukdialoogroutines die in de programma's worden aangeboden en de afbeeldingen kunnen ook in verschillende groepen op de afgedrukte pagina worden gerangschikt. Afbeeldingen kunnen ook worden 'geëxporteerd' naar andere tekstverwerkingsprogramma's op de computer om toe te voegen aan presentatiedocumenten en om bijvoorbeeld klantoffertes te verbeteren.

Beeldbestanden worden gecontroleerd door een team van gekwalificeerde ingenieurs bij Mistral op een dagelijkse basis om hun huidige geldigheid te garanderen!

Gebruik de pijl om omhoog te bladeren door aanvullende afbeeldingen met betrekking tot het geselecteerde product wanneer deze beschikbaar zijn (zie voorbeelden hierboven).

Zie ook: - geselecteerde apparatuur toevoegen aan kamerontwerpvormen

Index

logboek

Een logboek kan worden gelezen met een samenvatting van het volledige resultaat van de huidige zoekopdracht in de database en items die in de database zijn gevonden en die niet voldoen aan het ingevoerde zoekcriterium, inclusief een korte uitleg voor afwijzing. Bijvoorbeeld 'Duty te hoog (#%)' of Duty te laag (#%) 'of' Ontdooien niet van toepassing '. Klik op het pictogram 'i' (informatie) of 'LOG' in de bovenste menubalk. Afhankelijk van welke versie van het RAC Equipment-selectieprogramma is geïnstalleerd. Of klik op 'Bekijken' in de bovenste menubalk en vervolgens op 'Selectielog'.

Index

fabrikant

Producten van de fabrikant worden geselecteerd door op de knop Leverancier te klikken .

Klik eenvoudig op een van de tabbladen bovenaan het leveranciersformulier om producten in groepen te herschikken op fabrikant of waar anders, op distributeur of agent. 'Drill down' door menu-items door te klikken op het + -symbool dat elk item voorafgaat tot het einde van elke sublijst is bereikt.

Er kunnen meerdere vermeldingen verschijnen voor vergelijkbare productreeksen waar het product verkrijgbaar is bij meer dan één officieel aangewezen distributeur. Desondanks zijn er vaak enkele verschillen in de samenstelling van productreeksen als gevolg van bijvoorbeeld individuele bevoorrading van distributeurs of marketingbeleid.

Gegevens zijn niet opgenomen in Mistral-programma's tenzij: -

1) De fabrikant of hun officieel aangestelde agent of distributeur heeft betaald om de gegevens te laten opnemen.

2) Tenzij de gegevens onafhankelijk zijn gecontroleerd en geverifieerd op juistheid.

BELANGRIJK Mistral's selectieprogramma's voor kapitaalgoederen maken de selectie, vergelijking en uitbalancering van producten tegelijkertijd mogelijk van een groot aantal verschillende fabrikanten en vaak met zeer verschillende gepubliceerde nominale prestatievoorwaarden. Het systeem van Mistral volledig uniek maken voor zover bekend op het moment dat deze Help-pagina's werden geschreven.

Mistral_Launcher_27.png

De contactgegevens van geselecteerde fabrikanten en / of hun officieel aangestelde distributeurs of agenten zijn doorgaans te vinden door op het tabblad Commercieel bovenaan het productselectieformulier te klikken . Deze details kunnen ook worden ingesteld om te verschijnen als 'standaardinstellingen' voor het verschijnen van lokale filialen en kunnen ook automatisch worden 'geëxporteerd' naar automatische inkooporders voor producten.

Index

selectie methode

Condensors kan worden geselecteerd op basis van ofwel zoeken naar een model dat een voldoet aan de netto-koeler (verdamper) plicht waar het programma vereist definitie van compressor type om dringend te voorzien in en voeg die compressortype het werk hitte , of de selectie kan gebaseerd zijn op het invoeren van een bekende totale hitte van afwijzing in welk geval het programma zoekt naar een condensor die de doeltaakratio en als een compressortype is aan eventueel gedefinieerd ook berekent de netto koeler (koeler) recht door aftrek van de geschatte werkzaamheden warmte .

Hetzelfde selectiemethode meerkeuzevorm wordt ook gebruikt om het programma in te stellen om te zoeken naar droge koelers op basis van door de fabrikant verstrekte gegevens.

Index

lawaai

Geluids- of geluidsdrukniveau (dbA) van geselecteerde producten kan worden gericht en gefilterd met de optionele knop

Stel eenvoudig het gewenste geluidsdrukniveau voor het doel in en de afstand tot de geïnstalleerde apparatuur die dit moet toepassen en het programma berekent en toont zowel selecties die binnen het doel vallen als in rode selecties die het doel overschrijden. Dit laatste is handig omdat waar een selectie die buiten het doelniveau valt de enige beschikbare keuze is, het weergegeven dbA-berekeningsresultaat zal aangeven of een geluidsbarrièrebehandeling (zoals een ligusterhaag!) Een haalbare oplossing zou kunnen bieden.

LET OP: De optie om doelruiscriteria in te voeren wordt niet aangeboden wanneer de gegevens van de fabrikant niet beschikbaar waren op het moment van database-compilatie.

Index

koelmiddel

Koelmiddelen worden geselecteerd uit een menu dat toegankelijk is door op het koelmiddelpictogram te klikken.

Als u op een koelmiddel in het menu klikt, worden automatisch alle relevante gegevens over thermische en fysische eigenschappen ingevoerd in het programma voor dat geselecteerde koelmiddel.

Als een bepaald koudemiddel niet in het menu voorkomt, is de reden dat de fabrikant geen prestatiegegevens heeft verstrekt voor het geselecteerde productassortiment. Neem daarom contact op met de desbetreffende fabrikant voor meer informatie over de geschiktheid van hun productassortiment onder de voorwaarden die u nodig heeft.

Index

Eerder geback-upte selectiebestanden herstellen

Herstel eerder opgeslagen selectiebestanden door te klikken op het herstelpictogram op het indexformulier van de masterprogrammagroep dat wordt geleverd bij geavanceerde programmaversies.

Bent u uw opgeslagen selectiebestanden voor koelapparatuur kwijt?

Standaard slaat Windows selectiebestanden automatisch op in de map Documenten of, in eerdere Windows-versies, de enigszins betuttelende map Mijn documenten .

Mistral biedt echter de optie om deze bestemming te wijzigen in een meer logisch mappad van de creatie van de gebruiker met behulp van de back- upfunctie van het Mistral-programma .

Als bestanden zijn opgeslagen in een meer logisch benoemd mappad maar dit pad is vergeten, gebruik dan gewoon Windows Search om ze te zoeken met behulp van de volgende bestandsextensie-aanwijzingen: -

Zoek voor alle selectiebestanden voor koelapparatuur naar * .mes

Zie ook: back-up (opslaan) selectiebestanden koelapparatuur

Index

RESULTATEN TONEN NIET!

Mistral zorgt ervoor dat haar programma's nooit misleidende resultaten of gegevens weergeven. Wanneer bijvoorbeeld een invoer die verantwoordelijk was voor een bepaald resultaat wordt gewijzigd, worden tijdens het wijzigen de resultaten van de vorige invoer gewist en van het scherm verwijderd. Dit is geen computerprogrammeerprocedure die automatisch gebeurt, maar een waarbij de programmeur bijzondere zorg en vaardigheid moet toepassen en die helaas veel te ongebruikelijk is! De mogelijk catastrofale gevolgen van een dergelijke trage programmering zijn duidelijk en behoeven geen verdere uitleg. Om dezelfde reden zullen Mistral-programma's geen resultaten weergeven als niet alle essentiële input is gegeven. Als er geen resultaten worden weergegeven, zelfs als dat zou kunnen, dan is dat omdat een of meer invoer onvolledig is. Bijvoorbeeld, als alle pijplengtes in een circuit of een aftakking naar een circuit zijn niet ingevoerd, dan worden voor geen enkel deel van het circuit resultaten weergegeven.

Houd er rekening mee dat ontbrekende inputs mogelijk moeten worden ingevoerd voor aangrenzende verdampers in een circuit of aftakking. Probeer beurtelings op elke toegangstegel van de verdamper te klikken en zoek naar een ? markeren in een invoerdialoogvenster en geeft aan dat gegevensinvoer nog steeds vereist is.

U kunt ook de 'Cue-kaart' lezen die verschijnt en die aangeeft welke programmabewerking vervolgens vereist is. Ten slotte zijn de programma's van Mistral allemaal ontworpen om 'zelf te navigeren', dus als u gewoon op de Return- toets drukt, gaat u automatisch naar de volgende logische invoerroutine. Eenvoudiger te bedienen computerprogramma's zijn niet mogelijk. In elke branche of toepassing!

Index

kamertemperatuur

Kamertemperatuur voor Coolwind de verdamper (selectieprogramma voor koelunit kan worden ingevoerd in het bereik van -50°C tot 20°C.
Kamertemperatuur (verstandig) voor Splitwind kan het selectieprogramma voor airconditioningapparatuur worden ingevoerd in het bereik van 0°C tot 50°C.

Temperatuurverschil (TD) tussen kamertemperatuur en apparatuur Koelmiddel Verdampingstemperatuur wordt in de programma's weergegeven als K (Kelvin 'graden').

Index

roterende items in een kamer

Om een ​​item ('tegel') in een kamer te draaien, beweeg je de muiscursor over het item en klik je met de rechtermuisknop om een ​​menu met opties weer te geven. Selecteer Eigenschappen in het menu en vervolgens Hoek. Er kan een vrije hoek worden ingevoerd of een van de vier (rechte hoek) voorposities kan worden geselecteerd.

Als alternatief kunt u met de linkermuisknop rechtstreeks op het item ('tegel') klikken, waardoor 'knooppunten' in elke hoek van de 'tegel' verschijnen. Als u de linkermuisknop ingedrukt houdt terwijl de cursor op een 'knooppunt' is gericht, kunt u het knooppunt 'slepen en neerzetten' en zo de tegel rond zijn centrale as 'draaien'.

Een paar tips!

1. Het is veel gemakkelijker om een ​​tegel op deze manier te draaien als je eerst over de tegel hebt 'ingezoomd'.

2. Als u, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt, de cursor van het knooppunt weg beweegt, vergroot u de controle over de rotatie van de tegel. Zo kunt u een veel fijnere regeling van de hoekpositie bereiken.

Merk op dat de positiehoek voor de momenteel geselecteerde tegel, relatief ten opzichte van de verticale rand van het tekenformulier, linksonder op het tekenformulier wordt weergegeven.

Index

Onderkoeling kan worden gedefinieerd zoals vereist voor condensorselecties door op de knop voor onderkoeling te klikken

Index

meeteenheden

Het programma kan worden omgeschakeld om te werken met Imperial- of SI- eenheden ( 'Systeme Internationale' of metrische eenheden). Klik eenvoudig op het pictogram in de bovenste menubalk om te schakelen tussen Imperial en SI- bediening. Dit kan op elk moment tijdens de programmabediening worden gedaan en het programma converteert automatisch alle momenteel weergegeven en berekende gegevens. Schakelen tussen eenheden kan ook worden gedaan via Opties in de bovenste menubalk.

Index

eenheid hoeveelheid

Er kunnen in het algemeen selecties worden gemaakt wanneer het doelrecht gelijkelijk over twee of meer eenheden is verdeeld.

Uitzonderingen op deze regel zijn voor Compressor Packs waar meerdere units niet dezelfde capaciteit hoeven te hebben en Expansion Valve selecties waar praktisch slechts één klep moet worden geselecteerd om aan een bepaalde belasting te voldoen.

Index

Werkwarmte kan naar behoefte worden toegevoegd voor condensorselecties door op de werkwarmteknop te klikken .

Index

selectieoverzichten afdrukken (naar printer)

Klik op Bestand en vervolgens op Afdrukken in vervolgkeuzemenu. Er wordt automatisch een afgedrukt overzicht geladen in het printerstuurprogramma dat momenteel is geselecteerd in Windows™©. Het momenteel geselecteerde printerstuurprogramma kan worden gewijzigd (als er al andere zijn geïnstalleerd) door op de knop Instellingen te klikken.

De opties voor Afdrukbereik in het standaard Windows-menu dat wordt weergegeven, kunnen worden uitgeschakeld wanneer een set van meerdere pagina's vereist is om het volledige overzicht van de selectieresultaten te bevatten.

Als het vakje Sorteer kopieën niet is aangevinkt, wordt er, als er ook meer dan 1 exemplaar is aangevraagd, veelvouden van één pagina afgedrukt vóór veelvouden van de andere pagina. Om meerdere samenvattingen als sets af te drukken, moet het vakje Sorteer kopieën aangevinkt zijn (dwz klik op het selectievakje om een ​​vinkje weer te geven. Dit is ook de standaard).

Opties die worden aangeboden wanneer u op de knop Setup klikt, zijn afhankelijk van het geïnstalleerde printerstuurprogramma en vallen buiten de controle van dit programma. Nogmaals, de afdrukkwaliteitopties zijn afhankelijk van het geïnstalleerde printerstuurprogramma.

Windows ™©Copyright Microsoft Corp. 1985-2019. Alle rechten worden erkend.

Index

afdrukopmaak

Er zijn opties om geselecteerde productafbeeldingen af ​​te drukken, hetzij als één afbeelding per pagina of (waar meer afbeeldingen voor een afzonderlijk product beschikbaar zijn) als groepen van maximaal zes afbeeldingen per pagina.

Index

selectieoverzichten afdrukken (naar bestand)

Een samenvatting van de voltooide selectie kan ook worden verzonden naar tekstverwerkingssoftware die op uw computer is geïnstalleerd door op het selectievakje Afdrukken naar bestand in het vervolgkeuzemenu Afdrukken te klikken. Wanneer 'geëxporteerd' naar andere tekstverwerkingssoftware (bijvoorbeeld MS WORD), kan de samenvatting worden aangepast om aan uw behoeften te voldoen. Lettertypen kunnen worden gewijzigd, vetgedrukt, cursief, onderstreept of met een hoofdletter worden gemaakt en tekst kan naar wens worden toegevoegd of verwijderd.

Wanneer het tekstbestand wordt 'geëxporteerd', moet het naar de juiste directory worden geleid door dit te selecteren of in het daarvoor bestemde paneel in te voeren. Het tekstbestand krijgt automatisch de extensie .TXT, tenzij gewijzigd. Dit betekent dat, afhankelijk van het gebruikte tekstverwerkingssoftwaresysteem, de .TXT-extensie mogelijk moet worden ingevoerd in het 'zoekpad' in die software om het tekstbestand te vinden. Nogmaals, afhankelijk van de gebruikte tekstverwerkingssoftware, wordt u mogelijk gevraagd het tekstbestand te 'converteren' of 'vertalen' zodat de tekstverwerker het kan begrijpen. Meestal is 'converteren naar tekst' de juiste keuze, maar experimenteren kan nodig zijn om het juiste resultaat te verkrijgen.

Verschillende tekstverwerkers kunnen verschillende interpretaties hebben van belangrijke instellingen zoals tabbladen en lettertypen. Dit valt duidelijk buiten de controle van het Mistral-programma en de gebruiker zal snel vinden welke wijzigingen moeten worden aangebracht in instellingen zoals pagina-einden, pagina-instelling, marges en lettertype om bevredigende resultaten te verkrijgen.

Index

selectie resultaten opslaan

Klik op of open Bestand in de bovenste menubalk en vervolgens op Opslaan als in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt. Er verschijnt een prompt waarin u wordt gevraagd een bestandsnaam in te voeren. De bestandsnaam volgt de conventies van Microsoft © in die zin dat de naam maximaal acht alfanumerieke tekens mag bevatten. De bestandsnaam krijgt automatisch de bestandsextensie .MES, maar de gebruiker kan desgewenst een alternatieve extensie kiezen. Wees echter voorzichtig als u alternatieve bestandsnaamextensies gebruikt, aangezien het programma is ingesteld om alleen selectiebestanden met de extensie .MES te vindenen de gebruiker moet daarom alle alternatieve bestandsextensies onthouden die mogelijk zijn gebruikt bij het later ophalen van bestanden. Om technische redenen is het ook belangrijk dat voorgeschreven of 'gereserveerde' bestandsextensies zoals EXE of BAT niet worden gebruikt, omdat deze elders op de computer problemen kunnen veroorzaken.

Een eerder opgeslagen selectiebestand kan worden gedupliceerd door het opnieuw op te slaan (met Opslaan als) met een nieuwe bestandsnaam. De gedupliceerde selectie kan dan worden bewerkt om een ​​totaal nieuw resultaat te creëren.

Het wordt beschouwd als een goede gewoonte om 'thuis te houden' om een ​​aparte directory of submap te maken onder de directory waar de belangrijkste programmabestanden worden bewaard (meestal MISTRAL genoemd) om selectiebestanden op te slaan. Gebruikers die niet bekend zijn met het maken van mappen, moeten de handleidingen raadplegen die bij het hoofdbesturingssysteem van hun computer zijn geleverd.

© Copyright Microsoft Corp. 1985-2019 Alle rechten worden erkend.

Index

standaard condities classificaties (EN 328)

Volgens EN 328 worden de volgende standaardvoorwaarden gebruikt:

Koelmiddelen Luchtinlaattemperatuur (° C) Verdampingstemperatuur (° C)
SC1 10 0
SC2 0-8
SC3 -18-25
SC4 -25-31

Vloeistoffen Luchtinlaattemperatuur (° C) Vloeistoftemperatuur (° C)
SC6 16 4
SC7 0-10

Kwalificatietests worden uitgevoerd op een of twee standaardvoorwaarden op basis van het verdampen
temperatuurbereik waarvoor selectiegegevens zijn gespecificeerd.

Index

vergrotende vormen

Mistral programma vormformaten en zoomen.

Veel van de honderden programmavormen van Mistral KUNNEN worden vergroot wanneer dat nodig is, maar voor degenen waar het geen nuttig doel zou hebben of waar uitbreiding zelfs contraproductief zou zijn, dan kunnen ze dat niet!

De programma's van Mistral zijn zeer zorgvuldig ontworpen om 'intuïtief' te gebruiken. Voor een zo breed mogelijk publiek. Ze zijn ook ontworpen om op zoveel mogelijk verschillende computerplatforms te werken.

Mistral bedient wat het best kan worden omschreven als een 'nichemarkt'. Dit betekent een relatief klein aantal potentiële gebruikers wereldwijd in vergelijking met de markt die beschikbaar is voor ontwikkelaars van reguliere software, zoals tekstverwerkers of spreadsheets.

Om voldoende inkomsten te genereren om de duizelingwekkende kosten te dekken die niet alleen gepaard gaan met het onderzoeken en ontwikkelen van zeer geavanceerde computersoftware voor 'expertsystemen', maar ook om te voorzien in de essentiële behoefte om deze constant te onderhouden, vond Mistral het noodzakelijk om een ​​'one size fits all' aan te nemen 'strategie.

Het hoofdprogramma vormt daarom, hoewel relatief klein, werkt op vrijwel elk computerplatform. Waar het echter voordelig is om formulieren te vergroten, met name de vele honderden formulieren in de programma's die zich bezighouden met grafische afbeeldingen of tekenontwerpinterfaces, kunnen deze formulieren worden vergroot en waar nodig ook worden 'ingezoomd'. Om de volledige beschikbare ruimte op elk monitorformaat te maximaliseren en ook de beeldverhouding die op dat moment in gebruik is.

Klik op de standaard Microsoft Windows © conventionele 'vergroot'-knop in de rechterbovenhoek van het formulier om te zien of deze uitklapt. Probeer ook de muiscursor te focussen op het frame van grafische beeldvormen en terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt om het frame van het formulier naar een nieuwe positie te 'slepen en neer te zetten'. Als dit werkt, bestaat de mogelijkheid om uit te breiden. Als het niet werkt, bestaat de faciliteit niet alleen voor die specifieke vorm, maar de ontwikkelaars zouden het ook niet voordelig hebben geacht om dat te doen!

Alle functies van Mistral zoals deze werden niet per ongeluk bereikt en vereisten inderdaad een uitzonderlijk niveau van programmeervaardigheid, dat zelden ergens anders wordt gevonden, laat staan ​​voor elke organisatie die zich toelegt op het bedienen van een 'nichemarkt' zoals die van Mistral.

Windows 10 'Run in 640 x 480 schermresolutie'-modus.

Gebruikers met een visuele beperking kunnen ook overwegen compatibiliteitsinstellingen in Eigenschappen te gebruiken door met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram van Mistral te klikken.

Ten slotte is er voor Windows 10-gebruikers de 'Magnifier'-tool van Microsoft. Dit kan worden ingesteld en geconfigureerd met behulp van Windows 'Instellingen' en vervolgens 'Toegankelijkheid'.

Wees echter gewaarschuwd. Het hulpprogramma 'Vergrootglas' van Windows is, ondanks dat het meerdere keren door Microsoft is herschreven, in feite slecht geschreven. Het heeft problemen met het geheugengebruik van het systeem. Als het ingeschakeld blijft, of erger nog, ingesteld om automatisch te starten, zal het uiteindelijk zoveel systeemgeheugen verbruiken dat geen enkele andere app kan starten. De enige mogelijkheid is dan om de computer opnieuw op te starten. Vaak niet zo eenvoudig als het klinkt met alleen een 'Hard Reboot' (de fysieke aan / uit-knop van de computer 5 seconden of langer ingedrukt houden) voldoende om een ​​foutieve computer over te halen om opnieuw op te starten. Geef Mistral niet de schuld. Deze kwestie heeft niets met Mistral te maken!

© Copyright Microsoft Corp. 1984 - 2022 Alle rechten worden erkend.

Index

het ophalen van ingediende selecties

Om een ​​selectie op te halen, klik op of open Bestand in de bovenste menubalk en vervolgens op Openen in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt. Er verschijnt een lijst met eerder ingediende selecties voor de huidige directory. De huidige directory kan worden gewijzigd door op het pad-tekstdisplay te klikken. Markeer het gekozen bestand en druk op Return of dubbelklik met de muiscursor over het geselecteerde bestand om het te openen.

Als selecties zijn ingediend met door de gebruiker gedefinieerde bestandsnaamextensies (dwz anders dan .MES ), moet de door de gebruiker gedefinieerde extensie handmatig worden ingevoerd in het zoekpad in plaats van de standaard van het programma .MES Als de door de gebruiker gedefinieerde extensie niet bekend is, dan is de de naam die aan het bestand is gegeven, kan worden ingevoerd, gevolgd door. * . De * wordt een 'jokerteken' genoemd en als u deze gebruikt, worden alle bestanden met algemene namen geopend, ongeacht hun extensie. Wildcards kunnen ook op bestandsnamen worden toegepast. Bijvoorbeeld *. * Zal zoeken naar alle bestandsnamen met elke extensie.

Wees voorzichtig bij het zoeken naar en openen van bestanden met *. *vooral als er wordt gezocht naar een bestand dat is opgeslagen in dezelfde map als de vele bedieningsbestanden van het programma. Het openen van enkele van de operationele (of 'uitvoerbare') bestanden van het programma met de extensie .EXE mag nooit worden geprobeerd. Deze kunnen heel gemakkelijk beschadigd raken en permanent verdere werking van het programma verhinderen; vooral als ze worden gekopieerd of opnieuw worden opgeslagen, omdat dit een beroep zou doen op het kopieerbeveiligingssysteem. Om deze reden is het een goed idee en wordt het beschouwd als een goede 'huishouding'-praktijk om een ​​aparte directory of submap te maken onder de directory waar de programmabestanden worden bewaard (meestal MISTRAL genoemd) om selectiebestanden op te slaan. Gebruikers die niet bekend zijn met het maken van mappen, moeten de handleidingen raadplegen die bij het hoofdbesturingssysteem van hun computer zijn geleverd.

Index

GARANTIE

a) Mistral garandeert dat haar softwareproducten rekenresultaten opleveren die tot op +/- 1% nauwkeurig zijn in vergelijking met de processen zoals gedefinieerd in de begeleidende handleidingen en die worden weergegeven in de tekst 'Programmahulppagina's' die bij de programma's worden geleverd.

b) Mistral garandeert dat haar software zal worden geleverd in een vorm die met succes permanente 'werkkopieën' naar elke IBM-pc of compatibel zal overbrengen met de volgende minimumfuncties: - Pentium-processor, 256 Mbytes RAM; 1024 mBytes vrije ruimte op de harde schijf; VGA- of SVGA-videosysteem.

c) Mistral garandeert dat de media waarop haar programma's worden geleverd, gedurende een periode van 3 maanden vanaf de leveringsdatum vrij is van enig gebrek. Alle defecte media worden gratis vervangen, inclusief de software die erop wordt geleverd.

d) Mistral kan en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend of anderszins, die wordt toegeschreven aan of bewezen is te ontstaan ​​door toepassing van haar software of de resultaten van berekeningen die door haar software zijn geproduceerd. Het is aan de klant om zich ervan te vergewissen dat de resultaten van het gebruik van Mistral-software geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Index

GESCHIEDENIS

Mistral-serie koel- en A / C-belastingberekeningsprogramma's zijn de opvolgers van eerdere en zeer populaire DOS-gebaseerde computerprogramma's en werden tussen 1984 en 2022 onderzocht door personeel van Mistral Associates. Ze zijn ontwikkeld door een team onder leiding van Richard Hosking BSc (Hons) Program Development Manager en onder leiding van Chris Smith MCIM MInstR technisch directeur. Programma's zijn gebaseerd op bewezen berekeningsmethoden, waaronder gevestigde factoren, constanten en algoritmen in het publieke domein. Berekeningsresultaten voor belasting kunnen rechtstreeks worden vergeleken met handmatige berekeningsresultaten met behulp van door ASHRAE aanbevolen methoden.

Alle computerprogramma's van Mistral zijn ontworpen in overeenstemming met de regels voor goede praktijken voor de industrie. Bij berekeningsprocessen kan rekening worden gehouden met een aantal parameters, waaronder (maar niet beperkt tot) koelmiddelmassastroom, temperaturen, drukken, viscositeit, ruwheidsfactoren van buisoppervlakken, turbulente en laminaire stromingskenmerken van koelmiddel, acceptabele geluidsniveaus, veilige olieretour, efficiënte compressorwerking, systeem boetes en andere efficiëntieverliezen van het systeem, warmteoverdrachtscoëfficiënten en aanvullende empirische gegevens om tot resultaten te komen.

Zoals bij alle Mistral-computerprogramma's voor professionals in de koel- en airconditioningindustrie, is het onderworpen aan strenge tests en kwaliteitscontroles bij belangrijke commerciële en educatieve instellingen over de hele wereld. Mistral zorgt ervoor dat alle gegevens in haar programma's binnen het domein van het publieke eigendom vallen of, indien dit niet het geval is, alle legitieme rechten worden gerespecteerd en de royalty's naar behoren worden betaald.

Index

© Mistral-programma's zijn auteursrechtelijk eigendom van Mistral Associates 1984 - 2022 Alle rechten voorbehouden. https://www.mistralassociates.com

Geen enkel deel van de programma's, hun code, unieke processen of grafische afbeeldingen mogen in welke vorm dan ook worden gekopieerd of gereproduceerd, hetzij elektronisch, gedrukt of op enige andere manier, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mistral Associates, behalve voor reproductie van afdrukbare programmaberekening en resultaten van de selectie van kapitaalgoederen en bijbehorende beelden als duidelijk bedoeld als een geprogrammeerde functie en als voordeel voor de gebruiker bij het gebruik van de programmas.