mistral_new_logo_2007_75x100.gif Mistral grundades 1984 och är stolt över att vara allmänt betraktat som den "generiska" programvaruförsörjaren för kylning och luft konditioneringsbranschen. På sin hemmamarknad används Mistral-mjukvara av mer än 85% av Storbritanniens kyl- och luftkonditioneringsentreprenörsföretag och program har distribuerats till över 25 000 användare i mer än 140 länder runt om i världen.väljaread_more_arrow2.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif

Licensavtal för Mistral-program

MISTRALS LICENSAVTAL

VIKTIGT: LÄS OMHANDLING: Detta licensavtal för Mistral slutanvändare är ett rättsligt avtal mellan dig (antingen en individ eller en enda enhet) och Mistral Associates (nedan kallat Mistral), vilka inkluderar datorprogramvara och tillhörande media och tryckt material, och kan inkludera on-line eller elektronisk dokumentation (PROGRAMPRODUKT eller PROGRAMVARA). Genom att installera och använda PROGRAMVARAN, godkänner du det att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte samtycker till villkoren i detta avtal, återlämnar omedelbart den oanvända PROGRAMVARAN PRODUKT till platsen från vilken du erhöll den för full återbetalning (i förekommande fall).

PROGRAMLICENS FÖR PROGRAMVARA

1. Mjukvaruprodukten är skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag, såväl som andra immateriallagar och fördrag. PROGRAMVARAN är licensierad, säljs inte. Du kan installera och använd PROGRAMVARAN endast på ett enda företag, bostad eller utbildningsadress eller på bärbara datorer som drivs i eller från dessa adresser.

2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

- Begränsningar för omvänd teknik, de-kompilering och demontering. Du får inte vända ingenjör, dekompilera eller demontera PROGRAMVARAN.

- Uthyrning. Du får inte hyra eller hyr ut PROGRAMVARPRODUKTEN om inte annat formellt avtalats i förväg enligt ett ömsesidigt bindande, skriftligt och lagligt notiserat avtal.

- Överföring av programvara. Du får permanent överföra alla dina rättigheter enligt detta avtal, förutsatt att du inte behåller några kopior, du överför alla PROGRAMVARAN (inklusive alla komponenter, media och tryckt material, eventuella uppgraderingar, detta avtal och, i tillämpliga fall, certifikatet för Autenticitet), och mottagaren samtycker till villkoren i detta avtal. Om PROGRAMVARAN är en uppgradering måste alla överföringar inkludera alla tidigare versioner av PROGRAMVARAN.

- Uppsägning. Utan att det påverkar andra rättigheter, kan Mistral säga upp detta avtal om du inte följer villkoren i detta avtal. I sådant fall måste du förstöra alla kopior av programvaruprodukten och alla dess komponenter.

3. Uppgraderingar. Om PROGRAMVARAN är en uppgradering från en annan produkt, oavsett om du är från Mistral eller någon annan leverantör, kan du använda eller överföra Mjukvaruprodukt endast i samband med den uppgraderade produkten, såvida du inte förstör den uppgraderade produkten. Om PROGRAMVARAN är en uppgradering av en Mistral-produkt, kan du nu använda den uppgraderade produkten endast i enlighet med detta avtal. Om PROGRAMVARAN är en uppgradering av en komponent i ett paket med program som du licensierad som en enda produkt, kan Mjukvaruprodukten användas och överförs endast som en del av det enda produktpaketet.

4. TA COPYRIGHT. All titel och upphovsrätt till och till PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till några bilder, fotografier, animationer, video, text, integrerad i PROGRAMVARAN PRODUKT), det medföljande tryckt material och eventuella kopior av programvaruprodukten ägs av Mistral eller dess leverantörer. Mjukvaruprodukten är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Därför du måste behandla Mjukvaruprodukten som allt annat upphovsrättsskyddat material.

BEGRÄNSAD GARANTI

BEGRÄNSAD GARANTI. Mistral garanterar att (a) Mjukvaruprodukten kommer att prestera väsentligen i enlighet med det medföljande skriftliga materialet under en period av nittio (90) dagar från mottagningsdatumet, och (b) all hårdvara som följer med PROGRAMVARPRODUKTEN kommer att vara fri från fel i material och utförande under normal användning och service under en (1) år från mottagningsdatumet. Vissa länder och jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstått varaktighet garanti, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lag är underförstådda garantier på PROGRAMVARPRODUKTEN och hårdvara, om sådan, begränsade till nittio (90) dagar respektive ett år.

KUND rättighet. Mistrals och dess leverantörers hela ansvar och ditt exklusiva botemedel ska, enligt Mistrals val, vara antingen (a) retur av det betalda priset, eller (b) reparation eller utbyte av PROGRAMVARAN eller hårdvara som inte uppfyller Mistrals begränsade garanti och som returneras till Mistral med en kopia av ditt kvitto. Denna begränsade garanti ogiltigförklaras om felet i programvaran eller hårdvaran har orsakats av olyckor, missbruk eller felaktig tillämpning. Eventuell utbyte av mjukvaruprodukt eller maskinvara garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar, beroende på vad som är längre. Utanför Storbritannien finns varken dessa åtgärder eller några produktsupporttjänster som erbjuds av Mistral utan bevis på köp från en auktoriserad internationell källa.

INGEN ANDRA GARANTIER. TILL MAKSIMALT OMFATTANDE TILLGÄNGT AV GÄLLANDE LAG, MISTRAL OCH DETTA LEVERANTÖRER FRÅGOR ALLA ÖVRIGA GARANTIER, ELLER UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, IMPLICERAD GARANTIER FÖR MERCHANTAILITET OCH FITNESS PÅ EN DEL PROGRAMPRODUKT, OCH NÅGON TILLFÖRANDE HARDWARE. DENNA BEGRÄNSDA GARANTI GÖR DIG SPECIFIKA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER DU KAN ha andra, som varierar från land / jurisdiktion till land / jurisdiktion. INGEN ANSVAR FÖR FÖLJANDE SKADOR. TILL MAKSIMALT OMFATTANDE TILLGÄNGT AV GÄLLANDE LAG, MÅSTE INGEN HÄNDELSER ELLER DETTA LEVERANTÖRER ANVÄNDAS FÖR ALLA SÄRSKILDA, AVSLUTANDE, INDIREKTA ELLER KONSEKVENS SKADOR VAD INGEN (INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR Förlust av affärsvinst, affärsverksamhet AVRÖRNING, TAP AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER NÅGON ANDRA BETALNINGSFÖRTAGNING) FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, Även om MISTRAL HAR ANMÄNDES OM MÖJLIGHETEN TILL SKADA. Eftersom vissa länder och jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan ovanstående begränsning inte tillämpas på dig.
Mistrals åtagande:
Att få fördelarna med datoriseringen till vår bransch - utan de historiskt associerade problemen.