spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif

psychrometrics_fading_icon_ani.gif psychrometric_chart_icon.gif Psykotropisk   pdf_icon.gif

Ange temperaturen för torr bulb, sedan våt bulb-temperatur eller % RL.

Torr glödlampa  °C
Våt glödlampa  °C
Höjd  m
RL  %
daggpunkt  °C


spacer_transparent.gif

Entalpi  kJ/kg
Densitet  kg/m³
Specifik volym  m³/kg
Atmosfärstryck  Pa
Fuktighets förhållande  kg/kg
Partiellt ångtryck  Pa
Mättat ångtryck Pa

spacer_transparent.gif

Obs: Det kan finnas mindre skillnader mellan grafdata och räknarens resultat på grund av interpolationsavrundning.

spacer_transparent.gifprint_icon.gif Klicka här för att skriva ut

spacer_transparent.gif

Procedur av Jacob Knight - Baserat på ASHRAE Fundamentals (SI) 2017. Alla rättigheter erkänns.