'AIRWIND'©, 'CELLWIND'©, 'COLDWIND'©, 'PREPWIND'©
Inklusive derivat.
© Copyright 1994 - 2024 Mistral Associates

'AIRWIND' Luftkonditionering och värmelaster.
'CELLWIND' Kylbelastningar för öl och vinkällare.
'COLDWIND' Kylrum, frys, kyl / frys och transport kylbelastningar.
'PREPWIND' Dedikerade matberedningsrum kylbelastningar.

Ovan nämnda program delar ofta, antingen helt eller delvis, några av de många tusentals moduler och interaktiva databaser som omfattar hela systemet. Därför kan menyalternativ nedan ibland inkludera funktioner som endast är tillämpliga på ett, två eller tre program men inte alla. Sunt förnuft bör hjälpa till att identifiera vilka råd som gäller till vilka program. Exempel: - Data för gaffeltruckar gäller inte för 'CELLWIND' och konstruktionstemperaturer under noll gäller inte för 'AIRWIND'!

Observera att dynamiska databasredigeringsrutiner inte gäller för egna databaser som är auktoriserade att innehålla andras immateriella rättigheter. Dynamisk databasredigering gäller också vanligtvis endast för "Pro" fixerade programversioner.

Hjälpindex

'Z' Slut på indexlistan

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Tillbaka till början av sidan

HISTORIA

Mistral-serien med kyl- och A/C beräkningsprogram är efterträdare till tidigare och mycket populära DOS-baserade datorprogram och undersöktes mellan åren 1984 till 2024 av personal på Mistral Associates. De utvecklades av ett team under ledning av Richard Hosking BSc(Hons) Programutvecklingschef och under ledning av Chris Latham-Smith MCIM MInstR Teknisk chef. Program är baserade på beprövade beräkningsmetoder, inklusive etablerade faktorer, konstanter och algoritmer i det offentliga området. Belastningsberäkningsresultat kan jämföras direkt med manuell beräkningsresultat med metoder som rekommenderas av ASHRAE.

Alla Mistral-datorprogram är utformade i enlighet med regler för god praxis för branschen. Beräkningsprocesser kan överväga valfritt antal parametrar inklusive (men inte begränsat till) termisk energikapacitet, entropi, entalpi, kylmedelsflöde, temperaturer, tryck, viskositet, rörets ytjämnhetsfaktorer, kylmedels turbulenta och laminära flödesegenskaper, acceptabla ljudnivåer, säker oljeåtergång, effektiv kompressordrift, systemstraff och andra systemeffektivitetsförluster, värmeöverföringskoefficienter, ytfärg och reflektionsförmåga, plus ytterligare empiriska, meteorologiska och soluppgifter för att nå resultat.

Som med alla Mistral-datorprogram för yrkesverksamma inom kyl- och luftkonditioneringsindustrin har dessa program genomgått noggranna tester och kvalitetskontroller vid viktiga kommersiella och utbildningsanläggningar runt om i världen. Mistral ser till att alla uppgifter som finns i dess program antingen faller inom det offentliga ägandet eller om detta inte är fallet har alla legitima rättigheter respekterats och royalties vederbörligen betalats.

© Mistral-program är copyright av Mistral Associates 1994 - 2024. Alla rättigheter förbehållna. https://www.mistralassociates.com

Ingen del av programmen, deras kod, unika processer eller grafiska bilder får kopieras eller reproduceras i någon form, vare sig det är elektroniskt, tryckt eller på något annat sätt, utan förut skriftligt tillstånd från Mistral Associates, förutom för reproduktion av utskrivbart programberäkning och val av resultat för kapitalutrustning och tillhörande bilder såsom tydligt avsett att vara en programmerad funktion och användarfördel för användning av programmen.