mistral_new_logo_2007_75x100.gif Etableret i 1984 , er Mistral stolt over at blive bredt betragtet som den 'generiske' softwaresystemudbyder til køling og luft konditioneringsindustri. På sit hjemmemarked bruges Mistral-software af mere end 85% af britisk køling og luft konditionerende entreprenørfirmaer og programmer er distribueret til over 25.000 brugere i mere end 140 lande rundt om i verden.Vælg read_more_arrow2.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif

Licensaftale for Mistral-program

MISTRALS LICENSAFTALE I NUTSHELL (3-punkts kort version). Du VIRKELIG skulle læse det! FULD VERSION under dette.

1) Jeg accepterer, at der er regler, uanset om jeg har læst dem eller ej, og hvis jeg ikke har gjort det læse dem, bryde en og retsforfølges som et resultat, så ved jeg, at det er min skyld.

2) Jeg vil hverken modtage fra eller give min adgangskode til nogen anden. Jeg ved at gøre det er ulovligt og udsætter mig for risiko for meget strenge sanktioner.

3) Jeg vil ikke forsøge at kopiere nogen del af denne software eller efterligne dens kode videregive disse kopier eller efterligninger som min egen eller give dem til en anden person, der overfører dem som deres egne.

FULDE VERSION

VIGTIGT LÆS NÆRT: Denne Mistral slutbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem dig (enten en enkeltperson eller en enkelt enhed) og Mistral Associates (i det følgende benævnt Mistral), som inkluderer computersoftware og tilhørende medier og trykte materialer og kan omfatte online eller elektronisk dokumentation (SOFTWAREPRODUKT eller SOFTWARE). Ved at installere og bruge SOFTWAREPRODUKTET accepterer du det at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale returnerer straks den ubrugte SOFTWARE PRODUKT til det sted, hvorfra du har fået det til en fuld refusion (hvor relevant).

SOFTWAREPRODUKTLICENS

1. SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af love om ophavsret og international copyright-traktater såvel som andre love om intellektuel ejendom og traktater. SOFTWAREPRODUKTET er licenseret og sælges ikke. Du kan installere og kun bruge SOFTWAREPRODUKTET til en enkelt virksomhed, bolig eller uddannelsesadresse eller på bærbare computere, der betjenes i eller fra disse adresser.

2. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER. - Begrænsninger for reverse engineering, de-kompilering og demontering. Du må ikke reverse engineering, dekompilere eller adskille SOFTWAREN PRODUKT. - Udlejning. Du må ikke leje eller lease SOFTWAREPRODUKTET, medmindre ellers formelt aftalt på forhånd under en gensidigt bindende skriftlig og lovligt bemyndiget kontraktlig aftale. - Softwareoverførsel. Du kan permanent overføre alle dine rettigheder under denne aftale, forudsat at du ikke beholder nogen kopier, du overfører alt SOFTWAREPRODUKTET (inklusive alle komponentdele, medier og trykte materialer, eventuelle opgraderinger, denne aftale og, hvis gældende, ægthedscertifikatet) og modtageren accepterer betingelserne i denne aftale. Hvis SOFTWAREPRODUKTET er en opgradering, skal enhver overførsel omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREPRODUKT. - Opsigelse. Uden at det berører andre rettigheder, kan Mistral opsige denne aftale, hvis du ikke overholder vilkårene og betingelserne i denne aftale. I sådanne tilfælde skal du ødelægge alt kopier af SOFTWAREPRODUKTET og alle dets komponenter.

3. OPGRADERINGER. Hvis SOFTWAREPRODUKTET er en opgradering fra et andet produkt, hvad enten det er fra Mistral eller en anden leverandør, kan du bruge eller overføre SOFTWAREPRODUKT kun i forbindelse med det opgraderede produkt, medmindre du ødelægger det opgraderede produkt. Hvis SOFTWAREPRODUKTET er en opgradering af et Mistral-produkt, kan du nu bruge det opgraderede produkt kun i overensstemmelse med denne aftale. Hvis SOFTWAREPRODUKTET er et opgradering af en komponent i en pakke softwareprogrammer, som du licenseret som et enkelt produkt, kan SOFTWAREPRODUKTET bruges og overføres kun som en del af den enkelte produktpakke.

4. COPYRIGHT. Al titel og ophavsret i og til SOFTWAREPRODUKTET (inklusive men ikke begrænset til billeder, fotografier, animationer, video, tekst, inkorporeret i SOFTWAREPRODUKTET), den medfølgende trykte materialer og kopier af SOFTWAREPRODUKTET ejes af Mistral eller dets leverandører. SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Derfor, du skal behandle SOFTWAREPRODUKTET som ethvert andet copyright-beskyttet materiale.

5. Ved at installere softwaren bekræfter licenshaveren, at de vil hverken forsøge eller tilskynde nogen tredjepart til at bruge nogen del af det eller resultater eller billeder opnået ved dets anvendelse til forsætlig skade på kommercielle eller økonomiske interesser hos ophavsretsejerne, dets aktionærer eller dets personale.

BEGRÆNSET GARANTI

BEGRÆNSET GARANTI. Mistral garanterer, at (a) SOFTWAREPRODUKTET vil udføre i det væsentlige i overensstemmelse med den medfølgende skriftlige materialer i en periode på halvfems (90) dage fra modtagelsesdatoen og (b) enhver hardware, der ledsager SOFTWAREPRODUKTET, er gratis fra materialefejl og håndværk under normal brug og service i en periode på et (1) år fra modtagelsesdatoen. Nogle lande og jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af en implicit varighed garanti, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. I det omfang tilladt af gældende lov, implicitte garantier på SOFTWAREPRODUKTET og hardware, hvis nogen, er begrænset til halvfems (90) dage og et år, henholdsvis.

KUNDEMIDLER. Mistrals og dets leverandørers fulde ansvar og dit eksklusive middel skal efter Mistrals valg være enten (a) retur af den betalte pris eller (b) reparation eller udskiftning af SOFTWAREPRODUKTET eller hardware, der ikke opfylder Mistrals begrænsede garanti, og som er returneret til Mistral med en kopi af din kvittering. Denne begrænsede garanti er ugyldigt, hvis fejl i SOFTWAREPRODUKTET eller hardwaren skyldes ulykke, misbrug eller forkert anvendelse. Enhver udskiftning af SOFTWAREPRODUKT eller hardware garanteres for den resterende del af den oprindelige garanti periode eller tredive (30) dage, alt efter hvilken der er længere. Udenfor United Kongerige, hverken disse retsmidler eller produkter, der tilbydes fra Mistral er tilgængelige uden bevis for køb fra en autoriseret international kilde.

INGEN ANDEN GARANTI. TIL DET MAKSIMALE UDSTYR, TILLADT AF GÆLDENDE LOV, MISTRAL OG DENNE LEVERANDØRER FRASKRIVER ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET GARANTIER FOR SALGSBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL MED HENSYN TIL SOFTWAREPRODUKT OG ALLE Ledsagende hardware. DET HER BEGRÆNSET GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN HAVE ANDRE, SOM VARIERER FRA LAND / JURISDIKTION TIL LAND / JURISDIKTION. INGEN ANSVAR FOR FÆLLES SKADER. TIL DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING SKAL IKKE MISTRAL ELLER DETS LEVERANDØRER ER ANSVARLIG TIL ALLE SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGENDE SKADER OGSÅ (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF FORRETNINGER, FORRETNINGER AFBRYDELSE, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER ANDRE PUNKTIVT TAB) FÅR UDEN BRUG AF ELLER INABILITET AT BRUGE SOFTWAREPRODUKTET, SELV HVIS MISTRAL ER BLEVET RÅDET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANE SKADER. FØR NOGEN LANDE OG JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGENDE ELLER TILFÆLDE SKADER, OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING KAN IKKE GÆLDE FOR DIG.

Top of page
Mistrals engagement:
At bringe fordelene ved edb til vores branche - uden de historisk tilknyttede problemer.