© Copyright Mistral Associates 1984 - 2024

CONDWIND ©, COMPWIND ©, COOLWIND ©, PACKWIND ©, SPLITWIND ©, VALVEWIND ©

W tym instrumenty pochodne

Należy pamiętać, że te strony pomocy dotyczą wszystkich sześciu części (Programy CONDWIND ©, COMPWIND ©, COOLWIND ©, PACKWIND ©, SPLITWIND ©, VALVEWIND ©) Mistral w zakresie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Niektóre funkcje, o których mowa, mogą nie dotyczyć aktualnie używanego wariantu programu.

© Wszystkie dane chronione prawami autorskimi opublikowane w tym oprogramowaniu Expert System zostały upoważnione do takiego wykorzystania przez właścicieli tych danych lub ich oficjalnie wyznaczonych przedstawicieli.

INDEKS

 • wprowadzenie
 • archiwizowanie wyników selekcji
 • bazy danych
 • chlodnice dodajac do formularzy do projektowania pomieszczen
 • chlodnice dodajac do formularzy do projektowania pomieszczen
 • chlodziwo
 • cieplo pracy
 • cykl odmrazania
 • czynnik awaryjny
 • dbA
 • dodanie wybranego sprzetu do formularzy zamówienia
 • dodatkowe chlodzenie
 • dodatkowe spadki cisnienia przy wyborze zaworu rozpreznego
 • dodawanie wybranego sprzetu do formularzy projektowych pomieszczen
 • dostawca
 • drukowanie podsumowan wyboru (do drukarki)
 • drukowanie podsumowan wyboru (do pliku)
 • dziennik biezacych wyników wyszukiwania w bazie danych
 • formularze zamówien
 • graficzne pliki graficzne on-line graficzne pliki graficzne on-line
 • graficzne pliki graficzne on-line - wlacz lub wylacz
 • grafika
 • gwarancja
 • halas
 • historia programów
 • ilosc jednostek
 • ilosc sztuk
 • ilustracje
 • jednostki imperialne
 • jednostki metryczne
 • jednostki miary
 • kino
 • Liczba jednostek
 • metoda wyboru
 • Normy EN 328 warunków znamionowych
 • obciazenie chlodnicze
 • obciazenie chlodnicze
 • obecny
 • obowiazek
 • obracanie przedmiotów w pokoju
 • odrzucone wyniki wyszukiwania (log)
 • odszranianie elektryczne
 • opcje rozmrazania
 • otaczajacy
 • otwieranie wybranych pól
 • pakiety sprezarek
 • parowniki dodajac do formularzy do projektowania pomieszczen
 • pobieranie wybranych pól
 • pompy ciepł
 • powiekszanie formularzy
 • powiekszanie rozmiarów formularzy programu
 • poziom cisnienia akustycznego
 • prad elektryczny
 • Predkosc wiatraka
 • producent
 • przywracanie uprzednio utworzonych kopii zapasowych plików wyboru urzadzen chlodniczych
 • punkt równowagi (chlodnice i agregaty skraplajace)
 • rozsadne obciazenie chlodnicze klimatyzacji
 • rysunki
 • skontaktuj sie z dostawca
 • standardowe warunki oceny (EN 328)
 • temperatura parowania
 • temperatura pokojowa
 • temperatura skraplania
 • tworzenie kopii zapasowej wczesniej zapisanych plików wyboru urzadzen chlodniczych
 • uklad wydruku
 • wprowadzenie
 • wybór chlodnicy
 • wybór chlodnicy urzadzenia
 • wybór jednostki skraplajacej
 • Wybór odstepów miedzy zebrami dla chlodziarek
 • wybór parownika
 • wybór skraplacza
 • wybór sprezarki
 • wybór suchej chlodnicy
 • wybór zaworu rozpreznego
 • wyniki NIE POKAZ!
 • wysokosc (ustawienie wyboru skraplacza i jednostki skraplacza)
 • zapisywanie wyników selekcji
 • zmiana rozmiaru formularzy programu
 • zmienna predkosc wentylatora
 • zwiekszenie rozmiarów formularzy programu
 • Wprowadzenie

  Programy wyboru sprzętu Mistral to programy komputerowe oparte na systemie Windows ™ © i jako takie ściśle przestrzegają typowych konwencji obsługi programów Windows. Praktyczna praktyczna znajomość systemu Windows jest zatem pożądana podczas korzystania z tych programów. Odwołanie się do instrukcji obsługi systemu Windows i stron „Pomoc” posłuży zatem do pokrycia wielu pytań, które mogą pojawić się podczas obsługi programu.

  Programy zaprojektowane tak, aby wszystkie istotne informacje były wyświetlane wokół pojedynczej prezentacji ekranu głównego. Programy są również zaprojektowane do działania w logicznej kolejności „danych wejściowych użytkownika”, która ściśle naśladuje sposób, w jaki inżynierowie radzą sobie z równoważnym procesem ręcznym. Dlatego po spełnieniu pytania (prośby o wprowadzenie), wpisując odpowiednią wartość lub wybierając pozycję z „menu”, program automatycznie przejdzie do następnej logicznej procedury wprowadzania. Nie zawsze uniemożliwia to użytkownikowi programu wprowadzanie danych wejściowych w innej kolejności, chociaż czasami program wyświetli komunikat o błędzie, jeśli inna procedura wprowadzania musi zostać wprowadzona przed odpowiedzią na bieżącą. Wynika to z faktu, że niektóre dane wejściowe mogą zależeć od uzyskania informacji lub obliczenia z poprzednich procedur przed obliczeniem wyniku logicznego. Na przykład: Program nie zezwoli na wprowadzenie temperatury skraplania, dopóki nie zostanie ustalone otoczenie. Jest to część wyjątkowej troski Mistral w tworzeniu programów, które nie pozwolą na nielogiczne lub sprzeczne wyniki.

  ™ © Copyright Microsoft Corp. 1985-2021. Wszystkie prawa potwierdzone.

  Indeks

  dodatkowe spadki ciśnienia

  Dodatkowe spadki ciśnienia, które mają krytyczny wpływ na warunki projektowe przy wyborze zaworów rozprężnych.
  Typowe, bezpieczne wartości są domyślnie „wstępnie wprowadzane” i mogą być edytowane w celu dopasowania do indywidualnych sytuacji projektowych.

  Indeks

  dodawanie wybranych urządzeń do formularzy zamówień lub ofert klientów

  W Sprzęt Programy doboru zapewnienia usługi zarówno do automatycznego generowania zamówień zakupu i dokumentów cudzysłowu dostawca klient.

  Podprogramy pozwalają na zastąpienie cen pobieranych automatycznie z baz danych urządzeń, a także na stosowanie rabatów.

  Indeks

  dodawanie wybranego sprzętu do formularzy projektowych pomieszczeń

  Wybrany sprzęt może zostać dodany do rysunków jako przedstawienie planu skali.

  Po dokonaniu wyboru produktu i upewnieniu się, że wybór jest podświetlony (tam, gdzie jest dostępny więcej niż jeden wybór), kliknij najbardziej zewnętrzny X, aby zamknąć formularz wyboru.

  Doprowadzi to do szybkiego wyświetlania zaproszenie do obu użytku lub nie używaj wybranego sprzętu.

  Po wybraniu użycia wybranego urządzenia, w formularzu projektu płaszczyzny pomieszczenia zostanie znaleziona reprezentacja widoku wybranego sprzętu w widoku z góry.

  Skupiając kursor myszy nad obrazem produktu, a następnie przytrzymując lewy przycisk myszy, obraz można następnie „przeciągnąć i upuścić” w żądanym miejscu w formularzu projektu pokoju. Pułapki błędów zapobiegają umieszczeniu parownika (chłodnicy urządzenia) na zewnątrz pomieszczenia chłodniczego po jego zakłóceniu. Jednak ta sama pułapka błędu NIE ma zastosowania na przykład do agregatów skraplających, ponieważ mogą one być całkiem poprawnie umieszczone nad sufitem przestrzeni, która jest kontrolowana temperaturą, ponieważ w widoku z góry mogą wydawać się, że znajdują się w obwodzie pomieszczenia.

  Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazu wyświetlanego w projekcie planu pokoju wyświetlane jest kolejne menu opcji. Obejmują one dostęp do zdjęć i innych zdjęć wybranego sprzętu (jeśli zostały one zawarte w bazie danych producenta).

  Skalowanie obrazów wybranych urządzeń zostanie automatycznie przeskalowane automatycznie po powiększeniu formularza projektu pomieszczenia. Obraz wybranego urządzenia można również obrócić o pełny 360 stopni, albo klikając prawym przyciskiem myszy obraz, aby wyświetlić narożne węzły „przeciągnij i upuść” w każdym z czterech rogów obrazu, lub klikając prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić dodatkowe opcje menu, a następnie wybierz właściwości, a następnie kąt .

  Indeks

  pompy ciepła

  heat_pump.gif

  W module programu „SPLITWIND” firmy Mistral można wybrać pompy ciepła różnych wiodących międzynarodowych producentów . Po prostu wybierając opcję Winter Ambient, a następnie wprowadzając docelowe zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia w krótkim formularzu kwestionariusza.

  Alternatywnie, wybierając opcję Winter Ambient w module programu Mistral „AIRWIND” , a następnie klikając przycisk Wyposażenie, programy akcesoriów i łącza w prawym dolnym rogu głównego formularza „AIRWIND”.

  Docelowe obciążenie grzewcze zostanie automatycznie zaimportowane z „AIRWIND” i edycja tej wartości w „SPLITWIND” zostanie w ten sposób wyłączona, aby uniemożliwić użytkownikom programu przypadkowe dokonanie błędów w wyborze. Zmiany cła wtedy możliwe tylko po powrocie do „AIRWIND”

  Wybrane pompy ciepła będą zgodne z nominalną wydajnością grzewczą opublikowaną przez ich producenta.

  Indeks

  Wysokość

  Ustawienie wysokości (a tym samym ciśnienia powietrza i masy) ma kluczowe znaczenie przy wyborze skraplaczy i agregatów skraplających. Dostarczone przez producentów współczynniki korygujące są zwykle stosowane w programach Mistral, w których producenci dostarczyli te dane. W przeciwnym razie, w przypadku gdy dane te nie zostaną zawarte w wybranej bazie danych, program jest zaprojektowany do korzystania z bezpiecznego „domyślnego” zestawu współczynników korekcji, które są oparte na ustalonych psychrometrycznych właściwościach powietrza.

  Indeks

  otaczający

  Zakres temperatury otoczenia od 20ºC do 55ºC.

  Zmiana otoczenia po wprowadzeniu temperatury skraplania wymusi ponowne wprowadzenie temperatury skraplania.

  Indeks

  KOPIE ZAPASOWE poprzednio zapisane pliki wyboru urządzeń chłodniczych

  Na przykład w celu późniejszego załadowania do zaktualizowanej instalacji programu.

  Utwórz kopię zapasową (zapisz) pliki wyboru urządzeń chłodniczych, klikając ikonę kopii zapasowej znajdującą się w formularzu indeksu grupy programów głównych dostarczonym z zaawansowanymi wersjami programu.

  Domyślnie system Windows automatycznie zapisuje pliki wyboru urządzeń chłodniczych w folderze Dokumenty lub, we wcześniejszych wersjach systemu Windows, nieco protekcjonalnie nazwanym folderze Moje dokumenty .

  Jednak Mistral zapewnia opcję zmiany tego miejsca docelowego na bardziej logiczną ścieżkę folderu tworzenia użytkownika za pomocą funkcji Kopia zapasowa programu Mistral .

  Jeśli pliki zostały zapisane w ścieżce folderów o bardziej logicznej nazwie, ale ta ścieżka została zapomniana, po prostu skorzystaj z wyszukiwania systemu Windows, aby wyszukać je przy użyciu następujących wskazówek dotyczących rozszerzenia pliku: -

  Dla wszystkich plików wyboru urządzeń chłodniczych wyszukaj * .mes

  Zobacz także: Przywracanie plików wyboru wcześniej utworzonych kopii zapasowych urządzeń chłodniczych

  Indeks

  punkt równowagi

  Po wybraniu jednego lub więcej parowników (chłodziarek jednostkowych) wybrany element (lub elementy ', co oznacza sumę wielokrotności, jeśli więcej niż jeden), pełny zakres wydajności działania można załadować do wykresu punktu równowagi . Do tego można jednocześnie dodać krzywą wydajności dla wyboru agregatu skraplającego. Punkt równowagi wykres będzie wtedy poprawnie wyświetlić rzeczywiste korygowane i zrównoważony obowiązek uzyskanej gdy kombinacja wybranych elementów pracuje razem. Skorygowane i zrównoważone obciążenie może być wyższe lub niższe od nominalnego obciążenia chłodnicy (-ek), jeśli rozpatrywać je oddzielnie.

  Tylko jeden wybór chłodnicy lub chłodnic będzie wyświetlał punkt równowagi z jednym wyborem agregatu na raz. Jeśli do wykresu punktu równowagi zostanie dodany więcej niż jeden wybór chłodnicy lub jednostka skraplająca w dowolnym momencie, to aby uniknąć pomyłek, linie punktu równowagi nie są wyświetlane. Aby usunąć wcześniejszy wybór produktu z wykresu punktu równowagi, po prostu ustaw go, klikając kursorem myszy, a następnie kliknij przycisk usuwania (symbol minus).

  Przesuwając kursor myszy nad wykresem można odczytać precyzyjne parametry pracy w określonych warunkach.

  Zarówno tryb chłodzenia agregatu, jak i procedury wyboru agregatu skraplającego można ponownie przejrzeć (na przykład w celu dokonania nowych wyborów), klikając odpowiednią ikonę programu w lewym dolnym rogu wykresu punktu równowagi .

  Indeks

  wybór sprężarki

  Sprężarki są wybierane z baz danych zawierających dane dostarczone, sprawdzone i zatwierdzone przez producentów sponsorujących lub ich wyznaczonych przedstawicieli lub oficjalnych dystrybutorów w programie o nazwie Compwind . Łącze dostępu do Compwind znajduje się w formularzu głównej grupy programów Mistral, a także można uzyskać do niego bezpośredni dostęp za pośrednictwem innych programów, takich jak Coldwind i Cellwind, gdy jest to właściwe, a następnie automatycznie zostaną przekazane wyniki i warunki projektowania. Nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i naciśnięcia klawiszy, ale co ważne, pomaga także uniknąć ewentualnych błędów.

  Gdy dane zostaną przekazane do Compwind przez inny program, wówczas możliwość zmiany krytycznych danych wejściowych, takich jak obowiązek projektowania i temperatury pracy, które istnieją w programie „komunikującym się”, zostanie zablokowana. Ponownie, aby uniknąć ryzyka błędów. Część wyjątkowej i wyjątkowej dbałości firmy Mistral o stworzenie najlepszego na świecie oprogramowania RAC Application Engineering!

  Sprężarki można wybrać na podstawie znanego całkowitego ciepła odrzutu lub, gdy nie jest to znane, cła chłodnicy netto . W tym drugim przypadku program albo obliczy i uwzględni wskaźniki ciepła pracy, albo, jeśli producent dostarczył twarde dane, zastosuje to preferencyjnie.

  Dostępna jest opcja wyboru różnych typów sprężarek, a tym samym typowych wydajności pracy dla zastosowania.

  Indeks

  Można wprowadzić cele dodatkowego chłodzenia, aby dodatkowo zdefiniować parametry wyboru, klikając ikonę dodatkowego chłodzenia

  Pakiety sprężarek można zaprojektować po prostu klikając przycisk wielu sprężarek.

  Jak to jest typowe w przypadku konstrukcji agregatu sprężarkowego i w celu uwzględnienia niezrównoważonych warunków obciążenia, można wprowadzić współczynnik awaryjności.

  Program dzieli sumę wprowadzonego całkowitego obciążenia chłodniczego i każdego współczynnika nieprzewidzianego w procentowych wejściowych wartościach docelowych wprowadzonych przez użytkownika dla każdej sprężarki. Naturalnie dozwolone jest wybranie grupy sprężarek o łącznym obciążeniu większym niż 100% całkowitego obciążenia silnika.

  Indeks

  wybór skraplacza

  Kondensatory są wybierane z baz danych zawierających dane dostarczone, sprawdzone i zatwierdzone przez producentów sponsorujących lub ich wyznaczonych przedstawicieli lub oficjalnych dystrybutorów w programie o nazwie Condwind . Łącze dostępu do Condwind znajduje się w formularzu głównej grupy programów Mistral, a także można uzyskać do niego bezpośredni dostęp za pośrednictwem innych programów, takich jak Coldwind i Cellwind, gdy jest to właściwe, a następnie automatycznie zostaną przekazane wyniki i warunki projektowania. Nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i naciśnięcia klawiszy, ale co ważne, pomaga także uniknąć ewentualnych błędów.

  Gdy dane zostaną przekazane do Condwind przez inny program, wówczas możliwość zmiany krytycznych danych wejściowych, takich jak obowiązek projektowy i temperatury robocze, które istnieją w programie „komunikującym się”, zostanie zablokowana. Ponownie, aby uniknąć ryzyka błędów. Część wyjątkowej i wyjątkowej dbałości firmy Mistral o stworzenie najlepszego na świecie oprogramowania RAC Application Engineering!

  Indeks

  temperatura skraplania

  Temperatury skraplania mogą być wprowadzane w zakresie od 5 K do 15 K powyżej temperatury otoczenia. Zmiana temperatury otoczenia po wejściu w temperaturę skraplania wymusi ponowne wprowadzenie temperatury skraplania, jeśli zmieniona temperatura otoczenia usunie różnicę z dopuszczalnego zakresu od 5K do 15K.

  Indeks

  czynnik awaryjny

  Współczynniki awaryjne można wprowadzić przy ustawianiu docelowego obciążenia, które ma być stosowane podczas wyszukiwania w bazach danych sprężarek w projektach zespołów sprężarek . Wynika to z faktu, że konwencjonalne jest stosowanie współczynnika nieprzewidzianego, w którym niezrównoważone obciążenia mogą być tymczasowo przykładane do pakietów sprężarek. We wszystkich innych obszarach projektowania polityka firmy Mistral polegająca na dążeniu do absolutnej dokładności, zgodna z zastosowaniem zawsze czynników „najgorszego przypadku”, oznacza, że ​​nie przewiduje się dodawania czynników awaryjnych.

  Indeks

  wybór jednostki skraplającej

  Jednostki skraplające są wybierane z baz danych zawierających dane dostarczone, sprawdzone i zatwierdzone przez producentów „Sponsorujących” lub ich wyznaczonych przedstawicieli lub oficjalnych dystrybutorów w programie o nazwie Condunit . Łącze dostępu do Condunit znajduje się w formularzu głównej grupy programów Mistral, a także można uzyskać do niego bezpośredni dostęp za pośrednictwem innych programów, takich jak Coldwind i Cellwind, gdy jest to właściwe, i kiedy wyniki i warunki projektowe zostaną automatycznie przekazane. Nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i naciśnięcia klawiszy, ale co ważne, pomaga także uniknąć ewentualnych błędów.

  Gdy dane zostaną przekazane do Condunit przez inny program, wówczas możliwość zmiany krytycznych danych wejściowych, takich jak obowiązek projektowy i temperatury pracy, które występują w programie „komunikującym się”, zostanie zablokowana. Ponownie, aby uniknąć ryzyka błędów. Część wyjątkowej i wyjątkowej dbałości firmy Mistral o stworzenie najlepszego na świecie oprogramowania RAC Application Engineering!

  Indeks

  chłodnice jednostkowe

  Chłodnice jednostek (parowniki) są wybierane z baz danych zawierających dane dostarczone, sprawdzone i zatwierdzone przez producentów „Sponsorujących” lub ich wyznaczonych przedstawicieli lub oficjalnych dystrybutorów w programie o nazwie Coolwind . Łącze dostępu do Coolwind znajduje się w formularzu głównej grupy programów Mistral, a także można uzyskać do niego bezpośredni dostęp za pośrednictwem innych programów, takich jak Coldwind i Cellwind, gdy jest to właściwe, a następnie automatycznie zostaną przekazane wyniki i warunki projektowania. Nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i naciśnięcia klawiszy, ale co ważne, pomaga także uniknąć ewentualnych błędów.

  Gdy dane zostaną przekazane do Coolwind przez inny program, wówczas funkcja zmiany krytycznych danych wejściowych, takich jak obowiązek projektowania i temperatury pracy, które istnieją w programie „komunikującym się”, zostanie zablokowana. Ponownie, aby uniknąć ryzyka błędów. Część wyjątkowej i wyjątkowej dbałości firmy Mistral o stworzenie najlepszego na świecie oprogramowania RAC Application Engineering!

  Indeks

  bazy danych

  Istnieje wiele tysięcy baz danych (koszty badań i kompilacji do tej pory † 7,5 miliona euro) dostarczanych z pakietem oprogramowania Mistral i praktycznie wszystkie z nich mogą być dostępne i edytowane przez użytkowników *. Kilka słów ostrożności. Na przykład pojedyncza jednostka chłodząca może wymagać do dwustu pól danych, aby „sprecyzować” każdy aspekt jej wydajności i charakterystyki, a pojedynczy błąd może mieć druzgocące konsekwencje w przyszłym dokładnym wyborze. Jeśli nie masz pewności, co robisz lub nie wiesz, jak przetestować oprogramowanie pod kątem integralności, w przypadku niektórych baz danych lepiej pozostawić to ekspertom. Inne bazy danych, takie jak te zawierające informacje meteorologiczne lub właściwości materiałów budowlanych i izolacyjnych, są nieco łatwiejsze do edycji i zarządzania. Ponadto dzięki wyrafinowanemu „pułapkowaniu błędów” logiczny kod, oprogramowanie Mistral zostało zaprojektowane do wykrywania i ostrzegania przed potencjalnie krytycznymi błędami. Mamy powiedzenie w Mistral.„Wystarczająco źle jest szacować kontrakt w momencie przetargu i tracić go na cenie, ale jest jedna sytuacja znacznie gorsza. Niedoszacowanie kosztów, a następnie wygrana!”

  Po spędzeniu dużo czasu na dodawaniu własnych danych do programów, co dzieje się, gdy chcesz przenieść je wraz ze spersonalizowanymi danymi na inny komputer?

  Z systemu Windows 7 i Microsoft nie zezwala już użytkownikom programu na zapisywanie własnych danych, takich jak zapisane pliki obliczeń lub zmiany bazy danych programów, w wyznaczonym folderze, w którym przechowywane są pliki wykonywalne programów (aplikacje lub programy „exe”). Oryginalne bazy danych dostarczone wraz z programami i niezbędne do działania programu mogą jednak być przechowywane razem z odpowiadającymi im plikami programów, pod warunkiem, że są ustawione jako „tylko do odczytu”. Powodowało to hurtowe komplikacje dla programistów, takich jak Mistral, którzy starając się uprościć sprawę, w przeszłości udostępnili użytkownikom możliwości dodawania, usuwania lub edytowania danych w niektórych bazach programów „w locie”. To znaczy, podczas gdy programy są uruchomione. W celu przezwyciężenia kolejnej niepotrzebnej komplikacji wprowadzonej przez Microsoft Mistral został zmuszony do automatycznego tworzenia nowych równoległych lub lustrzanych obrazów baz danych dla użytkowników, którzy chcą tworzyć lub edytować własne dane. Te zduplikowane bazy danych zostały następnie ustawione jako dostępne dla użytkowników, ponieważ dodatkowe dane automatycznie pojawiają się w oryginalnie dostarczonych bazach danych. Innymi słowy, Mistral „łączy” dane z pierwotnie dostarczonej bazy danych i nowej, utworzonej przez użytkownika kopii bazy danych, dzięki czemu wszystkie dane wydają się znajdować w jednej bazie danych. Skomplikowane? Nie, nie bardzo. Programy Mistral nadal działają tak transparentnie, łatwo i logicznie, jak zawsze, tylko za kulisami prace programistyczne mające na celu osiągnięcie tego zostały znacznie bardziej skomplikowane. Te zduplikowane bazy danych zostały następnie ustawione jako dostępne dla użytkowników, ponieważ dodatkowe dane automatycznie pojawiają się w oryginalnie dostarczonych bazach danych. Innymi słowy, Mistral „łączy” dane z pierwotnie dostarczonej bazy danych i nowej, utworzonej przez użytkownika kopii bazy danych, dzięki czemu wszystkie dane wydają się znajdować w jednej bazie danych. Skomplikowane? Nie, nie bardzo. Programy Mistral nadal działają tak transparentnie, łatwo i logicznie, jak zawsze, tylko za kulisami prace programistyczne mające na celu osiągnięcie tego zostały znacznie bardziej skomplikowane. Te zduplikowane bazy danych zostały następnie ustawione jako dostępne dla użytkowników, ponieważ dodatkowe dane automatycznie pojawiają się w oryginalnie dostarczonych bazach danych. Innymi słowy, Mistral „łączy” dane z pierwotnie dostarczonej bazy danych i nowej, utworzonej przez użytkownika kopii bazy danych, dzięki czemu wszystkie dane wydają się znajdować w jednej bazie danych. Skomplikowane? Nie, nie bardzo. Programy Mistral nadal działają tak transparentnie, łatwo i logicznie, jak zawsze, tylko za kulisami prace programistyczne mające na celu osiągnięcie tego zostały znacznie bardziej skomplikowane. utworzona przez użytkownika kopia bazy danych, tak aby wszystkie dane znajdowały się w jednej bazie danych. Skomplikowane? Nie, nie bardzo. Programy Mistral nadal działają tak transparentnie, łatwo i logicznie, jak zawsze, tylko za kulisami prace programistyczne mające na celu osiągnięcie tego zostały znacznie bardziej skomplikowane. utworzona przez użytkownika kopia bazy danych, tak aby wszystkie dane znajdowały się w jednej bazie danych. Skomplikowane? Nie, nie bardzo. Programy Mistral nadal działają tak transparentnie, łatwo i logicznie, jak zawsze, tylko za kulisami prace programistyczne mające na celu osiągnięcie tego zostały znacznie bardziej skomplikowane.

  Być może jedyną niewielką irytacją dla użytkowników jest to, że Microsoft nalega, aby takie „lustrzane bazy danych” były przechowywane w obszarach komputera, które nie są łatwe do zlokalizowania. Te obszary zwykle nie są „mapowane”. Innymi słowy, „ścieżki” folderów nie pojawiają się na przykład automatycznie w Eksploratorze Windows. To tak, jakby Microsoft celowo postanowił udaremnić wysiłki i pracę swoich klientów!

  Co gorsza, „ukryte” ścieżki do tych folderów będą się różnić w zależności od instalacji systemu Windows jednego użytkownika. Uniemożliwiając Mistral zapewnienie uniwersalnego przewodnika, gdzie ich szukać!

  Kilka wskazówek:

  Po pierwsze , które bazy danych przechowują co?

  AWUSER.blb + AWUSER.dat + AWUSER.idx razem, przechowuje produkt (żywność), materiały budowlane i izolacyjne, drzwi, okna i inny sprzęt Obciążenia cieplne.

  MISTGEOU.dat + MISTGEOU.idx razem, przechowują dane dotyczące światowego klimatu meteorologicznego i współrzędne położenia geograficznego miasta.

  STDPARAG.dat przechowuje tekst akapitu standardowej oferty klienta.

  Po drugie , gdzie prawdopodobnie można znaleźć te pliki bazy danych?

  Lokalizacja różni się w zależności od wersji systemu Windows, a nawet wersji systemu dla poszczególnych użytkowników. (Proszę nie obwiniaj Mistral za tę komplikację. Mistral jest tylko posłańcem, a nie winowajcą!)

  W przypadku najwcześniejszego systemu operacyjnego Windows, który nadal jest obsługiwany przez Mistral i którym jest Windows XP, domyślna „ścieżka” do zapisanych plików, a także do kopii w tle edytowanych baz danych będzie wyglądać następująco: -

  C: \ Documents and Settings \ nazwa nadana komputerowi - np. John \ Application Data \ Mistral \ wraz z jedną z trzech lub czterech innych nazw folderów po.

  W przypadku późniejszych systemów operacyjnych Windows, takich jak na przykład Windows 7, 8 i 10, ogólną zasadą jest, że folderem najwyższego poziomu będzie Administrator, a poniżej poziomu następnego folderu AppData .

  Poniżej tego poziomu następny folder będzie prawdopodobnie nazywał się Roaming, a poniżej Mistral , który jest domyślną nazwą folderu instalacyjnego programu Mistral. Domyślna nazwa Mistral dla instalacji mogła jednak zostać zmieniona przez oryginalnego instalatora. Konieczne będzie wówczas kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony programu Mistral na pulpicie i otwarcie „Właściwości”, aby znaleźć nazwę folderu instalacyjnego.

  Na koniec przeczytaj WAŻNĄ notatkę poniżej. To jest niezbędne . Zostałeś ostrzeżony!

  WAŻNE: Niektóre bazy danych Mistral są „wielorelacyjne” i dlatego jedna baza danych może „komunikować się” w dowolnym momencie z inną, a czasem z dwiema innymi bazami danych. W takich przypadkach „rodzina” baz danych zawsze będzie miała wspólną nazwę, ale koniecznie z różnymi „rozszerzeniami”. Na przykład. AWUSER.blb, AWUSER.dat i AWUSER.idx . W takich przypadkach absolutnie niezbędne jest, aby wszystkie dopasowane zestawy baz danych były zawsze kopiowane i wklejane razem. Oznacza to, że wszystkie powinny mieć ten sam znacznik czasu i daty. Mieszanie takich zestawów z datownikami z różnych czasów spowoduje niepowodzenie i prawie na pewno spowoduje utratę całej bazy danych. Jedyne, co zostało, to odtworzenie bazy danych od zera!

  Dodatkowe dane wygenerowane przez użytkownika są identyfikowane w menu bazy danych za pomocą dołączonej ikony

  Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienie jest jasne, ale jak zawsze oprogramowanie komputerowe to duży temat, a czasem żargon, który może być mylący, choć niepożądany, jest nieunikniony. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z Mistral za pośrednictwem usługi „Pomoc online” dostępnej na stronie https://www.mistralassociates.com

  * Niektóre bazy danych zawierają „zastrzeżone dane”, które zostały dostarczone przez płatników . Zgodnie z instrukcją płatników przekazujących dostęp do tych baz danych można uzyskać tylko po wprowadzeniu hasła. Hasło może, ale nie musi być dostępne dla licencjonowanych użytkowników, a Mistral nie jest w stanie udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie. Skontaktuj się z Mistral w celu uzyskania dalszych informacji, jeśli wymagany jest dostęp do bazy danych, która okaże się zablokowana.

  † od momentu powstania do 01 stycznia 2024 r

  Indeks

  rozmrażać

  Opcje systemu odszraniania, o ile oferowane przez producenta do użytku z wprowadzonymi warunkami pracy, można wybrać z menu rozwijanego dostępnego po kliknięciu ikony odszraniania .

  Opcje dostępne w menu rozwijanym są kontrolowane przez łącza do warunków pracy, a także do limitów określonych przez każdego producenta. Limity te mogą się różnić w zależności od producenta. W razie wątpliwości co do konkretnej opcji wyboru należy skonsultować się z producentem lub jego oficjalnie wyznaczonym, a tym samym odpowiednio wykwalifikowanym przedstawicielem.

  Dodatkowe informacje na temat systemu odmrażania zaznaczonego jednostki chłodzącej, jak np cewki i spuścić pan Watts elektrycznych, można znaleźć klikając na dodatkowe szczegóły przycisku .
  Jeśli nie podano żadnych dodatkowych szczegółów, dzieje się tak dlatego, że informacje producenta nie były dostępne dla zakresu produktów w momencie kompilacji bazy danych.

  Indeks

  pralnia chłodnicza

  Wyboru suchego chłodnicy można dokonać za pomocą modułu programu Condwind i zaznaczając odpowiednie pole wyboru w formularzu metody wyboru.

  Dry Coolers wybiera się z baz danych zawierających dane dostarczone, sprawdzone i zatwierdzone przez producentów „Sponsorujących” lub ich wyznaczonych przedstawicieli lub oficjalnych dystrybutorów w programie o nazwie Condunit . Łącze dostępu do Condwind znajduje się w formularzu głównej grupy programów Mistral, a także można uzyskać do niego bezpośredni dostęp za pośrednictwem innych programów, takich jak Coldwind, gdy jest to właściwe i kiedy wyniki i warunki projektowe zostaną automatycznie przekazane. Nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i naciśnięcia klawiszy, ale co ważne, pomaga także uniknąć ewentualnych błędów.

  Gdy dane zostaną przekazane do Condwind przez inny program, wówczas możliwość zmiany krytycznych danych wejściowych, takich jak obowiązek projektowy i temperatury robocze, które istnieją w programie „komunikującym się”, zostanie zablokowana. Ponownie, aby uniknąć ryzyka błędów. Część wyjątkowej i wyjątkowej dbałości firmy Mistral o stworzenie najlepszego na świecie oprogramowania RAC Application Engineering!

  Indeks

  obowiązek

  Obowiązek wyboru środków inwestycyjnych do chłodnictwa i klimatyzacji można wprowadzić w zakresie od 10 watów do 1 500 kW.

  Po przekazaniu obciążeń chłodzących (lub grzewczych) do programów wyboru sprzętu inwestycyjnego z programu obliczania obciążenia, procedura wprowadzania obciążenia zostanie zablokowana. Ma to na celu uniknięcie ryzyka błędów podczas komunikacji między różnymi modułami programu. Szczególnie, gdy jedna otwarta forma programu może tymczasowo ukrywać inną formę dla programu aktualnie działającego za nią. Praktyczne cechy typowych środowisk pracy, w których mogą wystąpić ciągłe przerwy i rozproszenia, sprawiają, że jest to jedyny rozsądny tryb działania programu. Chociaż niestety niewielu programistów innych niż Mistral wydaje się być tak ostrożnych!

  Zobacz także: jednostki imperialne

  Indeks

  prąd elektryczny

  W przypadku gdy producent dostarczył niezbędne dane, a w ich asortymencie (produktach) istnieje opcja, istnieje możliwość „filtrowania” wyborów poprzez zdefiniowanie prądu elektrycznego. Np. Zasilanie elektryczne 50 Hz lub 60 Hz lub jednofazowe i trzyfazowe .

  Indeks

  temperatura parowania

  Temperatury parowania można wprowadzić dopiero po wprowadzeniu temperatury projektowej pomieszczenia i wybraniu asortymentu producenta do przeszukania. Zmiany dokonane we wcześniejszych wejściach spowodują konieczność potwierdzenia lub ponownego wprowadzenia temperatury parowania. Zakresy wejściowe temperatury parowania są kontrolowane przez limity określone w każdej bazie danych produktów i będą się różnić w zależności od modelu. Zalecane różnice temperatur (TD) między temperaturą obliczeniową pomieszczenia a temperaturą parowania dla poszczególnych rozważanych warunków projektowych pojawiają się automatycznie. Mogą one jednak zostać zastąpione. Nie jest możliwe wprowadzenie temperatury parowania dla konkretnej marki sprzętu, który przekracza parametry pracy poza ustalonymi granicami.

  Gdy dane zostaną przekazane do modułu wyboru sprzętu przez inny program, wówczas możliwość zmiany krytycznych danych wejściowych, takich jak obowiązek projektowania i temperatury pracy, które istnieją w programie „komunikującym się”, zostanie zablokowana. Ponownie, aby uniknąć ryzyka błędów. Część wyjątkowej i wyjątkowej dbałości firmy Mistral o stworzenie najlepszego na świecie oprogramowania RAC Application Engineering!

  Indeks

  wybór zaworu rozprężnego

  Zawory rozprężne są wybierane z baz danych zawierających dane dostarczone, sprawdzone i zatwierdzone przez producentów „Sponsorujących” lub ich wyznaczonych przedstawicieli lub oficjalnych dystrybutorów w programie o nazwie Valvewind . Łącze dostępu do Valvewind znajduje się w formularzu głównej grupy programów Mistral, a także można uzyskać do niego bezpośredni dostęp za pośrednictwem innych programów, takich jak Coldwind i Cellwind, gdy jest to właściwe, a kiedy wyniki i warunki projektowe zostaną automatycznie przekazane. Nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i naciśnięcia klawiszy, ale co ważne, pomaga także uniknąć ewentualnych błędów.

  Gdy dane zostaną przekazane do Valvewind przez inny program, wówczas możliwość zmiany krytycznych danych wejściowych, takich jak obowiązek projektowy i temperatury pracy, które istnieją w programie „komunikującym się”, zostanie zablokowana. Ponownie, aby uniknąć ryzyka błędów. Część wyjątkowej i wyjątkowej dbałości firmy Mistral o stworzenie najlepszego na świecie oprogramowania RAC Application Engineering!

  Indeks

  Prędkość wiatraka

  W przypadku, gdy producent oferuje zmienną wydajność produktów poprzez zmienną regulację prędkości wentylatora, pojawi się obiekt, który będzie szukał produktu podczas działania przy wstępnie ustawionej prędkości wentylatora. Jest to szczególnie przydatne, gdy dąży się do spełnienia precyzyjnych kryteriów poziomu hałasu, ponieważ program jednocześnie oblicza poziomy ciśnienia akustycznego (dbA) w odległościach od urządzenia określonych przez użytkownika. Niezwykle trudne i czasochłonne zadanie dokładnego wykonania przy użyciu ręcznych metod obliczeniowych. Szczególnie, gdy w grę wchodzi wiele jednostek i wiele wentylatorów!

  Indeks

  rozstaw płetw

  Odstępy między lamelami można wybrać, jeżeli producent oferuje alternatywne opcje dla wybranego zakresu i gdzie jest odpowiednia projektowana temperatura robocza. Innymi słowy, w niektórych przypadkach bliskie odstępy między żebrami, choć oferowane przez producenta jako odpowiednie do zastosowań w agregatach chłodniczych w określonym asortymencie modeli, mogą być zabronione do stosowania w aplikacjach zamrażarki (z powodu problemów z mrożeniem). W zależności od życzeń producenta sponsorującego bazę danych może być dostępna funkcja przeszukiwania całej gamy alternatywnych rozstawów płetw lub tylko pojedynczych opcji na raz.

  Indeks

  graficzne pliki graficzne on-line

  Programy wyboru urządzeń Ristr firmy Mistral pobierają dane z wielu tysięcy pozycji, w tym chłodnic, sprężarek, skraplaczy, agregatów skraplających, systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz urządzeń peryferyjnych, takich jak zawory rozprężne itp. W większości przypadków i tam, gdzie informacje zostały oficjalnie podane dostępne dla Mistral, każdy wybrany produkt jest automatycznie łączony z co najmniej jednym plikiem graficznym.

  Foldery zawierające je, w niektórych przypadkach wiele tysięcy obrazów, są stosunkowo duże. Dlatego dla wygody Licencjobiorców w celu uzyskania dostępu do większych systemów programów Mistral, programy są domyślnie zaprojektowane do automatycznego pobierania tych obrazów z internetowego serwera Mistral .

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych żadne dane cyfrowe nie są gromadzone ani przechowywane, gdy programy Mistral uzyskują dostęp do Internetu.

  Dla Licencjobiorców, którzy nie mogą zaakceptować lub nie chcą zaakceptować domyślnego ustawienia pobierania obrazów on-line, dostępna jest opcja wyłączenia tego. Użytkownicy mogą również pobrać pełne kompendium folderów z obrazami do zainstalowania na własnym komputerze, dzięki czemu programy będą automatycznie wyszukiwać i pobierać obrazy lokalnie.

  Prostą w użyciu procedurę włączania lub wyłączania funkcji grafiki online, a także opcję pobrania pełnego kompendium folderów obrazów można znaleźć w formularzu Grupy uruchamiania programu korporacyjnego Mistral za pomocą ikony Indeks

  grafika

  Kliknij przycisk grafiki lub miniaturę (gdy jest wyświetlona), aby uzyskać dostęp do kolorowych fotografii i rysunków wymiarowych, gdy informacje zostały dostarczone do Mistral przez sponsorów producentów urządzeń RAC lub ich oficjalnie wyznaczonych dystrybutorów.

  Użyj strzałki, aby przewinąć w górę dodatkowe obrazy związane z wybranym produktem, gdy są one dostępne (patrz przykłady poniżej).

  Ponad 16 000 zdjęć produktów RAC znajduje się obecnie w programach wyboru sprzętu Mistral, a każdy z nich jest „dynamicznie powiązany” z odpowiednim wpisem produktu bazy danych w celu automatycznego poprawnego wyszukiwania.

  Wszystkie obrazy można łatwo wydrukować za pomocą procedur dialogowych drukowania przewidzianych w programach, a obrazy mogą być również rozmieszczone w różnych grupach na wydrukowanej stronie. Obrazy można również „eksportować” do innych edytorów tekstu na komputerze, aby na przykład dodawać je do dokumentów prezentacji i ulepszać oferty klientów.

  Pliki graficzne są sprawdzane przez zespół wykwalifikowanych inżynierów Mistral na codziennej podstawie w celu zapewnienia ich aktualnej ważności!

  Użyj strzałki, aby przewinąć w górę dodatkowe obrazy związane z wybranym produktem, gdy są one dostępne (patrz przykłady powyżej).

  Zobacz także: - dodanie wybranych urządzeń do formularzy do projektowania pomieszczeń

  Indeks

  log

  Można odczytać dziennik przedstawiający streszczenie pełnego wyniku bieżącego wyszukiwania w bazie danych i zawierający elementy znalezione w bazie danych, które nie spełniły wprowadzonego kryterium wyszukiwania, w tym krótkie wyjaśnienie odrzucenia. Np. „Cło zbyt wysokie (#%)” lub Cło zbyt niskie (#%) lub „Odszranianie nie dotyczy”. Kliknij ikonę „i” (informacje) lub „LOG” na górnym pasku menu. W zależności od zainstalowanej wersji programu wyboru sprzętu RAC. Lub kliknij „Widok” na górnym pasku menu, a następnie „Dziennik wyboru”.

  Indeks

  producent

  Produkty producenta wybiera się klikając przycisk Dostawca .

  Po prostu kliknij jedną z zakładek u góry formularza dostawcy, aby zmienić kolejność produktów w grupach według producenta lub, jeśli jest inny, według dystrybutora lub agenta. Przejrzyj elementy menu, klikając symbol + poprzedzający każdą pozycję, aż do osiągnięcia końca każdej listy podrzędnej.

  W przypadku podobnych asortymentów produktów może pojawić się wiele wpisów, jeśli produkt jest dostępny u więcej niż jednego oficjalnie wyznaczonego dystrybutora. Mimo to często występują pewne różnice w składzie asortymentu produktów, na przykład z powodu indywidualnych zapasów dystrybutora lub polityki marketingowej.

  Dane nie są uwzględniane w programach Mistral, chyba że:

  1) Producent lub ich oficjalnie wyznaczony przedstawiciel lub dystrybutor zapłacili za uwzględnienie danych.

  2) Chyba że dane zostały niezależnie sprawdzone i zweryfikowane pod kątem dokładności.

  WAŻNE Programy doboru wyposażenia kapitałowego firmy Mistral umożliwiają wybór, porównanie i równoważenie produktów jednocześnie od wielu różnych producentów i często z zastosowaniem zupełnie innych opublikowanych nominalnych warunków wydajności. Uczynienie systemu Mistral całkowicie unikalnym, o ile wiadomo w chwili pisania tych stron Pomocy.

  Mistral_Launcher_27.gif

  Dane kontaktowe wybranych producentów i/lub ich oficjalnie wyznaczonych dystrybutorów lub agentów można ogólnie znaleźć, klikając kartę Komercyjne u góry formularza wyboru produktu. Te szczegóły można również ustawić, aby pojawiały się jako „domyślne” dla lokalnych oddziałów, a także mogą być automatycznie „eksportowane” do automatycznych procedur zamówień zakupu produktów.

  Indeks

  metoda wyboru

  Kondensatory mogą być wybierane na podstawie albo wyszukiwania modelu, który spełnia warunki pracy chłodnicy netto (parownika), w których program wymaga zdefiniowania rodzaju sprężarki w celu zapewnienia i dodania ciepła pracy tego typu sprężarki , lub wybór może być oparty na wprowadzeniu Znane całkowite ciepło odrzucenia, w którym to przypadku program wyszuka skraplacz, który spełnia docelowe zadanie, a jeśli opcjonalnie zdefiniowano typ sprężarki, obliczy również obciążenie chłodnicy netto (parownika) , odejmując szacunkowe ciepło pracy .

  Ta sama metoda wyboru, formularz wielokrotnego wyboru, jest również używana do ustawienia programu do wyszukiwania suchych chłodnic na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

  Indeks

  hałas

  Poziom hałasu lub poziomu ciśnienia akustycznego (dbA) wybranych produktów można celować i filtrować za pomocą opcjonalnego przycisku

  Wystarczy ustawić żądany docelowy poziom ciśnienia akustycznego i odległość od zainstalowanego urządzenia, które ma to zastosować, a program obliczy i wyświetli oba wybory mieszczące się w celu oraz wybory czerwone, które przekraczają cel. Ten ostatni jest przydatny, gdy wybór, który nie mieści się w poziomie docelowym, jest jedynym dostępnym wyborem, a następnie wyświetlony wynik obliczenia dbA wskaże, czy leczenie barierą dźwiękową (takie jak Zabezpieczenie Privet!) Może zaoferować realne rozwiązanie.

  UWAGA: Opcja wprowadzenia kryteriów hałasu docelowego nie jest oferowana, gdy dane producenta nie były dostępne w momencie kompilacji bazy danych.

  Indeks

  chłodziwo

  Czynniki chłodnicze wybiera się z menu dostępnego po kliknięciu ikony czynnika chłodniczego.

  Kliknięcie dowolnego czynnika chłodniczego w menu powoduje automatyczne wprowadzenie wszystkich odpowiednich danych właściwości termicznych i fizycznych do programu dla tego wybranego czynnika chłodniczego.

  Jeśli określony czynnik chłodniczy nie pojawia się w menu, przyczyną jest to, że producent nie dostarczył danych dotyczących wydajności dla wybranego asortymentu. W związku z tym prosimy o kontakt z danym producentem w celu uzyskania dalszych informacji na temat przydatności jego asortymentu w wymaganych warunkach.

  Indeks

  PRZYWRACANIE wcześniej wybranych plików kopii zapasowej

  Przywróć wcześniej zapisane pliki zaznaczenia, klikając ikonę przywracania znajdującą się w formularzu indeksu głównej grupy programów dostarczonym z zaawansowanymi wersjami programu.

  Zgubiłeś zapisane pliki wyboru urządzeń chłodniczych?

  Domyślnie system Windows automatycznie zapisuje pliki wyboru w folderze Dokumenty lub, we wcześniejszych wersjach systemu Windows, nieco protekcjonalnie nazwanym folderze Moje dokumenty .

  Jednak Mistral zapewnia opcję zmiany tego miejsca docelowego na bardziej logiczną ścieżkę folderu tworzenia użytkownika za pomocą funkcji Kopia zapasowa programu Mistral .

  Jeśli pliki zostały zapisane w ścieżce folderów o bardziej logicznej nazwie, ale ta ścieżka została zapomniana, po prostu skorzystaj z wyszukiwania systemu Windows, aby wyszukać je przy użyciu następujących wskazówek dotyczących rozszerzenia pliku: -

  Dla wszystkich plików wyboru urządzeń chłodniczych wyszukaj * .mes

  Zobacz także: tworzenie kopii zapasowych (zapisywanie) plików wyboru urządzeń chłodniczych

  Indeks

  WYNIKI NIE POKAŻĄ!

  Mistral dba o to, aby jego programy nigdy nie wyświetlały wprowadzających w błąd wyników ani danych. Jeśli na przykład dane wejściowe odpowiedzialne za dany wynik zostaną zmienione, wówczas podczas zmiany dane z poprzedniego wejścia zostaną usunięte i usunięte z ekranu. To nie jest procedura programowania komputerowego, która odbywa się automatycznie, ale taka, w której programista musi zachować szczególną ostrożność i umiejętności, i która niestety jest zdecydowanie zbyt rzadka! Prawdopodobnie katastrofalne konsekwencje takiego spóźnionego programowania są oczywiste i nie wymagają dalszego wyjaśnienia. Z tego samego powodu programy Mistral nie będą wyświetlać wyników, jeśli nie zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne dane wejściowe. Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki, nawet jeśli można się było tego spodziewać, to dlatego, że jedno lub więcej danych wejściowych jest niekompletnych. Na przykład jeśli wszystkie długości rur w obwodzie lub odgałęzienie do obwodu nie zostały wprowadzone, wówczas żadne wyniki dla żadnej części obwodu nie będą wyświetlane.

  Pamiętaj, że może brakować danych wejściowych dla sąsiednich parowników w obwodzie lub odgałęzieniu. Spróbuj po kolei kliknąć kafelek dostępu do parownika i poszukaj ? zaznacz w oknie dialogowym wprowadzania danych, co oznacza, że ​​wprowadzanie danych jest nadal wymagane.

  Alternatywnie przeczytaj „Kartę wskazującą”, która się pojawi i która podpowie, jaka operacja programu jest wymagana w następnej kolejności. Wreszcie, wszystkie programy Mistral są zaprojektowane do „samodzielnej nawigacji”, więc wystarczy nacisnąć klawisz Return, aby automatycznie przejść do kolejnej logicznej procedury wprowadzania. Ułatwienie obsługi programów komputerowych jest niemożliwe. W dowolnej branży lub aplikacji!

  Indeks

  temperatura pokojowa

  Temperatura pokojowa dla chłodnego wiatru w parowniku (program wyboru chłodnicy jednostkowej może być wprowadzony w zakresie od -50 °C do 20 °C.
  Temperatura pokojowa ( rozsądna ) dla Splitwind program wyboru klimatyzacji może być wprowadzony w zakresie 0 °C do 50 °C.

  Różnica temperatur (TD) między temperaturą pokojową a sprzętem Czynnik chłodniczy Temperatura parowania jest pokazana w programach jako K (stopnie Kelvina).

  Indeks

  obracanie przedmiotów w pokoju

  Aby obrócić element („kafelek”) w pokoju, najedź kursorem myszy na element i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu opcji. Wybierz z menu Właściwości, a następnie Kąt. Można wprowadzić dowolny kąt lub wybrać jedną z czterech pozycji (kąt prosty).

  Alternatywnie możesz kliknąć lewy przycisk myszy bezpośrednio nad elementem („kafelkiem”), co spowoduje pojawienie się „węzłów” w każdym rogu „kafelka”. Przytrzymanie lewego przycisku myszy, gdy kursor jest zogniskowany na „węźle”, pozwoli ci „przeciągnąć i upuścić” węzeł, tym samym „obracając” płytkę wokół jej osi centralnej.

  Kilka wskazówek!

  1. Znacznie łatwiej jest obrócić płytkę w ten sposób, jeśli najpierw „zbliżyłeś” ją.

  2. Jeśli nadal przytrzymując lewy przycisk myszy, odsuniesz kursor od węzła, „zwiększysz dźwignię” kontroli nad rotacją płytki. W ten sposób można uzyskać znacznie dokładniejszą kontrolę pozycji kąta.

  Zwróć uwagę, że kąt położenia aktualnie wybranej płytki, w stosunku do pionowej krawędzi formularza rysunkowego, jest wyświetlany w lewym dolnym rogu formularza rysunkowego.

  Indeks

  Dodatkowe chłodzenie można zdefiniować jako wymagane do wyboru skraplacza, klikając przycisk dodatkowego chłodzenia

  Indeks

  jednostki miary

  Program może zostać przełączony do pracy z jednostkami imperialnymi lub SI ( „Systeme Internationale” lub metrycznymi) . Wystarczy kliknąć ikonę na górnym pasku menu, aby przełączyć między operacjami Imperial i SI . Można to zrobić w dowolnym momencie podczas działania programu, a program automatycznie skonwertuje wszystkie aktualnie wyświetlane i obliczone dane. Przełączanie jednostek można również wykonać za pomocą Opcje z górnego paska menu.

  Indeks

  ilosc sztuk

  Zasadniczo można dokonać wyboru, gdy cło docelowe jest równo podzielone na dwie lub więcej jednostek.

  Wyjątki od tej reguły dotyczą pakietów sprężarek, w których wiele jednostek nie musi mieć jednakowej pojemności, oraz wyboru zaworów rozprężnych, w których praktycznie tylko jeden zawór musi zostać wybrany, aby spełnić dane obciążenie.

  Indeks

  Ciepło robocze można dodać zgodnie z wymaganiami do wyboru skraplacza, klikając przycisk ciepła roboczego .

  Indeks

  drukowanie podsumowań wyboru (do drukarki)

  Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj w menu rozwijanym. Wydrukowane podsumowanie zostanie automatycznie załadowane do sterownika drukarki, który jest obecnie wybrany w systemie Windows ™ ©. Aktualnie wybrany sterownik drukarki można zmienić (jeśli inne zostały już zainstalowane), klikając przycisk Ustawienia.

  Opcje zakresu wydruku w standardowym menu Windows, które się pojawią, mogą zostać wyłączone, gdy wymagany jest zestaw wielu stron, aby zawierać pełne podsumowanie wyników wyboru.

  Jeśli pole Sortuj kopie nie jest zaznaczone, a następnie zażądano więcej niż 1 kopii, wielokrotności jednej strony zostaną wydrukowane przed wielokrotnościami drugiej strony. Aby wydrukować wiele zestawień jako zestawy , należy zaznaczyć pole Sortuj kopie (tzn. Kliknąć pole wyboru, aby wyświetlić znacznik. Jest to również ustawienie domyślne).

  Opcje oferowane po kliknięciu przycisku Instalatora będą zależeć od zainstalowanego sterownika drukarki i będą poza kontrolą tego programu. Ponownie opcje jakości druku będą zależeć od zainstalowanego sterownika drukarki.

  Windows ™ © Copyright Microsoft Corp. 1985-2021. Wszystkie prawa potwierdzone.

  Indeks

  układ wydruku

  Dostępne są opcje drukowania wybranych zdjęć produktu albo jako jeden obraz na stronie lub (w przypadku gdy dostępnych jest więcej zdjęć dla pojedynczego produktu) jako grupy do sześciu zdjęć na stronie.

  Indeks

  drukowanie podsumowań wyboru (do pliku)

  Podsumowanie dokonanego wyboru można również wysłać do edytora tekstu zainstalowanego na komputerze, klikając pole wyboru Drukuj do pliku w menu rozwijanym Drukuj. Po „wyeksportowaniu” do innego edytora tekstu (na przykład MS WORD) podsumowanie można edytować zgodnie z własnymi potrzebami. Czcionki mogą być zmieniane, pogrubione, pochylone, podkreślone lub wielkie litery, a tekst dodany lub usunięty zgodnie z wymaganiami.

  Gdy plik tekstowy jest „eksportowany”, konieczne jest przekierowanie go do odpowiedniego katalogu, wybierając go lub wprowadzając w odpowiednim panelu. Plik tekstowy otrzyma automatycznie rozszerzenie .TXT, chyba że zostanie zmieniony. Oznacza to, że w zależności od używanego systemu edytora tekstu rozszerzenie .TXT może wymagać wprowadzenia do „ścieżki wyszukiwania” w tym oprogramowaniu, aby znaleźć plik tekstowy. Ponownie, w zależności od używanego oprogramowania do edycji tekstu, może zostać wyświetlony monit o „konwersję” lub „przetłumaczenie” pliku tekstowego, aby edytor tekstu mógł go zrozumieć. Zazwyczaj wybranie „konwertuj na tekst” jest właściwym wyborem, ale eksperymenty mogą być konieczne, aby uzyskać poprawny wynik.

  Różne edytory tekstu mogą mieć różne interpretacje ważnych ustawień, takich jak tabulatory i czcionki. Jest to oczywiście poza kontrolą programu Mistral, a użytkownik szybko odkryje, jakie zmiany należy wprowadzić w ustawieniach, takich jak Podziały strony, Ustawienia strony, Marginesy i Czcionka, aby uzyskać zadowalające wyniki.

  Indeks

  zapisywanie wyników selekcji

  Kliknij lub otwórz Plik na górnym pasku menu, a następnie Zapisz jako w menu rozwijanym, które się pojawi. Pojawi się monit z prośbą o wprowadzenie nazwy pliku. Nazwa pliku jest zgodna z konwencjami Microsoft ©, ponieważ nazwa musi zawierać maksymalnie osiem znaków alfanumerycznych. Nazwa pliku otrzyma automatycznie rozszerzenie .MES, ale użytkownik może wybrać alternatywne rozszerzenie, jeśli to konieczne. Należy jednak zachować ostrożność przy korzystaniu z alternatywnych rozszerzeń nazw plików, ponieważ program jest ustawiony tak, aby oczekiwał tylko wyszukiwania plików z rozszerzeniem .MESdlatego użytkownik musi pamiętać wszelkie alternatywne rozszerzenia plików, które mogły zostać użyte podczas późniejszego pobierania plików. Z przyczyn technicznych ważne jest również, aby nie stosować wymaganych lub „zarezerwowanych” rozszerzeń plików, takich jak EXE lub BAT, ponieważ mogą one powodować problemy w innym miejscu na komputerze.

  Wcześniej zapisany plik wyboru można powielić, zapisując go ponownie (za pomocą opcji Zapisz jako) z nową nazwą pliku. Zduplikowany wybór można następnie edytować, aby uzyskać zupełnie nowy wynik.

  Uznaje się za dobrą praktykę „prowadzenia domu”, aby utworzyć osobny katalog lub podkatalog w katalogu, w którym przechowywane są główne pliki programu (zwykle nazywane MISTRAL) do przechowywania plików selekcji. Użytkownicy niezaznajomieni z tworzeniem katalogów powinni zapoznać się z podręcznikami dostarczonymi z głównym systemem operacyjnym komputera.

  © Copyright Microsoft Corp. 1985-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Indeks

  standardowe warunki oceny (EN 328)

  Zgodnie z EN 328 stosuje się następujące standardowe warunki:
  
  	Czynniki chłodnicze Temperatura na wlocie powietrza (°C) Temperatura parowania (°C)
  	SC1 10 0
  	SC2 0–8
  	SC3 -18 -25
  	SC4 -25-31
  
  	Ciecze Temperatura powietrza na wlocie (°C) Temperatura cieczy (°C)
  	SC6 16 4
  	SC7 0-10
  
  Testy kwalifikacyjne są przeprowadzane w jednym lub dwóch standardowych warunkach opartych na parowaniu
  zakres temperatur, dla których określono dane wyboru.
  

  Indeks

  powiększanie formularzy

  Rozmiary i powiększanie programu Mistral.

  Wiele z setek formularzy programu Mistral MOŻE być powiększonych w razie potrzeby, ale dla tych, w których nie przydałby się żaden użyteczny cel lub gdzie powiększanie przyniosłoby wręcz przeciwny skutek, to nie mogą!

  Programy Mistral zostały bardzo starannie zaprojektowane, aby były „intuicyjne” w użyciu. Do jak najszerszej grupy odbiorców. Zostały również zaprojektowane do pracy na tak szerokiej gamie platform komputerowych, jak to możliwe.

  Mistral obsługuje coś, co można najlepiej określić jako „rynek niszowy”. Oznacza to stosunkowo niewielką liczbę potencjalnych użytkowników na całym świecie w porównaniu z rynkiem dostępnym dla programistów głównego nurtu oprogramowania, takich jak na przykład edytory tekstu lub arkusze kalkulacyjne.

  Aby wygenerować wystarczające przychody, aby pokryć oszałamiające koszty związane nie tylko z badaniami i opracowaniem wysoce zaawansowanego oprogramowania komputerowego „eksperckiego systemu”, ale także w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby jego ciągłego utrzymywania, Mistral uznał za konieczne przyjęcie „jednego rozmiaru dla wszystkich” ' strategia.

  Dlatego główne formy programu, choć stosunkowo niewielkie, będą działać na praktycznie każdej platformie komputerowej. Jednak gdy korzystne jest powiększanie formularzy, szczególnie setki formularzy zawartych w programach, które dotyczą obrazów graficznych lub rysunków interfejsów projektowych, wówczas formy te można powiększać, a także „powiększać” w stosownych przypadkach. Aby zmaksymalizować pełną dostępną przestrzeń na dowolnym formacie monitora, a także proporcje, które są używane w danym momencie.

  Spróbuj kliknąć standardowy przycisk „powiększenia” Microsoft Windows © znajdujący się w prawym górnym rogu formularza, aby zobaczyć, czy się rozwinie. Spróbuj także skoncentrować kursor myszy na ramce graficznych form obrazu i przytrzymując lewy przycisk myszy, „przeciągając i upuszczając” ramkę formularza w nowe miejsce. Jeśli to zadziała, istnieje możliwość rozszerzenia. Jeśli to nie zadziała, to nie tylko narzędzie nie istnieje dla tej konkretnej formy, ale programiści uznaliby, że nie jest to korzystne!

  Wszystkie funkcje Mistral, takie jak ta, nie zostały osiągnięte przypadkowo i rzeczywiście wymagały wyjątkowego poziomu umiejętności programowania, rzadko spotykanego gdzie indziej, nie mówiąc już o każdej organizacji zajmującej się obsługą „rynku niszowego”, takiego jak Mistral.

  Windows 10 „Uruchom w rozdzielczości ekranu 640 x 480”.

  Użytkownicy niedowidzący mogą również rozważyć użycie ustawień zgodności znalezionych we Właściwościach , klikając prawym przyciskiem myszy ikonę pulpitu Mistral.

  Wreszcie dla użytkowników systemu Windows 10 jest narzędzie Microsoft Magnifier. Można to skonfigurować i skonfigurować za pomocą funkcji „Ustawienia” systemu Windows, a następnie funkcji „Łatwość dostępu”.

  Ostrzegam jednak. Narzędzie „Lupa” systemu Windows, mimo że zostało kilkakrotnie ponownie napisane przez Microsoft, jest w zasadzie źle napisane. Ma niekontrolowane problemy z zużyciem pamięci systemowej. Jeśli pozostanie włączone lub gorzej, ustawione na automatyczne uruchamianie, ostatecznie zużyje tak dużo pamięci systemowej, że żadna inna aplikacja nie będzie mogła się uruchomić. Jedynym wyjściem jest zrestartowanie komputera. Często nie jest to tak proste, jak się wydaje, tylko z „Hard Reboot” (przytrzymanie fizycznego przycisku włączania/wyłączania komputera przez 5 lub więcej sekund) wystarczającym, aby przekonać błędny komputer do ponownego uruchomienia. Proszę, nie obwiniaj Mistrala. Ten problem nie ma nic wspólnego z Mistral!

  © Copyright Microsoft Corp. 1984 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Indeks

  pobieranie wybranych pól

  Aby pobrać zaznaczenie, kliknij lub otwórz Plik na górnym pasku menu, a następnie Otwórz w wyświetlonym menu rozwijanym. Lista poprzednio złożonych selekcji pojawi się dla bieżącego katalogu. Bieżący katalog można zmienić, klikając okno tekstowe Ścieżka. Podświetl wybrany plik i naciśnij klawisz Return lub kliknij dwukrotnie kursorem myszy nad wybranym plikiem, aby go otworzyć.

  Jeśli wybory zostały złożone przy użyciu rozszerzeń nazw plików zdefiniowanych przez użytkownika (tj. Innych niż .MES ), wówczas rozszerzenie zdefiniowane przez użytkownika należy wprowadzić ręcznie w ścieżce wyszukiwania zamiast domyślnej nazwy programu .MES Jeśli rozszerzenie zdefiniowane przez użytkownika nie jest znane, wówczas nazwę nadaną plikowi można wpisać, a następnie. * . * Nazywany jest „dzika karta” i za pomocą otworzy wszystkie pliki z nazwami zwyczajowymi, niezależnie od ich rozszerzenia. Symbole wieloznaczne mogą być również stosowane do nazw plików. Na przykład *. * Wyszuka wszystkie nazwy plików z dowolnym rozszerzeniem.

  Należy zachować ostrożność podczas wyszukiwania i otwierania plików za pomocą *. *szczególnie jeśli wyszukiwanie dotyczy pliku zapisanego w tym samym katalogu, co wiele plików procedur operacyjnych programu. Nigdy nie należy próbować otwierać niektórych działających (lub „wykonywalnych”) plików programu z rozszerzeniem .EXE. Można je bardzo łatwo uszkodzić i trwale uniemożliwić dalszą pracę programu; zwłaszcza jeśli zostaną skopiowane lub ponownie zapisane, ponieważ oznaczałoby to wywołanie systemu ochrony przed kopiowaniem. Z tego powodu dobrym pomysłem i uważanym za dobrą praktykę „prowadzenia domu” jest utworzenie osobnego katalogu lub podkatalogu w katalogu, w którym przechowywane są pliki programu (zwykle nazywane MISTRAL) do przechowywania plików selekcji. Użytkownicy niezaznajomieni z tworzeniem katalogów powinni zapoznać się z podręcznikami dostarczonymi z głównym systemem operacyjnym komputera.

  Indeks

  GWARANCJA

  a) Mistral gwarantuje, że jej oprogramowanie wygeneruje wyniki obliczeń z dokładnością do +/- 1% w stosunku do procesów określonych w dołączonych instrukcjach i które są powielone w tekście „Strony pomocy programu” dołączone do programów.

  b) Mistral gwarantuje, że jego oprogramowanie zostanie dostarczone w formie, która z powodzeniem prześle trwałe „kopie robocze” na dowolny komputer IBM lub kompatybilny posiadający następujące minimalne funkcje: - procesor Pentium, 256 MB pamięci RAM; 1024 mBajtów wolnego miejsca na dysku twardym; System wideo VGA lub SVGA.

  c) Mistral gwarantuje, że media, na których dostarczane są jego programy, są wolne od wad przez okres 3 miesięcy od daty dostawy. Wszelkie nośniki, które okażą się wadliwe, zostaną bezpłatnie wymienione, w tym dostarczone oprogramowanie.

  d) Mistral nie może, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wynikowe lub inne, które zostały przypisane lub udowodniono, że wynikają z zastosowania oprogramowania lub wyników obliczeń wykonanych przez to oprogramowanie. Klient musi upewnić się, że wyniki uzyskane przy użyciu oprogramowania Mistral są odpowiednie do celu, w jakim są wykorzystywane.

  Indeks

  HISTORIA

  Seria programów do obliczania obciążenia chłodniczego i klimatyzacji firmy Mistral jest następcą wcześniejszych i bardzo popularnych programów komputerowych opartych na systemie DOS i była badana w latach 1984–1920 przez pracowników Mistral Associates. Zostały one opracowane przez zespół kierowany przez Richarda Hoskinga BSc (z wyróżnieniem) Kierownika ds. Rozwoju programu i pod kierunkiem Chris Latham-Smith MCIM MInstR, dyrektora technicznego. Programy oparte są na sprawdzonych metodach obliczeniowych, w tym ustalonych czynnikach, stałych i algorytmach w domenie publicznej. Wyniki obliczeń obciążenia można porównać bezpośrednio z wynikami obliczeń ręcznych przy użyciu metod zalecanych przez ASHRAE.

  Wszystkie programy komputerowe Mistral są zaprojektowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki dla branży. Procesy obliczeniowe mogą uwzględniać dowolną liczbę parametrów, w tym (między innymi) masowy przepływ czynnika chłodniczego, temperatury, ciśnienia, lepkość, współczynniki chropowatości powierzchni rury, charakterystykę turbulentnego i laminarnego przepływu czynnika chłodniczego, dopuszczalne poziomy hałasu, bezpieczny powrót oleju, wydajną pracę sprężarki, system kary i inne straty wydajności systemu, współczynniki przenikania ciepła oraz dodatkowe dane empiryczne w celu uzyskania wyników.

  Podobnie jak wszystkie programy komputerowe Mistral dla profesjonalistów z branży chłodnictwa i klimatyzacji, został on poddany rygorystycznym testom i kontroli jakości w kluczowych placówkach handlowych i edukacyjnych na całym świecie. Mistral dba o to, aby wszelkie dane zawarte w jego programach albo należały do ​​domeny publicznej, albo w innym przypadku przestrzegane będą wszystkie uzasadnione prawa, a opłaty należne.

  Indeks

  © Programy Mistral są własnością Mistral Associates chronioną prawem autorskim 1984 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. https://www.mistralassociates.com

  Żadna część programów, ich kodu, unikalnych procesów lub obrazów graficznych nie może być kopiowana ani powielana w żadnej formie, elektronicznej, drukowanej lub w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Mistral Associates, z wyjątkiem reprodukcji obliczeń programu do druku oraz wyniki wyboru sprzętu kapitałowego i związane z nimi obrazy, które wyraźnie mają stanowić zaprogramowaną funkcję i przynoszą korzyści użytkownikom w związku z korzystaniem z programów.