© Copyright Mistral Associates 1984 - 2024

LINEWIND © en PIPEWIND Pro ©

Inclusief derivaten

afstandhouder

Houd er rekening mee dat deze Help-pagina's van toepassing zijn op zowel de Linewind- als de Pipewind- versie van Mistral's maatprogramma 's voor koelleidingen. Sommige genoemde functies zijn daarom mogelijk niet van toepassing op de programmaversie die u momenteel gebruikt.

Linewind is de basisversie van het programma en heeft betrekking op een reeks alleen eenvoudiger circuits met enkelvoudige koelladingen. Pipewind is het geavanceerdere programma dat alle functies van Linewind bevat, maar met de toevoeging van circuits met meerdere circuits en meerdere circuits voor koelbelasting .

Gebruikers die programmalicenties willen upgraden, moeten hier https://www.mistralassociates.com klikken voor meer informatie, samen met online softwarelicenties en directe downloadfaciliteiten.

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMASTRUCTUUR

'LINEWIND' is een op Windows™© gebaseerd computerprogramma en volgt als zodanig de gangbare conventies van het Windows-programma. Praktische kennis van Windows is daarom wenselijk bij het gebruik van 'LINEWIND'. Verwijzingen naar Windows-handleidingen en 'Help'-pagina's zullen dus dienen om veel vragen te behandelen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het programma.

'LINEWIND' is zo ontworpen dat alle relevante informatie wordt weergegeven rond een enkele hoofdschermpresentatie. Het programma is ook ontworpen om te werken met een logische volgorde van 'gebruikersinvoer' die nauw aansluit bij de manier waarop ingenieurs het handmatige proces van pijpmaatbepaling zouden aanpakken. Dus als aan een vraag (verzoek om invoer) is voldaan, hetzij door een geschikte waarde in te typen of door een item uit een 'menu' te selecteren, gaat het programma automatisch door naar de volgende logische invoerroutine. Dit belet de programmagebruiker niet om invoer in een andere volgorde in te voeren, hoewel het programma soms een foutmelding weergeeft als een andere invoerroutine moet worden ingevoerd voordat de huidige kan worden beantwoord. Dit komt omdat sommige inputs afhankelijk kunnen zijn van het ophalen of berekenen van informatie uit eerdere routines voordat een logisch resultaat kan worden berekend. Bijvoorbeeld: Het programma staat geen invoer van condensatietemperatuur toe totdat de omgeving is vastgesteld. Dit maakt deel uit van de unieke zorg van Mistral bij het maken van programma's die geen onlogische of tegenstrijdige resultaten opleveren.

™©Copyright Microsoft Corp. 1985-2019. Alle rechten worden erkend.

Index

PROGRAMMA 'NAVIGATIE'

Het programma bestaat uit een reeks 'Input Routines' die beantwoorden aan alle vragen die beantwoord moeten worden om tot het resultaat te komen van levensvatbare buisdiameters voor de verschillende onderdelen van een koelsysteem. Deze invoerroutines zijn toegankelijk door te klikken op het betreffende pictogram of op de 'knop' die verschijnt in het invoervak ​​'vak' (een kader dat verschijnt rond het gebied dat het gekozen onderwerp bedekt) of het programma gaat ook automatisch naar het volgende logische vraag moet worden beantwoord zodra de gegevens voor de huidige zijn ingevoerd.

Inputs worden verkregen door gegevens of tekst in te typen op het toetsenbord of door items te selecteren in 'menu's' (meerkeuzelijsten) die op het scherm verschijnen. Afhankelijk van het type informatie dat het programma de gebruiker vraagt ​​in te voeren, is het soms nodig om op de Return-toets (Enter) te drukken om het invoervak ​​te sluiten, waardoor de invoer wordt bevestigd, of om op het volgende invoervak ​​te klikken (wit gebied binnen een subframe) binnen de routine. Experimenteren is in dit opzicht de beste docent, aangezien het programma zal vragen om een ​​andere toetsaanslag of operatie als dat nodig is.

Index

OMGEVING EN CONDENSERENDE TEMPERATUUR

Omgevingstemperatuurbereik van 20°C tot 55°C. Condensatietemperatuurbereik van (boven) Vloeistoftemperatuur tot 20°C boven Omgeving.

Als u de omgevingstemperatuur of vloeistoftemperatuur wijzigt nadat de condensatietemperatuur is ingevoerd, wordt de condensatietemperatuur opnieuw ingevoerd.

Index

OVERVERWARMDE AANZUIGTEMPERATUUR

Oververhitte zuigtemperatuur (effectief 'verdampingstemperatuur' voor doeleinden van het programma). Bereik -40°C tot +10°C (afhankelijk van en in sommige gevallen verder beperkt door het gekozen koelmiddel).

Index

TEMPERATUURSTIJGING IN ZUIGLIJN

Verzadigde aanzuigtemperatuurlijn stijgingen in het bereik van 0K tot 10K kunnen worden ingevoerd.

Index

WARME GASAFVOERTEMPERATUUR

De uitlaatgastemperaturen voor heet gas kunnen worden aangepast, doorgaans na het invoeren van andere koelmiddelgegevens. Aanvankelijk staat het programma mogelijk alleen een 'standaard' geschatte invoer van 60 graden Celsius toe.

Index

cfc uitfaseringstabel

Index

CONDENSERENDE TEMPERATUUR

Condensatietemperaturen kunnen worden ingevoerd tussen 5K en 15K hoger dan Ambient. Het wijzigen van de omgevingstemperatuur na het invoeren van de condensatietemperatuur zal het opnieuw invoeren van de condensatietemperatuur forceren als de herziene omgeving het verschil uit het toegestane bereik van 5K tot 15K haalt.

Index

TEMPERATUUR VAN DE CONDENSERAFVOER

Condensoruitlaattemperaturen kunnen worden ingevoerd in het bereik van 1 K groter dan Omgeving tot 1 K onder Condensatietemperatuur. Het wijzigen van de omgevingstemperatuur of condensatietemperatuur na het invoeren van condensoruitlaattemperaturen kan het opnieuw invoeren van condensoruitlaattemperaturen forceren als herziene ingangen een van de verschillen uit het toegestane bereik halen.

Index

TEMPERATUUR VERLIES DOOR VLOEIBARE LIJN

Temperatuurverlies via de vloeistofleiding kan worden ingevoerd in het bereik van 'boven condensoruitlaattemperatuur' tot 20°C boven omgevingstemperatuur.

Het veranderen van de omgeving nadat de vloeistoftemperatuur is ingevoerd KAN de terugkeer van de vloeistoftemperatuur forceren.

Index

VERDAMPENDE TEMPERATUUR

De ingangen van de verdampingstemperatuur zijn beperkt als een functie van de eerder ingevoerde oververhitte zuigtemperatuur. Het wijzigen van de temperatuur van oververhitte zuiging nadat de verdampingstemperatuur is ingevoerd, kan daarom het opnieuw invoeren van de verdampingstemperatuuringang forceren.

Index

TOTAAL KOELBELASTING

Bereik 0,1kW (100 watt) tot 500,0kW.

Totale koelbelasting voor de doeleinden van dit programma is de totale hoeveelheid energie die door het koelmiddel wordt opgenomen bij de verdamper (s) en omvat niet de werkwarmte die door de compressor wordt toegevoegd of winsten aan het koelmiddel in de vloeistofleiding.

Index

KOELMIDDEL

Koelmiddelen worden geselecteerd uit een menu dat toegankelijk is door op het pictogram Koelmiddel te klikken.

Als u op een koelmiddel in het menu klikt, worden automatisch alle relevante gegevens over thermische en fysische eigenschappen ingevoerd in het programma voor dat geselecteerde koelmiddel.

Gebruikers hebben toegang tot de database waarin de thermische en fysische eigenschappen van het koelmiddel zijn opgeslagen en gegevens kunnen toevoegen voor extra koelmiddelen. Om dit te doen, klikt u op 'OPTIES' in de bovenste menubalk van het programma en vervolgens op 'AANPASSEN' in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.

Het programma werkt door een gecombineerd proces van interpolatie (tussen ingestelde datapunten met intervallen van 10K) en iteratie. ALLE relevante gegevens bij elke instelpuntconditie moeten daarom in de database worden ingevoerd om het programma correct te laten functioneren.

In het geval dat het bewerken van de vooraf geladen gegevens van het programma heeft geleid tot beschadiging van die gegevens, kunnen de oorspronkelijke waarden eenvoudig worden hersteld door op de knop 'HERSTELLEN' te klikken.

Index

LEIDINGMATERIAAL

Het programma bevat gegevens voor zowel koperen als stalen koelmiddelleidingen. Deze kunnen worden geselecteerd door op het PIJP-pictogram te klikken en vervolgens het gewenste buismateriaal te selecteren.

Het selecteren van NH3 (ammoniak) koelmiddel zal automatisch de selectie van stalen buis afdwingen.

Gebruikers hebben toegang tot de database met fysieke eigenschappen en maatgegevens voor koelmiddelleidingen. Om dit te doen, klikt u op 'OPTIES' in de bovenste menubalk van het programma en vervolgens op 'AANPASSEN' in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.

Het programma werkt door middel van een gecombineerd proces van interpolatie (tussen gegevenspunten van het koelmiddel met intervallen van 10K) en iteratie. ALLE relevante gegevens, inclusief 'equivalente lengtes' van gepatenteerde buisfittingen zoals voorgevormde bochten en T-stukken voor een compleet assortiment in de handel verkrijgbare buisafmetingen zijn inbegrepen. Deze moeten daarom als complete datasets in de database worden ingevoerd om het programma correct te laten functioneren.

In het geval dat het bewerken van de vooraf geladen gegevens van het programma heeft geleid tot beschadiging van die gegevens, kunnen de oorspronkelijke waarden eenvoudig worden hersteld door op de knop 'HERSTELLEN' te klikken.

Index

PIJPNOMENCLATUUR

Index

UITRUSTINGSNIVEAUS

Om rekening te houden met het effect van de zwaartekracht op het koelmiddeldebiet en drukverlies, is het noodzakelijk om de verticale relatie tussen de belangrijkste componenten van het koelsysteem te bepalen.

Waar 'Condenser above Evaporator' is geselecteerd, wordt ook de optie aangeboden om 'Dual Riser' voor de zuigleiding op te nemen.

Houd er rekening mee dat berekeningen voor de weergegeven optie voor meervoudige koelbelasting (bijvoorbeeld meerdere koelers en ringhoofdcircuits ) alleen beschikbaar zijn in de meer geavanceerde Pipewind- versie van het programma. Gebruikers die een upgrade van een programmalicentie willen kopen, moeten hier https://www.mistralassociates.com klikken voor meer informatie over programma's en upgrades van Mistral, 's werelds toonaangevende RAC Application Engineering-softwareontwikkelaar.

Index

UITBREIDENDE VORMEN

Mistral programma vormformaten en zoomen.

Veel van de honderden programmavormen van Mistral KUNNEN indien nodig worden vergroot (zoals deze bijvoorbeeld), maar voor degenen waar het geen nuttig doel zou hebben of waar het vergroten zelfs contraproductief zou zijn, dan kunnen ze dat niet!

De programma's van Mistral zijn zeer zorgvuldig ontworpen om 'intuïtief' te gebruiken. Voor een zo breed mogelijk publiek. Ze zijn ook ontworpen om op zoveel mogelijk verschillende computerplatforms te werken.

Mistral bedient wat het best kan worden omschreven als een 'nichemarkt'. Dit betekent een relatief klein aantal potentiële gebruikers wereldwijd in vergelijking met de markt die beschikbaar is voor ontwikkelaars van reguliere software, zoals tekstverwerkers of spreadsheets.

Om voldoende inkomsten te genereren om de duizelingwekkende kosten te dekken die niet alleen gepaard gaan met het onderzoeken en ontwikkelen van zeer geavanceerde computersoftware voor 'expertsystemen', maar ook om te voorzien in de essentiële behoefte om deze constant te onderhouden, vond Mistral het noodzakelijk om een ​​'one size fits all' aan te nemen 'strategie.

Het hoofdprogramma vormt daarom, hoewel relatief klein, werkt op vrijwel elk computerplatform. Waar het echter voordelig is om formulieren te vergroten, met name de vele honderden formulieren in de programma's die zich bezighouden met grafische afbeeldingen of tekenontwerpinterfaces, kunnen deze formulieren worden vergroot en waar nodig ook worden 'ingezoomd'. Om de volledige beschikbare ruimte op elk monitorformaat te maximaliseren en ook de beeldverhouding die op dat moment in gebruik is.

Klik op de standaard Microsoft Windows © conventionele 'vergroot'-knop in de rechterbovenhoek van het formulier om te zien of deze uitklapt. Probeer ook de muiscursor te focussen op het frame van grafische beeldvormen en terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt om het frame van het formulier naar een nieuwe positie te 'slepen en neer te zetten'. Als dit werkt, bestaat de mogelijkheid om uit te breiden. Als het niet werkt, bestaat de faciliteit niet alleen voor die specifieke vorm, maar de ontwikkelaars zouden het ook niet voordelig hebben geacht om dat te doen!

Alle functies van Mistral zoals deze werden niet per ongeluk bereikt en vereisten inderdaad een uitzonderlijk niveau van programmeervaardigheid, dat zelden ergens anders wordt gevonden, laat staan ​​voor elke organisatie die zich toelegt op het bedienen van een 'nichemarkt' zoals die van Mistral.

© Copyright Microsoft Corp. 1984 - 2024 Alle rechten worden erkend.

Index

DUBBELE RISER

Waar 'Condenser above Evaporator' is geselecteerd, is er een mogelijkheid voorzien om Dual Riser Suction Lines te selecteren.

Index

PIJPFUNCTIE

De rechterkant van de hoofdpagina van het programma is een formulier dat wordt gebruikt om de resultaten voor elk van de koelmiddelpijpfuncties te identificeren en dus te berekenen.

Elke pijpfunctie wordt geselecteerd door op de benoemde tabbladen te klikken onderaan het formulier Pijpfunctie. Elke leidingfunctie heeft een kleurcode om identificatie tijdens programmabediening te vergemakkelijken.

Vloeistofleiding
Zuigleiding
Heetgasafvoer (compressoruitlaat)
Condensoruitlaat

Er is de mogelijkheid om voor elke beschouwde pijp aanvullende beschrijvende tekst in te voeren en deze tekst zal worden opgenomen in de gedrukte samenvatting van het programma. Het is niet essentieel om beschrijvende tekst toe te voegen, maar de faciliteit is nuttig om te helpen bij het bijhouden van ingewikkelde leidingontwerpen.

Index

LEIDING LENGTE

Pijplengtes worden ingevoerd in een vervolgkeuzevenster dat u kunt openen door op het pictogram Pijplengte te klikken.

Zowel de horizontale als verticale lengtes van de componenten van de totale lengte van de buis inkWestie moeten worden ingevoerd.

Waar de 'Dual Riser'-aanzuiglijn is geselecteerd (door in het' Dual Riser'-selectievakje te klikken), worden de resultaten afzonderlijk weergegeven voor de horizontale en elk van de verticale secties. Dubbele risers kunnen worden berekend met ongelijke belastingen van 10% tot 90%.

Index

VLOEIBARE LIJN NAAR AANZUIGLIJN ROUTE KOPIËREN

Om het invoerproces te versnellen, waar zoals gewoonlijk het geval is, volgen de vloeistof- en zuigleidingen van koelmiddel nauw dezelfde route, is er een mogelijkheid voorzien om alle eerder ingevoerde vloeistoflijndetails onmiddellijk te 'klonen' of te kopiëren en deze te dupliceren voor de aanzuiging lijn.

Klik op het pictogram dat u vindt aan de rechterkant van de Pipe Function dialoogvenster.

Index

BENDS (LANGE RADIUS)

Pijpbochten, hetzij voorgevormd of ter plaatse gevormd en met een nominale straal van 2 x pijpdiameter of meer, worden ingevoerd als totaal aantal items door op het pictogram Lange radiusbochten te klikken.

Pijplengte gestuurde inverse logaritme foutvangers voorkomen de invoer van onlogische aantallen bochten met een lange radius en de foutenvallen werken samen met de invoer voor bochten met een korte radius.

Index

BENDS (KORTE RADIUS)

Buisbochten, hetzij voorgevormd of ter plaatse gevormd en met een nominale straal van minder dan 2 x buisdiameter, worden ingevoerd als totaal aantal items door op het pictogram Korte straalbochten te klikken.

Pijplengte gecontroleerde inverse logaritme foutvangers voorkomen de invoer van onlogische aantallen bochten met korte radius en de foutvallen werken samen met de invoer voor bochten met lange radius.

Index

KLEPPEN

Nominale drukdalingen voor gepatenteerde isolatiekleppen (voor alle praktische doeleinden elke poort of klepafsluiter) kunnen in het programma worden ingevoerd voor opname in de berekening voor de betreffende pijpfunctie. Klik op het pictogram Kleppen en voer kleppen in als totaal aantal items.

Index

TEES (BRANCH FLOW)

Tees die ofwel voorgevormd of ter plaatse gevormd zijn en met een nominale vertakkingsradius van minder dan 2 x buisdiameter worden ingevoerd als totaal aantal items door op het Tees aftakkingsstroompictogram te klikken.

Tee-aftakkingsstroom betekent dat koelmiddel tijdens het passeren tot 90 ° wordt gedraaid (zie ook Tee-leidingstroom).

Index

TEES (IN LINE FLOW)

Tees die voorgevormd of ter plaatse gevormd zijn, worden ingevoerd als het totale aantal items door op het Tees-lijnstroompictogram te klikken.

T-stukstroom betekent dat koelmiddel wordt doorgelaten zonder de stroomrichting te veranderen (zie ook T-stukstroom).

Index

LEIDINGINRICHTINGEN LENGTE-EQUIVALENTEN

De 'equivalente lengte' van verschillende buisfittingen wordt ingevoerd als lengtes in meters in een drop-downvenster door op het pictogram Equivalente lengtes te klikken.

Het is duidelijk dat, totdat de diameter van een bepaalde beschouwde buis bekend is, er geen nauwkeurige invoer van de equivalente lengte van een buisfitting kan worden gemaakt. Daarom moet eerst een schatting worden ingevoerd en de invoer met equivalente lengte worden vergeleken voor nauwkeurigheid met de resulterende berekende buisdiameter. Als de eerste vermelding niet overeenkomt met de eigendomsgegevens van de fabrikant voor een equivalente lengte voor hun montage voor die buisdiameter, moet de invoer worden gecorrigeerd.

Als fabrikanten van fittingen overtuigd en overtuigd kunnen worden van de wederzijdse voordelen van snelle en nauwkeurige leidingafmetingen door computerberekening, is het de bedoeling dat hun gegevens aan het programma worden toegevoegd voor automatische invoer. Iemand moet echter voor dit werk betalen en Mistral doet geen zaken om de producten van anderen vrijelijk te promoten. Help ons u te helpen door fabrikanten bewust te maken van de verkoopmogelijkheden van hun producten door hen dit programma te sponsoren.

Index

SYSTEEMSTRAF

Het doel (of gewenste) systeemstraf wordt ingevoerd in ºC door op het pictogram Systeemstraf te klikken. Het programma zal zuig- en heetgasafvoerleidingen berekenen met inachtneming van de ingevoerde streefcijfers, maar zal de optimale leidingdiameter weergeven met het resulterende drukverlies en de daadwerkelijke systeempenalty.

Standaard (dwz als er geen gegevens worden ingevoerd) gaat het programma ervan uit dat de beoogde systeemstraf voor zuigleidingen 2°C is en voor heetgasafvoerleidingen 0,186°C

Index

VIABELE ALTERNATIEVE MATEN

Het programma selecteert optimale buisafmetingen in overeenstemming met de regels voor goede praktijken voor de industrie. Het berekeningsproces houdt rekening met de massastroom, temperatuur, druk, viscositeit, ruwheidsfactoren van het buisoppervlak, turbulente en laminaire stromingskenmerken, acceptabele geluidsniveaus, veilige olieretour, efficiënte compressorwerking, systeemboete en andere systeemefficiëntieverliezen om tot de resultaten te komen. Een proces dat nog ingewikkelder is geworden wanneer pijpkruisingen en wisselende belastingen verantwoordelijk zijn voor constante veranderingen in zowel het volume als de fysische eigenschappen van het koelmiddel in zowel zijn vloeibare als gasvormige vorm. Commercieel verkrijgbare afmetingen van koelpijpen worden echter vervaardigd met handige incrementele afmetingen en er zijn veel situaties waarin aanvaardbare verschillen in drukdalingen of 'systeemboetes' gemiddelde alternatieve buisafmetingen zijn technisch heel acceptabel. Door te klikken op de pictogram op de bovenste menubalk worden alle levensvatbare alternatieve buisafmetingen, samen met de resulterende gevolgen van veranderingen in drukval en, indien van toepassing, systeemstraf, onmiddellijk weergegeven.

Index

TWEE TRAPCOMPRESSOREN

Koelleidingen voor tweetrapscompressor circuits, waaronder Flash Intercooler kan worden gerangschikt door te klikken op het icoon tweetrapscompressor

De temperatuurgegevens van het koelmiddel voor de extra leidingen worden ingevoerd via de extra knoppen

Toegang tot ingangen en resultaten voor elke buis in het circuit wordt geleverd door een reeks tabbladen op het formulier Pijpfunctie .

Index

MEERDERE CIRCUITS

Koelmiddelleidingen voor meerdere circuits, waaronder ringleidingen, kunnen worden aangepast door op het pictogram multiple_circuit te klikken

De details van de koelmiddeltemperatuur voor de extra circuits en leidingen worden ingevoerd via de knoppen

waar eerder ingevoerde details voor elke verdamper kunnen worden 'gekloond' of gedupliceerd (en indien nodig afzonderlijk bewerkt) om belangrijke invoertijd te besparen.


Er is voorzien in de mogelijkheid om de verdamperposities binnen een circuit te wijzigen en daarmee onmiddellijk alle getroffen lokale leidingen in een circuit opnieuw te berekenen. Mogelijk bespaart u vele uren arbeidsintensief en foutgevoelig werk in vergelijking met het voltooien van deze taak met handmatige berekeningsmethoden.De mogelijkheid om circuits te ontwerpen naar typische 'Liquid First, Suction First'- of minder conventionele' Liquid First, Suction Last'-ontwerpen is aanwezig. Met onmiddellijke omschakeling en onmiddellijke herberekening.

Indexstyle="vertical-align: inherit;">Index
Klik op tegel onder verdamper om toegang te krijgen voor bewerkingsdetails

De gele vlekindicator verschijnt op de verdamper wanneer deze in het circuit is gecontroleerd en is momenteel open voor invoer.

Klik op de tegel (zoals hierboven aangegeven in de rode cirkel) om het bewerkingsformulier voor de beschrijving van de verdamper te openen.
Tip: vergeet niet bij het 'klonen' of dupliceren van verdampers die eerder gegeven verdamperbeschrijvingen ook worden gekopieerd. Er moet voor worden gezorgd dat beschrijvingen worden bewerkt om ze uniek te maken. Bijv. 'Meat Chiiler No.1', Meat Chiiler No.2 ' etc.

Index

SNELLE SELECTIE

Bespaar tijd door op de snelkeuzeknop te klikken.
Het programma geeft vervolgens een menu weer met een kleine groep 'vooraf ontworpen' of 'sjabloonontwerp'- oplossingen voor eenvoudige leidingcircuits. Deze bevatten ontwerpen die door ervaren gebruikers van Linewind zijn genomineerd voor typische kleine koelinstallaties die vaak worden aangetroffen in daadwerkelijke installaties. Deze kunnen worden opgehaald en vervolgens verder bewerkt en opnieuw opgeslagen als nieuwe berekeningsbestanden (zonder bang te zijn het originele 'sjabloonontwerp' te vernietigen) met het vertrouwen dat ze gebaseerd zijn op situaties uit het echte leven. Vergeet echter niet om de referentie voor het 'sjabloonontwerp' aan te passen of aan te passen aan uw eigen nieuwe project.

Waarom zou u niet uw eigen aanvullende 'sjabloonontwerp'- oplossingen maken en opslaan voor toekomstig gebruik? Het 'Linewind'-bestand dat u hierbij aanmaakt, krijgt de extensie .lwc en we raden u aan om, als u een bestand wilt opslaan voor toekomstig gebruik als ' sjabloonontwerp ' , de bestandskenmerken te wijzigen zodat ze alleen worden gelezen om te voorkomen dat de risico dat het in de toekomst per ongeluk overschreven wordt. Raadpleeg de Help-pagina's van uw Windows-besturingssysteem voor advies als u niet zeker weet hoe u een bestand alleen-lezen kunt maken .

'Template design'- oplossingen kunnen ook worden gebruikt voor trainingsdoeleinden van personeel of om door te geven aan collega's als voorbeelden van bedrijfsbeleid voor bepaalde vaak herhaalde ontwerpen.

Index

SNELLE SELECTIE ONTWERPTEMPELS NIET GEVONDEN

In het geval dat klikken op het Running Man-pictogram geen menu met vooraf ontworpen circuitontwerpsjablonen weergeeft, betekent dit eenvoudigweg dat het 'pad' naar de map waarin ze zich bevinden, verloren is gegaan of beschadigd is geraakt. Normaal gesproken kan dit alleen gebeuren als een ander programma 'illegaal' de installatie van het Mistral-programma heeft verstoord of als een persoon onzorgvuldig en onverhoopt met de programma-installatie heeft geknoeid. Onervaren IT-managers zijn een niet ongewoon voorbeeld!

Het juiste 'pad' naar de ontwerpsjablonen moet C: \ Program Files (x86) \ Mistral \ Templates zijn , gevolgd door een lijst met namen van koelmiddeltypen, gevolgd door individuele, beschrijvende bestandsnamen van de ontwerpsjabloon. Raadpleeg onderstaande afbeeldingen.

Index

SAMENVATTING

Het programma biedt een handige snelle beoordeling of samenvatting van de resultaten door op het pictogram in de menubalk bovenaan te klikken.

Index

MEETEENHEDEN

Het programma kan worden omgeschakeld om te werken met Imperial- of SI- eenheden ( 'Systeme Internationale' of metrische eenheden). Klik eenvoudig op het pictogram in de bovenste menubalk om te schakelen tussen Imperial en SI- bediening. Dit kan op elk moment tijdens de programmabediening worden gedaan en het programma converteert automatisch alle momenteel weergegeven en berekende gegevens. Schakelen tussen eenheden kan ook worden gedaan via Opties in de bovenste menubalk.

Index

AFDRUK BEREKENINGSSOMMARIES (naar printer)

Klik op Bestand en vervolgens op Afdrukken in vervolgkeuzemenu. Er wordt automatisch een afgedrukt overzicht geladen in het printerstuurprogramma dat momenteel is geselecteerd in Windows™©. Het momenteel geselecteerde printerstuurprogramma kan worden gewijzigd (als er al andere zijn geïnstalleerd) door op de knop Instellingen te klikken.

De opties voor Afdrukbereik in het standaard Windows-menu dat in 'LINEWIND' verschijnt, kunnen worden uitgeschakeld wanneer een set van meerdere pagina's vereist is om de volledige samenvatting van het berekeningsresultaat te bevatten.

Als het vakje Sorteer kopieën niet is aangevinkt, wordt er, als er ook meer dan 1 exemplaar is aangevraagd, veelvouden van één pagina afgedrukt vóór veelvouden van de andere pagina. Om meerdere samenvattingen als sets af te drukken, moet het vakje Sorteer kopieën aangevinkt zijn (dwz klik op het selectievakje om een ​​vinkje weer te geven. Dit is ook de standaard).

Opties die worden aangeboden wanneer op de knop Setup wordt geklikt, zijn afhankelijk van het geïnstalleerde printerstuurprogramma en vallen buiten de controle van het programma 'LINEWIND'. Nogmaals, de afdrukkwaliteitopties zijn afhankelijk van het geïnstalleerde printerstuurprogramma.

Windows ™©Copyright Microsoft Corp. 1985-2019. Alle rechten worden erkend.

Index

AFDRUK BEREKENING SAMENVATTINGEN (naar bestand)

Een samenvatting van de voltooide berekening kan ook worden verzonden naar tekstverwerkingssoftware die op uw computer is geïnstalleerd door op het selectievakje Afdrukken naar bestand in het vervolgkeuzemenu Afdrukken te klikken. Wanneer 'geëxporteerd' naar andere tekstverwerkingssoftware (bijvoorbeeld MS WORD of MS WORKS voor WINDOWS), kan de samenvatting worden bewerkt om aan uw behoeften te voldoen. Lettertypen kunnen worden gewijzigd, vetgedrukt, cursief, onderstreept of met een hoofdletter worden gemaakt en tekst kan naar wens worden toegevoegd of verwijderd.

Wanneer het tekstbestand wordt 'geëxporteerd', moet het naar de juiste directory worden geleid door dit te selecteren of in het daarvoor bestemde paneel in te voeren. Het tekstbestand krijgt automatisch de extensie .TXT, tenzij gewijzigd. Dit betekent dat, afhankelijk van het gebruikte tekstverwerkingssoftwaresysteem, de .TXT-extensie mogelijk moet worden ingevoerd in het 'zoekpad' in die software om het tekstbestand te vinden. Nogmaals, afhankelijk van de gebruikte tekstverwerkingssoftware, wordt u mogelijk gevraagd het tekstbestand te 'converteren' of 'vertalen' zodat de tekstverwerker het kan begrijpen. Meestal is 'converteren naar tekst' de juiste keuze, maar experimenteren kan nodig zijn om het juiste resultaat te verkrijgen.

Verschillende tekstverwerkers kunnen verschillende interpretaties hebben van belangrijke instellingen zoals tabbladen en lettertypen. Dit valt duidelijk buiten de controle van het Mistral-programma en de gebruiker zal snel vinden welke wijzigingen moeten worden aangebracht in instellingen zoals pagina-einden, pagina-instelling, marges en lettertype om bevredigende resultaten te verkrijgen.

Index

BEREKENINGSRESULTATEN OPSLAAN

Klik op of open Bestand in de bovenste menubalk en vervolgens op Opslaan als in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt. Er verschijnt een prompt waarin u wordt gevraagd een bestandsnaam in te voeren. De bestandsnaam volgt de conventies van Microsoft © in die zin dat de naam maximaal acht alfanumerieke tekens mag bevatten. De bestandsnaam krijgt automatisch de bestandsextensie .LWC, maar de gebruiker kan desgewenst een alternatieve extensie kiezen. Wees echter voorzichtig als u alternatieve bestandsnaamextensies gebruikt, aangezien het programma is ingesteld om alleen rekenbestanden met de extensie .LWC te vindenen de gebruiker moet daarom alle alternatieve bestandsextensies onthouden die mogelijk zijn gebruikt bij het later ophalen van bestanden. Om technische redenen is het ook belangrijk dat voorgeschreven of 'gereserveerde' bestandsextensies zoals EXE of BAT niet worden gebruikt, omdat deze elders op de computer problemen kunnen veroorzaken.

Een eerder opgeslagen berekeningsbestand kan worden gedupliceerd door het opnieuw op te slaan (met Opslaan als) met een nieuwe bestandsnaam. De gedupliceerde berekening kan dan worden bewerkt om een ​​totaal nieuw resultaat te creëren.

Het wordt beschouwd als een goede gewoonte om 'thuis te houden' om een ​​aparte directory of submap te maken onder de directory waar de belangrijkste programmabestanden worden bewaard (meestal MISTRAL genoemd) om rekenbestanden op te slaan. Gebruikers die niet bekend zijn met het maken van mappen, moeten de handleidingen raadplegen die bij het hoofdbesturingssysteem van hun computer zijn geleverd.

© Copyright Microsoft Corp. 1985-2019 Alle rechten worden erkend.

Index

Een back-up maken van opgeslagen resultatenbestanden

Bijvoorbeeld voor het later laden naar een bijgewerkte programma-installatie.

Maak een back-up van de resultatenbestanden (sla ze op) door op het back-uppictogram te klikken op het indexformulier van de masterprogrammagroep dat wordt geleverd bij geavanceerde programmaversies.

Standaard slaat Windows resultatenbestanden automatisch op in de map Documenten of, in eerdere Windows-versies, de enigszins betuttelend genoemde map Mijn documenten .

Mistral biedt echter de optie om deze bestemming te wijzigen in een meer logisch mappad van de creatie van de gebruiker met behulp van de back- upfunctie van het Mistral-programma .

Als bestanden zijn opgeslagen in een meer logisch benoemd mappad maar dit pad is vergeten, gebruik dan gewoon Windows Search om ze te zoeken met behulp van de volgende bestandsextensie-aanwijzingen: -

Zoek naar * .lwc voor zowel Linewind- als Pipewind-bestanden met afmetingen van koelmiddelpijpen

Zie ook: Herstellen van eerder geback-upte resultatenbestanden

Index

HERSTEL van eerder geback-upte resultatenbestanden

Herstel eerder opgeslagen resultatenbestanden door te klikken op het herstelpictogram op het indexformulier van de masterprogrammagroep dat wordt geleverd bij geavanceerde programmaversies.

Bent u uw opgeslagen resultatenbestandenkWijt?

Standaard slaat Windows resultatenbestanden automatisch op in de map Documenten of, in eerdere Windows-versies, de enigszins betuttelend genoemde map Mijn documenten .

Mistral biedt echter de optie om deze bestemming te wijzigen in een meer logisch mappad van de creatie van de gebruiker met behulp van de back- upfunctie van het Mistral-programma .

Als bestanden zijn opgeslagen in een meer logisch benoemd mappad maar dit pad is vergeten, gebruik dan gewoon Windows Search om ze te zoeken met behulp van de volgende bestandsextensie-aanwijzingen: -

Zoek naar * .lwc voor zowel Linewind- als Pipewind-bestanden met afmetingen van koelmiddelpijpen

Zie ook: back-up (opslaan) resultatenbestanden

Index

INGEHAALDE BEREKENINGEN OPHALEN

Om een ​​berekening op te halen, klik op of open Bestand in de bovenste menubalk en vervolgens op Openen in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt. Er verschijnt een lijst met eerder ingediende berekeningen met de extensie .LWC voor de huidige directory. De huidige directory kan worden gewijzigd door op het pad-tekstdisplay te klikken. Markeer het gekozen bestand en druk op Return of dubbelklik met de muiscursor over het geselecteerde bestand om het te openen.

Als berekeningen zijn ingediend met door de gebruiker gedefinieerde bestandsnaamextensies (dwz anders dan .LWC ), moet de door de gebruiker gedefinieerde extensie handmatig worden ingevoerd in het zoekpad in plaats van de standaard van het programma .LWC Als de door de gebruiker gedefinieerde extensie niet bekend is, dan de naam die aan het bestand is gegeven, kan worden ingevoerd, gevolgd door. * . De * wordt een 'jokerteken' genoemd en als u deze gebruikt, worden alle bestanden met algemene namen geopend, ongeacht hun extensie. Wildcards kunnen ook op bestandsnamen worden toegepast. Bijvoorbeeld *. * Zal zoeken naar alle bestandsnamen met elke extensie.

Wees voorzichtig bij het zoeken naar en openen van bestanden met *. *vooral als er wordt gezocht naar een bestand dat is opgeslagen in dezelfde map als de vele bedieningsbestanden van het programma. Het openen van enkele van de operationele (of 'uitvoerbare') bestanden van het programma met de extensie .EXE mag nooit worden geprobeerd. Deze kunnen heel gemakkelijk beschadigd raken en permanent verdere werking van het programma verhinderen; vooral als ze worden gekopieerd of opnieuw worden opgeslagen, omdat dit een beroep zou doen op het kopieerbeveiligingssysteem. Om deze reden is het een goed idee en wordt het beschouwd als een goede praktijk voor huishoudelijk gebruik om een ​​aparte directory of submap te maken onder de directory waar de programmabestanden worden bewaard (meestal MISTRAL genoemd) om rekenbestanden op te slaan. Gebruikers die niet bekend zijn met het maken van mappen, moeten de handleidingen raadplegen die bij het hoofdbesturingssysteem van hun computer zijn geleverd.

Index

RESULTATEN TONEN NIET!

Mistral zorgt ervoor dat haar programma's nooit misleidende resultaten of gegevens weergeven. Wanneer bijvoorbeeld een invoer die verantwoordelijk was voor een bepaald resultaat wordt gewijzigd, worden tijdens het wijzigen de resultaten van de vorige invoer gewist en van het scherm verwijderd. Dit is geen computerprogrammeerprocedure die automatisch gebeurt, maar een waarbij de programmeur bijzondere zorg en vaardigheid moet toepassen en die helaas veel te ongebruikelijk is! De mogelijk catastrofale gevolgen van een dergelijke trage programmering zijn duidelijk en behoeven geen verdere uitleg. Om dezelfde reden zullen Mistral-programma's geen resultaten weergeven als niet alle essentiële input is gegeven. Als er geen resultaten worden weergegeven, zelfs als dat zou kunnen, dan is dat omdat een of meer invoer onvolledig is. Bijvoorbeeld, als alle pijplengtes in een circuit of een aftakking naar een circuit zijn niet ingevoerd, dan worden voor geen enkel deel van het circuit resultaten weergegeven.

Houd er rekening mee dat ontbrekende inputs mogelijk moeten worden ingevoerd voor aangrenzende verdampers in een circuit of aftakking. Probeer beurtelings op elke toegangstegel van de verdamper te klikken en zoek naar een ? markeren in een invoerdialoogvenster en geeft aan dat gegevensinvoer nog steeds vereist is.

U kunt ook de 'Cue-kaart' lezen die verschijnt en die aangeeft welke programmabewerking vervolgens vereist is. Ten slotte zijn de programma's van Mistral allemaal ontworpen om 'zelf te navigeren', dus als u gewoon op de Return- toets drukt, gaat u automatisch naar de volgende logische invoerroutine. Eenvoudiger te bedienen computerprogramma's zijn niet mogelijk. In elke branche of toepassing!

Index

DATABASES

Er worden vele duizenden databases (onderzoeks- en compilatiekosten tot nu toe † 7,5 miljoen euro) meegeleverd met de Mistral-softwaresuite en ze kunnen vrijwel allemaal worden geopend en bewerkt door gebruikers *. Een paar waarschuwende woorden. Een enkele koeler kan bijvoorbeeld tot tweehonderd gegevensvelden nodig hebben om elk aspect van zijn prestaties en kenmerken te 'vastpinnen' en een enkele fout kan verwoestende gevolgen hebben bij toekomstige nauwkeurige selectie. Als u niet zeker weet wat u doet of niet weet hoe u software moet testen op integriteit, dan is het bij sommige databases misschien beter om het aan de experts over te laten. Andere databases, zoals die met meteorologische informatie of eigenschappen van bouw- en isolatiematerialen, zijn iets eenvoudiger te bewerken en te beheren. Ook door geavanceerde 'error trapping' logische code, Mistral-software is ontworpen om potentiële kritieke fouten te herkennen en te waarschuwen. We hebben een gezegde bij Mistral."Het is al erg genoeg om een ​​contract te schatten op het moment van aanbesteding en het op prijs te verliezen, maar er is één situatie die veel erger is. De kosten inschatten en dan winnen!"

Hebt u veel tijd besteed aan het toevoegen van uw eigen gegevens aan de programma's, wat gebeurt er wanneer u deze samen met uw persoonlijke gegevens naar een andere computer wilt verplaatsen?

Vanaf Windows 7 en verder staat Microsoft niet langer toe dat programmagebruikers hun eigen gegevens, zoals opgeslagen berekeningsbestanden of bewerkingen van programmadatabases, mogen opslaan onder de voorgeschreven map waarin programma-uitvoerbare bestanden (apps of 'exe'-programma's) zijn opgeslagen. Originele databases die bij programma's worden geleverd en essentieel zijn voor de werking van het programma, mogen echter worden opgeslagen naast de bijbehorende programmabestanden, mits deze zijn ingesteld op 'Alleen lezen'. Dit heeft voor grootschalige complicaties gezorgd voor ontwikkelaars zoals Mistral, die in hun pogingen om de zaken eenvoudig te houden, in het verleden de gebruikers de mogelijkheid hebben geboden om gegevens in bepaalde programmadatabases 'on the fly' toe te voegen, te verwijderen of te bewerken. Dat wil zeggen, terwijl de programma's daadwerkelijk worden uitgevoerd. Om nog een andere onnodige complicatie die door Microsoft Mistral is geïntroduceerd, te overwinnen, is het gedwongen om automatisch nieuwe parallelle of spiegelbeelden van databases te maken voor gebruikers die hun eigen gegevens willen maken of bewerken. Deze dubbele databases zijn vervolgens ingesteld om toegankelijk te zijn voor gebruikers door de aanvullende gegevens automatisch te laten verschijnen in de oorspronkelijk geleverde databases. Met andere woorden, Mistral 'mengt' gegevens uit de oorspronkelijk geleverde database en de nieuwe, door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase, zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. Deze dubbele databases zijn vervolgens ingesteld om toegankelijk te zijn voor gebruikers door de aanvullende gegevens automatisch te laten verschijnen in de oorspronkelijk geleverde databases. Met andere woorden, Mistral 'mengt' gegevens uit de oorspronkelijk geleverde database en de nieuwe, door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase, zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. Deze dubbele databases zijn vervolgens ingesteld om toegankelijk te zijn voor gebruikers door de aanvullende gegevens automatisch te laten verschijnen in de oorspronkelijk geleverde databases. Met andere woorden, Mistral 'mengt' gegevens uit de oorspronkelijk geleverde database en de nieuwe, door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase, zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt. door de gebruiker gemaakte kopieerdatabase zodat alle gegevens in slechts één enkele database lijken te zitten. Ingewikkeld? Nee niet echt. Mistral-programma's blijven net zo transparant, gemakkelijk en logisch werken als altijd, alleen het programmeren achter de schermen om dit te bereiken is enorm gecompliceerder gemaakt.

Misschien is de enige kleine irritatie voor gebruikers dat Microsoft erop staat dat dergelijke 'spiegelbeeld'-databases worden opgeslagen in delen van de computer die niet gemakkelijk te vinden zijn. Deze gebieden worden normaal gesproken niet 'in kaart gebracht'. Met andere woorden, de map 'paden' verschijnt bijvoorbeeld niet automatisch in Windows Explorer. Het is alsof Microsoft opzettelijk de inspanningen en het werk van hun klanten wil frustreren!

Om het nog erger te maken, zullen de 'verborgen' paden naar deze mappen in feite verschillen van de Windows-installatie van de ene gebruiker tot de andere. Mistral onmogelijk maken om een ​​universeel toepasbare gids te geven over waar ze naar moeten zoeken!

Enkele aanwijzingen echter: -

Ten eerste , welke databases slaan wat op?

AWUSER.blb + AWUSER.dat + AWUSER.idx slaan samen producten (voedsel), constructie- en isolatiematerialen, deuren, ramen en diverse apparatuur, warmtebelastingen op.

MISTGEOU.dat + MISTGEOU.idx slaan samen Wereld Meteorologische Klimaatgegevens en Stad Geografische Locatie coördinaten op.

STDPARAG.dat slaat de Standaard Alinea-tekst van de klantofferte op .

Ten tweede , waar zijn deze databasebestanden waarschijnlijk te vinden?

De locatie varieert van Windows-versie tot Windows-versie en zelfs van de configuratie van de individuele gebruiker tot de configuratie. (Geef Mistral niet de schuld van deze complicatie. Mistral is alleen de boodschapper en niet de boosdoener!)

Windows-besturingssysteem Windows XP wordt niet langer ondersteund door Mistral. Voor vastberaden gebruikers van dit besturingssysteem zal het standaard 'pad' naar opgeslagen bestanden en ook naar schaduwkopieën van bewerkte databases bijvoorbeeld zo zijn: -

C: \ Documents and Settings \ de naam die aan uw computer is gegeven - bijvoorbeeld John \ Application Data \ Mistral \ samen met een van misschien drie of vier andere mapnamen erna.

Voor latere Windows-besturingssystemen, zoals Windows 7, 8 en 10, is een algemene regel dat de map op het hoogste niveau Admin is en dat het volgende mapniveau AppData is .

Daaronder zal het volgende mapniveau waarschijnlijk Roaming heten en daaronder Mistral , de standaard mapnaam voor de installatie van het Mistral-programma. De standaardnaam van Mistral voor de installatie is echter mogelijk gewijzigd door het oorspronkelijke installatieprogramma. Vervolgens moet u met de rechtermuisknop op het pictogram van het Mistral-bureaubladprogramma klikken en 'Eigenschappen' openen om de naam van de installatiemap te achterhalen.

Lees ten slotte de BELANGRIJKE opmerking hieronder. Het is essentieel . Je bent gewaarschuwd!

BELANGRIJK: Sommige Mistral-databases zijn 'multi-relationeel' en daarom kan de ene database op elk moment 'communiceren' met een andere en soms nog twee databases. In deze gevallen zal een 'familie' van databases altijd een gemeenschappelijke naam hebben, maar noodzakelijkerwijs met verschillende 'extensies'. Bijvoorbeeld. AWUSER.blb, AWUSER.dat en AWUSER.idx . In dergelijke gevallen is het absoluut essentieel dat alle overeenkomende databasesets altijd worden gekopieerd en geplakt. Dit betekent dat ze allemaal dezelfde tijd- en datumstempel moeten vertonen. Het combineren van dergelijke sets met datumstempels uit verschillende tijden zal resulteren in een mislukking en vrijwel zeker in het verlies van de hele database. Het enige verhaal dat nog over was, was om de database helemaal opnieuw te maken!

Door de gebruiker gegenereerde aanvullende gegevens worden in de databasemenu's geïdentificeerd met een toegevoegd pictogram

We hopen dat bovenstaande uitleg duidelijk is, maar zoals altijd is computersoftware een groot onderwerp en soms is jargon dat verwarrend kan zijn, hoewel ongewenst, onvermijdelijk. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mistral via de 'On-line Help'- service die u kunt vinden op https://www.mistralassociates.com

* Sommige databases bevatten 'eigendomsgegevens' en worden geleverd door betalende bijdragers. In opdracht van deze betalende medewerkers kan toegang tot deze databases alleen worden verkregen na het invoeren van een wachtwoord. Het wachtwoord is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met een licentie en Mistral kan geen enkele garantie geven met betrekking tot dezekWestie. Neem contact op met Mistral voor meer informatie in het geval dat toegang nodig is tot een database die geblokkeerd blijkt te zijn.

† vanaf het begin tot 01 januari 2024.

Koelmiddelgegevens , inclusief getabelleerde volledige psychrometrische 'kaart'- gegevens , waaronder temperatuur, druk, enthalpie, entropie, massa, specifieke warmte, dichtheid, volume en viscositeit, voor zowel vloeistof- als damptoestanden, en waar van toepassing verzadigde warmte-omstandigheden, worden vastgelegd in de interactieve linew_rf.dat- database. De daarin opgenomen gegevens zijn eigendom van ons en kunnen daarom niet worden gewijzigd. Volledige betalende licentiehouders van het Mistral-programma die extra koelmiddelgegevens aan het programma willen toevoegen, moeten contact opnemen met Mistral Associates voor advies over hoe dit kan worden bereikt. Voordat u dit doet, moeten de volgende essentiële overwegingen worden gemaakt: -

1) Mistral Associates kan geen gegevens verwerken die het intellectuele eigendom van anderen zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om dit te doen door geautoriseerde partijen die de eigenaren van die gegevens vertegenwoordigen.

2) Koelmiddel Psychrometrische gegevens moeten volledig zijn (zie bereik in bovenstaande paragraaf) over het gehele temperatuur/drukbereik van het koelmiddel en moeten in digitaal formaat worden gepresenteerd, hetzij als spreadsheet of database. Grafische psychrometrische grafieken en Adobe PDF-bestanden van elk type informatie zijn niet acceptabel.

3) Verwerking van gegevens is een zeer veeleisend en tijdrovend proces. Zelfs vóór de compilatie en het testen van uitvoerige proeven. Sorteren, unitverificatie en waar nodig conversie en handmatige invoer van honderdduizenden items met hoge precisie data kost tijd. Mistral Associates is geen geregistreerde liefdadigheidsinstelling. Er zullen kosten aan verbonden zijn en daarom zullen kosten van toepassing zijn en moeten worden voldaan. Deze kunnen aanzienlijk zijn.

Index

GARANTIE

a) Mistral garandeert dat haar softwareproducten rekenresultaten opleveren die tot op +/- 1% nauwkeurig zijn in vergelijking met de processen zoals gedefinieerd in de begeleidende handleidingen en die worden weergegeven in de tekst 'Programmahulppagina's' die bij de programma's worden geleverd.

b) Mistral garandeert dat haar software zal worden geleverd in een vorm die met succes permanente 'werkkopieën' naar elke IBM-pc of compatibel met de volgende minimumfuncties zal overbrengen: - Pentium-processor, 512 Mbytes RAM; 2 GByte vrije schijfruimte; VGA- of SVGA-videosysteem.

c) Mistral garandeert dat de media waarop haar programma's worden geleverd, gedurende een periode van 3 maanden vanaf de leveringsdatum vrij is van enig gebrek. Alle defecte media worden gratis vervangen, inclusief de software die erop wordt geleverd.

d) Mistral kan en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend of anderszins, die wordt toegeschreven aan of bewezen is te ontstaan ​​door toepassing van haar software of de resultaten van berekeningen die door haar software zijn geproduceerd. Het is aan de klant om zich ervan te vergewissen dat de resultaten van het gebruik van Mistral-software geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Index

GESCHIEDENIS

Mistral-serie koel- en A/C-belastingberekeningsprogramma's zijn de opvolgers van eerdere en zeer populaire DOS-gebaseerde computerprogramma's en werden tussen 1984 en 2024 onderzocht door personeel van Mistral Associates. Ze zijn ontwikkeld door een team onder leiding van Richard Hosking BSc (Hons) Program Development Director en onder leiding van Chris Latham-Smith MCIM MInstR technisch directeur. Programma's zijn gebaseerd op bewezen berekeningsmethoden, waaronder gevestigde factoren, constanten en algoritmen in het publieke domein. Berekeningsresultaten voor belasting kunnen rechtstreeks worden vergeleken met handmatige berekeningsresultaten met behulp van door ASHRAE aanbevolen methoden.

'LINEWIND 5.0' selecteert optimale buisafmetingen in overeenstemming met de regels voor goede praktijken voor de industrie. Het berekeningsproces houdt rekening met de massastroom, temperatuur, druk, viscositeit, ruwheidsfactoren van het pijpoppervlak, turbulente en laminaire stromingskarakteristieken van het koelmiddel, acceptabele geluidsniveaus, veilige olieretour, efficiënte werking van de compressor, systeemboete en andere systeemefficiëntieverliezen om tot de resultaten te komen . Een proces dat nog ingewikkelder is geworden wanneer kruispunten van leidingen en wisselende belastingen en systeemtemperaturen verantwoordelijk zijn voor constante veranderingen in zowel het volume als de fysische eigenschappen van het koelmiddel in zowel vloeibare als gasvormige vormen.

Zoals bij alle Mistral-computerprogramma's voor professionals in de koel- en airconditioningindustrie, is het onderworpen aan strenge tests enkWaliteitscontroles bij belangrijke commerciële en educatieve instellingen over de hele wereld. Mistral zorgt ervoor dat alle gegevens in haar programma's binnen het domein van het publieke eigendom vallen of, indien dit niet het geval is, alle legitieme rechten worden gerespecteerd en de royalty's naar behoren worden betaald.

© Mistral-programma's zijn auteursrechtelijk eigendom van Mistral Associates 1984 - 2024 Alle rechten voorbehouden. https://www.mistralassociates.com

Geen enkel deel van de programma's, hun code, unieke processen of grafische afbeeldingen mogen in welke vorm dan ook worden gekopieerd of gereproduceerd, hetzij elektronisch, gedrukt of op enige andere manier, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mistral Associates, behalve voor reproductie van afdrukbare programmaberekening en resultaten van de selectie van kapitaalgoederen en bijbehorende beelden als duidelijk bedoeld als een geprogrammeerde functie en als voordeel voor de gebruiker bij het gebruik van de programma's.

Index Index