mistral_new_logo_2007_75x100.gif Mistral, opgericht in 1984 , is trots om algemeen beschouwd te worden als de 'generieke' leverancier van softwaresystemen voor de koel- en airconditioningindustrie. Op de thuismarkt wordt Mistral-software gebruikt door meer dan 85% van de Britse contractanten voor koeling en airconditioning en de programma's zijn gedistribueerd onder meer dan 25.000 gebruikers in meer dan 140 landen over de hele wereld.Kiezenread_more_arrow2.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif

Licentieovereenkomst voor het Mistral-programma

MISTRAL'S LICENTIEOVEREENKOMST IN EEN NOTENDOP (3-punts korte versie). U Zou het ECHT moeten lezen! VOLLEDIGE VERSIE hieronder.

1) Ik accepteer dat er regels zijn, of ik ze nu heb gelezen of niet, en als ik dat niet heb gedaan lees ze, breek er een en word vervolgd, dan weet ik dat het mijn schuld is.

2) Ik zal van niemand mijn toegangscode ontvangen of deze aan iemand anders geven. ik weet dat dit illegaal is en mij blootstelt aan het risico van zeer zware straffen.

3) Ik zal dan niet proberen enig deel van deze software te kopiëren of de code ervan te imiteren geef die kopieën of imitaties door als mijn eigendom of geef ze aan een andere persoon die geeft ze door als hun eigen.

VOLLEDIGE VERSIE

BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: Deze Mistral-licentieovereenkomst voor eindgebruikers is een juridische overeenkomst tussen u (een individu of een enkele entiteit) en Mistral Associates (hierna Mistral genoemd), die omvat computersoftware en bijbehorende media en gedrukt materiaal, en kan on-line of elektronische documentatie bevatten (SOFTWAREPRODUCT of SOFTWARE). Door het SOFTWAREPRODUCT te installeren en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u het er niet mee eens bent de voorwaarden van deze overeenkomst, moet u de ongebruikte SOFTWARE onmiddellijk retourneren PRODUCT naar de plaats waar u het heeft verkregen voor een volledige terugbetaling (indien van toepassing).

LICENTIE SOFTWAREPRODUCT

1. Het SOFTWAREPRODUCT is auteursrechtelijk beschermd en internationaal copyright verdragen, evenals andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag installeren en gebruik het SOFTWAREPRODUCT alleen bij één bedrijf, residentieel of onderwijsadres of op draagbare computers die worden gebruikt in of van die adressen.

2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

- Beperkingen op reverse engineering, decompilatie en demontage. U mag de SOFTWARE niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren PRODUCT.

- Verhuur. U mag het SOFTWAREPRODUCT niet verhuren of leasen tenzij anderszins vooraf formeel overeengekomen onder een wederzijds bindende, schriftelijke en wettelijk notariële contractuele overeenkomst.

- Software-overdracht. U mag al uw rechten definitief overdragen onder deze overeenkomst, mits u geen kopieën bewaart, draagt ​​u over alle SOFTWAREPRODUCT (inclusief alle onderdelen, de media en drukwerk, eventuele upgrades, deze overeenkomst en, indien van toepassing, het Certificaat van Echtheid) en de ontvanger gaat akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als het SOFTWAREPRODUCT is een upgrade, moet elke overdracht alle eerdere versies van de SOFTWAREPRODUCT.

- Beëindiging. Onverminderd andere rechten kan Mistral deze overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden en voorwaarden van deze overeenkomst. In dat geval moet je ze allemaal vernietigen kopieën van het SOFTWAREPRODUCT en alle onderdelen ervan.

3. UPGRADES. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is van een ander product, of u nu van Mistral of een andere leverancier bent, u mag de SOFTWAREPRODUCT alleen in combinatie met dat geüpgradede product, tenzij u het geüpgradede product vernietigt. Als het SOFTWAREPRODUCT is een upgrade van een Mistral-product, mag u dat geüpgradede product nu gebruiken alleen in overeenstemming met deze overeenkomst. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade van een onderdeel van een pakket softwareprogramma's dat u in licentie gegeven als één product, mag het SOFTWAREPRODUCT worden gebruikt en alleen overgedragen als onderdeel van dat ene productpakket.

4. AUTEURSRECHT. Alle titels en auteursrechten in en naar het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, tekst, opgenomen in het SOFTWAREPRODUCT), de bijbehorende gedrukt materiaal en alle exemplaren van het SOFTWAREPRODUCT zijn eigendom van door Mistral of haar leveranciers. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom jij moet het SOFTWAREPRODUCT behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

BEPERKTE GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE. Mistral garandeert dat (a) het SOFTWAREPRODUCT dat zal doen presteren in hoofdzaak in overeenstemming met de begeleidende schriftelijke materialen voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van ontvangst, en (b) alle hardware die het SOFTWAREPRODUCT vergezelt, is gratis van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en service voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van ontvangst. Sommige landen en rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing. Voorzover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, impliciete garanties op het SOFTWAREPRODUCT en eventuele hardware is beperkt tot negentig (90) dagen en één jaar, respectievelijk.

KLANTRECHTEN. De volledige aansprakelijkheid van Mistral en haar leveranciers en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid is, naar keuze van Mistral, ofwel (a) terugkeer van de betaalde prijs, of (b) reparatie of vervanging van het SOFTWAREPRODUCT of hardware die niet voldoet aan de beperkte garantie van Mistral en dat wel is teruggestuurd naar Mistral met een kopie van uw ontvangstbewijs. Deze beperkte garantie is ongeldig als het defect is aan het SOFTWAREPRODUCT of de hardware ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Elk vervangend SOFTWAREPRODUCT of hardware wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantie periode of dertig (30) dagen, afhankelijk van welke langer is. Buiten de Verenigde Koninkrijk, noch deze remedies, noch enige aangeboden productondersteunende diensten by Mistral zijn verkrijgbaar zonder aankoopbewijs van een geautoriseerde internationale bron.

GEEN ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, MISTRAL EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE AF ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWAREPRODUCT EN ELKE BIJBEHORENDE HARDWARE. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KAN ANDEREN HEBBEN, DIE VERSCHILLEN VAN LAND / RECHTSGEBIED TOT LAND / JURISDICTIE. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN RECHT, IN GEEN GEVAL ZAL MISTRAL OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLG SCHADE OOIT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN ZAKELIJKE WINST, ZAKEN ONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ENIGE ANDERE PECUNIARY LOSS) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF INABILITY OM HET SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN MISTRAL IS GEBEURD ADVIES VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT IETS LANDEN EN JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF NIET TOE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG OF INCIDENTEEL SCHADE, DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
Mistral's inzet:
Biedt de voordelen van automatisering aan onze branche - zonder de historisch gerelateerde problemen.